Elintarviketurvallisuus ja laatu

Tuotteidemme turvallisuus on koko liiketoimintamme perusta. Elintarviketurvallisuus on tunnistettu yhdeksi Valion vastuullisuuden olennaisimmista osa-alueista.

Raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien tarkat hyväksyntämenettelyt ja valvonta, jäljitettävyys, sertifioidut elintarviketurvallisuuden ja laadun hallintajärjestelmät ja tuotannon omavalvonta sekä perusteelliset tuotetiedot takaavat turvalliset ja laadukkaat tuotteet.

Elintarviketurvallisuustyötämme valvovat riippumattomat kolmannet osapuolet ja viranomaiset. Tuotantolaitoksemme ja varastomme ovat viranomaisen hyväksymiä ja säännöllisessä viranomaisvalvonnassa.

Elintarviketurvallisuus- ja laatutoimintaamme ohjaa erillinen politiikka. Tavoitteemme on toimia niin hyvin, että yhtään takaisinvetoa ei tarvitse tehdä.

Politiikkamme

Raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hyväksyntä ja valvonta

Käyttämämme ainesosat ja materiaalit käyvät läpi tiukan hyväksymismenettelyn. Lisäksi tutkimme raaka-aineitamme riskinarvioinnin perusteella laboratoriotutkimuksin ennen niiden käyttöönottoa.

Valion hankinta

Raakamaitoa Valiolle voivat toimittaa vain sopimuksen tehneet tilat, ja tunnemme raaka-ainetoimittajiemme tuotanto-olosuhteet. Maidon lääkejäämättömyys varmistetaan sekä maidontuottajien että Valion toimesta.

Maitoa ilman antibioottijäämiä

Jäljitettävyys

Hyvän jäljitettävyyden avulla tiedämme esimerkiksi, mitä raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja on käytetty missäkin omassa tuote-erässämme, ja minne mitäkin valmistamiamme tuote-eriä on lähetetty. Nämä tiedot ovat ehdottoman tärkeitä mahdollisissa takaisinvetotilanteissa.

Tuotteidemme tärkein jäljitettävyystieto on parasta ennen -päiväys, jonka avulla raaka-aineiden ja muiden materiaalien tiedot voidaan jäljittää. Jäljitettävyystietoihin voi tuotekohtaisesti liittyä myös muita tietoja, esimerkiksi pakkauskoneen numero, eränumero tai pakkaamisen kellonaika, jotka varmistavat tarvittaessa tarkemman jäljitettävyyden.

Sertifioidut elintarviketurvallisuuden ja laadun hallintajärjestelmät ja tuotannon omavalvonta

Elintarviketurvallisuuden ja laadun toteutumista varmistetaan tehtaillamme sertifioitujen hallintajärjestelmien ja omavalvonnan avulla. Seuraamme elintarviketurvallisuuteen ja laatuun liittyviä riskejä ja muutoksia maailmanlaajuisesti ja päivitämme hallintajärjestelmiä tämän tiedon ja omassa toiminnassamme tapahtuvien muutosten perusteella. Tutustu sertifiointeihimme ja laboratorio -akkreditointeihimme.

Valvomme tuotantoprosesseja ja valmiita tuotteita tarkasti:

  • Toteutamme tehtaillamme HACCP-järjestelmään pohjautuvaa omavalvontaa. Sen avulla tunnistamme ja torjumme tekijöitä, jotka voivat vaarantaa kuluttajan terveyden ja turvallisuuden.
  • Katamme omavalvonnalla koko tuotantoprosessin raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien vastaanotosta tuotteiden, tilojen ja prosessilaitteiden valvontaan, varastointiin ja kuljetukseen. Tuotannossamme on tiukat hygieniakäytännöt ja hygieniaan liittyvät ohjeistukset.
  • Varmistamme raakamaidon ja tuotteiden elintarviketurvallisuutta ja laatua lainsäädännön vaatimuksia laajemmalla näytteenotolla. Otamme näytteitä riskiperusteisesti myös muista raaka-aineistamme. Kemiallisten jäämien valvonnassa määritetään haitallisten aineiden pitoisuuksia, muun muassa mikrobilääkejäämiä, raskasmetalleja, torjunta-aineita, dioksiinit, hometoksiineja ja radioaktiivisuus. Taudinaiheuttajien esiintymistä raaka-aineissa, tuotteissa ja tuotannossa valvotaan jatkuvasti.
  • Seuraamme tiiviisti kuluttaja- ja asiakaspalautteita, jotta voimme tarvittaessa tehdä korjaavia toimenpiteitä myös näiden perusteella.
  • Omavalvontaa varmennetaan säännöllisesti sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa. Myös näytteenotto ja analyysitulokset kuuluvat sisäisten ja ulkoisten auditointien piiriin.

Tuotetiedot pakkauksissa

Paikkansapitävät tuotetiedot ovat elintarviketurvallisuuden näkökulmasta tärkeitä etenkin ruoka-aine-allergisille ja ruokayliherkkyyksistä kärsiville henkilöille. Huolehdimme siitä, että allergisoivat tai yliherkkyyksiä aiheuttavat ainesosat ilmenevät pakkauksistamme.

Myös tuotteiden oikea säilytys ja siihen liittyvät ohjeet ovat tärkeitä tuotteen elintarviketurvallisuuden ja laadun kannalta. Pakkauksissamme on kerrottu, miten tuotteemme parhaiten säilyy.