Valion raaka-ainelinjaus palmuöljyn käytöstä

Palmuöljyn ominaisuudet ja haasteet

Palmuöljy on kasviöljyä, jota saadaan öljypalmun hedelmistä.

Öljypalmu on satoisa öljykasvi, jota viljellään trooppisilla alueilla päiväntasaajan tuntumassa ja tärkeä tulonlähde monille tuotantoalueen asukkaille. Palmuöljyn viljelyyn liitetään kuitenkin useita vastuullisuusongelmia. Palmuöljyplantaaseja laajennetaan hakkaamalla sademetsiä ja metsäkato taas tuhoaa tärkeitä hiilinieluja, heikentää luonnon monimuotoisuutta ja tuhoaa uhanalaisten eläinten elinoloja. Palmuöljyn keräämiseen ja prosessointiin liittyy myös useita työturvallisuusriskejä.

Palmuöljy sisältää useita hyviä tuoteominaisuuksia. Sen koostumus soveltuu erityisen hyvin mm. leivontatuotteisiin ja juomarehujauheessa sen rasvakoostumus on tutkitusti vasikoille sopivaa. Tämän vuoksi palmuöljyn korvaaminen joissakin tuotteissa on haastavaa ja tällöin sen vastuullinen tuotantotapa tulee varmentaa.

Valion palmuöljylinjaus

Valion linjauksen mukaan Valion kuluttajatuotteissa ei käytetä palmuöljyä*, mutta sen käyttö on mahdollista teollisuustuotteissa, suurkeittiötuotteissa sekä rehussa, jos se on tuotteen ominaisuuksien näkökulmasta välttämätöntä tai asiakasvaatimus. Näissä tilanteissa palmuöljyn on oltava sertifioitua ja sertifiointi todennettavissa.

*Linjaus koskee vain raaka-aineita, jotka sisältävät palmuöljyä. On huomioitava, että käytössä saattaa olla apuaineita tai lisäaineita, joissa saattaa olla pieniä määriä johdonnaisia palmuöljystä, joita raaka-ainetiedoissa ei tule ilmi.

Palmuöljyn käyttö Valiossa

Lähtötilanne 03/ 2021 Tavoite/ edistyminen (päivitetty 27.5.2021)
Valion kuluttajatuotteissa ei ole käytössä palmuöljyä. Valion kuluttajatuotteissa ei ole käytössä palmuöljyä.
Valion yhdessä teollisuusasiakastuotteessa käytetään sertifioitua palmuöljyä. Valmistavalla tehtaalla ei ole toimitusketjun sertifiointia. Valmistavalla tehtaalla on toimitusketjun sertifiointi vuoden 2021 aikana.
Valion valmistuttamassa Starttijuomarehujauheessa käytetään palmuöljyä, joka on sertifioitua, mutta jauheen valmistavalla tehtaalla ei ole toimitusketjun sertifiointia. Selvittää edelleen vaihtoehtoisia raaka-aineita.

Sopia toimitusketjun sertifioinnista valmistavan tehtaan kanssa.
Muutamissa Valion valmistuttamassa suurtalouskeittiötuotteissa käytetään palmuöljyä. Selvittää vaihtoehtoisia raaka-aineita.

Sopia toimitusketjun sertifioinneista valmistavien tehtaiden kanssa.

Taulukkoa päivitetään kerran vuodessa.