Siirry sisältöön
Eläinten hyvinvointi

Vastuullisuus

Eläinten hyvinvointi

Maksamme tiloille vastuullisuuslisää

Kannustamme maitotiloja tekemään erilaisia eläinten hyvinvointia parantavia tekoja. Valion vastuullisuuslisä koostuu kaikkia maitotilayrittäjiä koskevasta perusosasta, josta maksetaan 1 sentti maitolitraa kohti, ja vapaaehtoisista toimenpiteistä, joista voi saada maitolitroilleen 2 lisäsenttiä. Perusosan edellytyksenä on esimerkiksi, että maitotilayrittäjä on liittynyt kansallisen nautojen terveydenhuoltojärjestelmään Nasevaan ja tehnyt terveydenhuoltosopimuksen nautojen terveydenhuoltotyötä tekevän eläinlääkärin kanssa. Vastuullisuuslisää päivitetään vuosittain.

Eläinten hyvinvoinnin arviointi

Onko navetassa sopiva lämpötila? Miten ruokinta on järjestetty? Kuinka usein eläinlääkäri vierailee tilalla? Lehmien hyvinvointia seurataan monesta näkökulmasta.

Jos eläin sairastuu, se pitää tietysti hoitaa, mutta eläinlääkäri määrää antibiootteja ainoastaan tarpeeseen. Pitkäjänteisen terveydenhuoltotyön ansiosta eläimet pysyvät terveempinä. Siksi antibiootteja tarvitaan harvemmin.

Lehmän elämää

Maitotiloilla pidetään hyvää huolta lehmistä joka päivä. Hyvinvoiva ja terve lehmä, joka saa sopivaa ravintoa ja hoitoa, lypsää myös puhdasta, laadukasta maitoa.

Lehmien liikkuminen

Millaiset liikkumismahdollisuudet lehmillä on navetassa? Mitä eroa on pihatolla ja parsinavetalla? Kuinka usein lehmät laiduntavat? Tutustu lehmän oloihin ja liikkumismahdollisuuksiin.

Laiduntaminen ja jaloittelu lisäävät lehmän hyvinvointia

Laiduntaminen on lehmälle luontaista ja lehmät laitumella ovat kaunis näky. Osa lehmistä elää kuitenkin ympäri vuoden sisällä navetassa. Miksi näin on?

Vasikoiden vieroitus

Lehmän maidontuotanto käynnistyy, kun se saa vasikan. Mutta mitä sen jälkeen tapahtuu ja miksi?

Vasikat nupoutetaan turvallisuussyistä: niin eläinten kuin niiden hoitajien turvallisuus paranee, kun lehmillä ei ole sarvia. Nupoutuksessa on aina käytössä puudutus, kivunlievitys ja rauhoitus.

Tilojen tukeminen ja valvonta

Haluamme etsiä parhaat toimintatavat ja viedä ne ruohonjuuritasolle. Maidontuottajien päivittäisen työn tukena eläinten hyvinvoinnissa ovat Valion oma eläinlääkäri, osuuskuntien noin 20 neuvojaa sekä laboratoriopalvelu.

Olemme tehneet työtä lehmien hyvinvoinnin eteen pitkäjänteisesti. Nobelisti A. I. Virtanen teki elämäntyönsä Valion tutkimuslaboratoriossa ja hänen perintönsä näkyy tekemisessämme edelleen.

Lehmäsanastoa

nauta: eläinlajin yleisnimi

lehmä: naaraspuolinen aikuinen nauta

sonni: urospuolinen aikuinen nauta

vasikka: lehmän poikanen

hieho: naaraspuolinen nuori nauta

mulli(kka): urospuolinen nuori nauta

Voimalehmä − lehmien hyvinvoinnilla on linkki ilmastonmuutokseen

Haluamme nollata maidon hiilijalanjäljen vuoteen 2035 mennessä. Voimalehmä-hankkeen tavoitteena on erityisesti vasikoiden ja lehmien terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen. Tässä työssä yhdistyvät eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja maidontuotannon ympäristövaikutusten vähentäminen: mitä paremmin lehmät voivat, ja mitä pitkäikäisemmiksi ne elävät, sitä vähemmän niiden tuottamaa maitolitraa kohden syntyy metaania.

Maidon laatu testataan moneen otteeseen

Varmistamme maidon laadun moneen kertaan matkalla tilalta meijeriin. Maidontuottaja seuraa lehmäkohtaisesti maidon laatua ja lämpötilaa tilasäiliössä. Keräilyauton kuljettaja tarkastaa tilalla maidon lämpötilan, hajun ja ulkonäön ja ottaa näytteen. Vain vaatimukset täyttävä maito pumpataan autoon. Tilakohtaisista näytteistä analysoidaan muun muassa koostumus ja bakteerimäärä. Kuljettaja tekee mikrobilääkejäämätestin maidosta ennen kuin maito puretaan autosta tuotantolaitoksen siiloon.


Search