Eläinten hyvinvointi

Hyvinvoivat eläimet ovat toimintamme perusta. Valio on maitotilallisten omistama yritys ja eläimistä huolehtiminen maitotilojen päivittäistä työtä.

Elämä lehmien kanssa ja eläimistä huolehtiminen on maitotilalliselle paljon muutakin kuin työ, se on elämäntapa. Vastuullisena yrityksenä haluamme edistää eläinten hyvinvointia.

Seuraamme ja arvioimme eläinten hyvinvointia monella tavalla. Kannustamme tuottajia parantamaan toimintaansa maksamalla vastuullisuuslisää tiloille  sitoutumisesta eläinten hyvinvointia parantaviin tekoihin. Kaikki Valion maitotilat ovat vuodesta 2021 alkaen sitoutuneet vastuullisuuslisän kriteereihin.

Ihmiset ovat yhä tietoisempia ja kiinnostuneempia ruoan alkuperästä ja tuotanto-olosuhteista. Olemme iloisia siitä, että työmme vastuullisuuden ja eläinten hyvinvoinnin eteen on huomattu: suomalaiset ovat valinneet Valion vastuullisimmaksi brändiksi jo 8 kertaa peräkkäin (v. 2014–2021). Emme kuitenkaan ole valmiita, vaan monessa asiassa riittää parannettavaa edelleen.

Tekoja, joilla edistämme eläinten hyvinvointia

 1. Hyvät toimintatavat ovat tilojen arkea
 2. Eläinlääkäri vierailee tilalla säännöllisesti
 3. Hyvä terveys mahdollistaa vähäisen antibioottien käytön
 4. Kaikki tilat ovat mukana vastuullisuusohjelmassamme
 5. Maksamme tiloille vastuullisuuslisää
 6. Maidon laatu kertoo eläinten hyvinvoinnista

Maksamme tiloille vastuullisuuslisää

Kannustamme maitotiloja tekemään erilaisia eläinten hyvinvointia parantavia tekoja. Tästä työstä maksamme 2 senttiä per maitolitra vastuullisuuslisää. Vuoden 2021 alusta alkaen kaikki tilamme ovat sitoutuneet vastuullisuusohjelman kriteereihin.

Lue lisää

Eläinten hyvinvoinnin arviointi

Onko navetassa sopiva lämpötila? Miten ruokinta on järjestetty? Kuinka usein eläinlääkäri vierailee tilalla? Lehmien hyvinvointia seurataan monesta näkökulmasta.

Lue lisää

Jos eläin sairastuu, se pitää tietysti hoitaa, mutta eläinlääkäri määrää antibiootteja ainoastaan tarpeeseen. Pitkäjänteisen terveydenhuoltotyön ansiosta eläimet pysyvät terveempinä. Siksi antibiootteja tarvitaan harvemmin.

lue lisää

Lehmän elämää

Maitotiloilla pidetään hyvää huolta lehmistä joka päivä. Hyvinvoiva ja terve lehmä, joka saa sopivaa ravintoa ja hoitoa, lypsää myös puhdasta, laadukasta maitoa.

Lue lisää

Lehmien liikkuminen

Millaiset liikkumismahdollisuudet lehmillä on navetassa? Mitä eroa on pihatolla ja parsinavetalla? Kuinka usein lehmät laiduntavat? Tutustu lehmän oloihin ja liikkumismahdollisuuksiin.

lue lisää

Laiduntaminen ja jaloittelu lisäävät lehmän hyvinvointia

Laiduntaminen on lehmälle luontaista ja lehmät laitumella ovat kaunis näky. Osa lehmistä elää kuitenkin ympäri vuoden sisällä navetassa. Miksi näin on?

lue lisää

Vasikoiden vieroitus

Lehmän maidontuotanto käynnistyy, kun se saa vasikan. Mutta mitä sen jälkeen tapahtuu ja miksi?

lue lisää

Vasikat nupoutetaan turvallisuussyistä: niin eläinten kuin niiden hoitajien turvallisuus paranee, kun lehmillä ei ole sarvia. Valion vastuullisuuslisän ehtona on, että nupoutuksessa on käytössä puudutus, kivunlievitys ja rauhoitus.

lue lisää

Tilojen tukeminen ja valvonta

Haluamme etsiä parhaat toimintatavat ja viedä ne ruohonjuuritasolle. Maidontuottajien päivittäisen työn tukena eläinten hyvinvoinnissa ovat Valion oma eläinlääkäri, osuuskuntien noin 20 neuvojaa sekä laboratoriopalvelu.

lue lisää

Olemme tehneet työtä lehmien hyvinvoinnin eteen pitkäjänteisesti. Nobelisti A. I. Virtanen teki elämäntyönsä Valion tutkimuslaboratoriossa ja hänen perintönsä näkyy tekemisessämme edelleen.

lue lisää

Lehmäsanastoa

nauta: eläinlajin yleisnimi

lehmä: naaraspuolinen aikuinen nauta

sonni: urospuolinen aikuinen nauta

vasikka: lehmän poikanen

hieho: naaraspuolinen nuori nauta

mulli(kka): urospuolinen nuori nauta

Voimalehmä − lehmien hyvinvoinnilla on linkki ilmastonmuutokseen

Haluamme nollata maidon hiilijalanjäljen vuoteen 2035 mennessä. Voimalehmä-hankkeen tavoitteena on erityisesti vasikoiden ja lehmien terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen. Tässä työssä yhdistyvät eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja maidontuotannon ympäristövaikutusten vähentäminen: mitä paremmin lehmät voivat, ja mitä pitkäikäisemmiksi ne elävät, sitä vähemmän niiden tuottamaa maitolitraa kohden syntyy metaania.

Maidon laatu testataan moneen otteeseen

Varmistamme maidon laadun moneen kertaan matkalla tilalta meijeriin. Maidontuottaja seuraa lehmäkohtaisesti maidon laatua ja lämpötilaa tilasäiliössä. Keräilyauton kuljettaja tarkastaa tilalla maidon lämpötilan, hajun ja ulkonäön ja ottaa näytteen. Vain vaatimukset täyttävä maito pumpataan autoon. Tilakohtaisista näytteistä analysoidaan muun muassa koostumus ja bakteerimäärä. Kuljettaja tekee mikrobilääkejäämätestin maidosta ennen kuin maito puretaan autosta tuotantolaitoksen siiloon.

Miten hyvinvointi määritellään?

On useita tapoja määritellä eläinten hyvinvointia. Kansallisten eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien mukaan hyvinvointi on eläimen kokemus sen omasta psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta (Lähde 1).

Lehmältä emme suoraan voi kysyä sen kokemuksesta, mutta hyvinvoinnin ajatellaan muodostuvan neljä eri osa-alueesta (lähteet 2, 3):

 • hyvät olosuhteet
 • sopiva ruokinta
 • terveys
 • mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen.

Olosuhteiden, ruokinnan, ja terveyden lisäksi lehmän hyvinvoinnille on tärkeää, että ne saavat käyttäytyä lajille tyypillisesti. Lehmä on märehtijä, jonka päivästä suuri osa kuluu rehun keräämiseen, pureskeluun ja märehtimiseen. Se on laumaeläin, jonka elämä on stressittömämpää ryhmässä kuin yksin ollessa. Lehmä lepää ja nukkuu yhdessä lajitovereidensa kanssa. Lämpimällä säällä eläimet hakeutuvat suojaan liialliselta auringonpaisteelta ja lämmöltä. Kylmällä ilmalla ne hakeutuvat lähelle toisiaan (Lähde 4).

Lähteet:

 1. Kansalliset eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnat, 2019
 2. verkkosivusto welfarequalitynetwork.net
 3. Verkkosivusto elaintieto.fi
 4. Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta: Tuotantoeläinten olennaiset käyttäytymistarpeet.