Valio Whistle -ilmoituskanava

Valio Whistle -ilmoituskanavassa Valion sisäiset tai ulkoiset sidosryhmät voivat tehdä ilmoituksen luottamuksellisesti sellaisesta Valioon liittyvästä toiminnasta, joka ei ole Valion arvojen, eettisten toimintaperiaatteiden tai lain mukaista.

Valio Whistle -kanavassa voi ilmoittaa:

  • Valioon tai Valion henkilöstöön yhdistettävästä laittomasta, epäeettisestä tai vastuuttomasta toiminnasta tai tuotteesta.

  • Valion hankinta-/ toimitusketjuun yhdistettävästä laittomasta, epäeettisestä tai vastuuttomasta toiminnasta tai tuotteesta.

  • Valion yritysnimen, brändien ja tuotteiden väärinkäytöksistä.

Valio Whistle ilmoituskanava:

Huom! Jos haluat ilmoittaa virheellisestä tuotteesta, tuotekehitysideasta tai tarvitset esimerkiksi lisätietoa Valiosta yrityksenä, ota yhteyttä kuluttajapalveluumme.

Ilmoittaminen ja ilmoitusten käsittely

Ilmoitustenkäsittelyprosessi perustuu ilmoituskanavaan kohdistuviin vaatimuksiin sekä sidosryhmäanalyysiin. Kanava on saatavilla kaikilla Valion toimintamaiden kielillä, ja sen kautta on mahdollisuus ilmoittaa väärinkäytösepäilystä myös nimettömänä. Kaikkiin ilmoituksiin suhtaudutaan vakavasti ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Ilmoittajalle, joka on tehnyt ilmoituksen vilpittömässä mielessä, ei seuraa ilmoituksesta minkäänlaisia sanktioita tai haittoja.

Jos epäilty väärinkäytösilmoitus koskee toimitusjohtajaa tai hallituksen jäsentä, ilmoituksen käsittelijä ilmoittaa hallituksen puheenjohtajalle asiasta välittömästi. Jos ilmoitus kohdistuu hallituksen puheenjohtajaan, ilmoituksen käsittelijä ilmoittaa asiasta hallintoneuvoston puheenjohtajalle. Jos ilmoitus koskee tytäryhtiön toimitusjohtajaa, siitä menee ilmoitus Valio Oy:n toimitusjohtajalle.

Sellaisissa tapauksissa, joissa Valio on aiheuttanut tai ollut osallisena aiheuttamassa vakavan ihmisoikeusrikkomuksen, Valion johto määrittää, miten rikkomus korjataan/ korvataan kärsineelle henkilölle/ ryhmälle.

Valion henkilöstöjohtaja ja lakiasiainjohtaja raportoivat vuosittain Valion hallitukselle ja johtoryhmälle ilmoitusten ja tutkintojen lukumäärän ja luokittelun. Samat tiedot julkaistaan Valion vastuullisuusraportissa.

Valiojengi
Työmme arvot
Valiojengi
Valio yrityksenä