Toimittajien hallinta

Valio hankkii erilaisia raaka-aineita, tarvikkeita ja palveluja kumppaniyrityksiltä Suomesta ja maailmalta. Haluamme varmistaa turvalliset ja laadukkaat tuotteet ja siksi meidän pitää tuntea ne toimittajat, joilta ostamme tarvitsemiamme asioita. Varmistamme hankintaketjumme vastuullisuuden Valion toimittajien hallintamenettelyllä.

Sitoutuminen vastuulliseen liiketoimintaan luo pohjan yhteistyölle

Valion toimittajien tulee sitoutua Valion toimittajien ja jakelijoiden Code of Conductiin.

Lisäksi toimittajien, jotka toimittavat Valiolle elintarvikkeisiin tai elintarviketurvallisuuteen liittyviä tuotteita tai palveluja, tulee sitoutua noudattamaan näihin liittyviä vaatimuksia ja ohjeita.

Kuljetuksiin ja varastoihin liittyvät vaatimukset:

Hyväksyntämenettelyt riippuvat toimitettavasta tuotteesta tai palvelusta

Toimittajiin kohdistuvat hallintatoimenpiteet perustuvat toimittajien luokitteluun elintarviketurvallisuuden ja vastuullisuuden näkökulmasta. Toimittajien tulee täyttää omalle toimittajaluokalleen määritellyt toimittaja- ja tuotekyselyt sekä auditointivaatimukset hyväksytysti.

Toimittajakyselyillä kartoitamme nykyisiä toimintatapoja ja toiminnan tasoa

Toimittajille kohdistuvat kyselyt voivat sisältää erilaisia kyselykokonaisuuksia kuten

toimittajan perustietokysely, elintarviketurvallisuuskysely ja vastuullisuuskysely. Lisäksi vaadimme raaka-aineiden toimittajilta tuotetietokyselyn.

Auditoinneilla varmennamme toimintatavat käytännössä

Omat auditointimme keskittyvät elintarviketurvallisuuden ja laadun varmistamiseen ja lisäksi hyödynnämme globaalisti tunnettuja vastuullisuusauditointeja (Smeta, BSCI).

Sedex-jäsenyys

Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka auttaa jäseniään edistämään vastuullisuutta toimitusketjuissa. Valio on Sedexin AB-jäsen ja suosittelemme erityisesti riskimaissa toimiville raaka-ainevalmistajillemme Sedex-järjestön jäsenyyttä. Seuraamme Sedex-riskityökalujen avulla toimittajien vastuullisuusarviointien ja auditointien tuloksia. AB-jäsenyys tarkoittaa, että käytämme Sedexiä toimittajien arvioinnin lisäksi tiedon jakamiseen asiakkaille.

Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative)

Valio liittyi Amfori BSCI ja Amfori BEPI jäseneksi vuonna 2022. Pyrimme vahvistamaan jäsenyyden avulla hankintaketjun vastuullisuuden varmentamista. Lisätietoja järjestöstä löydät täältä.

Vastuullisuus
Elintarviketurvallisuus ja laatu
Vastuullisuus
Valio Whistle -ilmoituskanava
Vastuullisuus
Valion tahtotila on ostaa vastuullisesti tuotettuja kotimaisia metsämarjoja