Tilojen tukeminen ja valvonta

Haluamme etsiä parhaat toimintatavat ja viedä ne ruohonjuuritasolle. Siksi tarjoamme tukea, palveluita ja tutkimustietoa maidontuottajien päivittäiseen työhön.

Eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen vaatii paljon osaamista, ammattitaitoa ja sitoutumista. Tarjoamme maitotilallisten päivittäisen työn tueksi maksuttomat neuvontapalvelut: alkutuotantotiimi, eläinlääkäri, laboratoriopalvelut sekä osuuskuntien noin 20 tuotantoneuvojaa auttavat ratkomaan haasteita tiloilla. Lisäksi Valio ja osuuskunnat järjestävät monipuolista koulutusta maitotilallisille esimerkiksi maidon laatuun, eläinten hyvinvointiin ja tilan kehittämiseen liittyen.

Valion alkutuotantotiimi tukee ja neuvoo tiloja yhdessä osuuskuntien asiantuntijoiden kanssa. Alkutuotantotiimi:

  1. ylläpitää tuotantotapaohjeita (Valio Laatu)
  2. toimii asiantuntijana maidon laatu- ja utareterveysasioissa (Valio Lypsy)
  3. tukee maitotilayrittäjiä eläinten hyvinvointi- ja terveysasioissa (Valio Terveys)
  4. neuvoo rehuntuotantoon liittyvissä kysymyksissä (Valio ARTTURI®)
  5. auttaa tilan kehittämisessä (Valio Kehitys)
  6. tarjoaa analyyseja maitonäytteistä (Valio Laboratoriopalvelut)
  7. myy karjataloustarvikkeita ja elintarvikkeita (Valmakauppa)

Valio Terveys on nimitys laajemmalle kokonaisuudelle, jonka tavoitteena on edistää eläinten ja ihmisten hyvinvointia, valiolaisten maitotilayrittäjien työssä jaksamista ja tilan hyvää taloudellista tulosta.

Valion terveydenhuoltoeläinlääkäri tekee työtä tutkimuksessa, kehityksessä, kouluttamisessa ja muissa asiantuntijatehtävissä sekä tiloilla eläinten terveyden, hyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseksi. Terveydenhuoltoeläinlääkäri kehittää ja edistää vastuullisia toimintatapoja ja laatujärjestelmiä yhdessä Valion, osuuskuntien, eläinlääkäreiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi vasikoiden vierihoitokäytännöt ja lehmien kuolinsyyn selvittäminen sekä koulutus maitotilayrittäjille, eläinlääkäreille ja opiskelijoille.

Valio on aktiivisesti mukana tutkimus- ja kehitystyössä, joka tähtää lehmien parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Esimerkiksi Voimavasikka-projektin pienryhmätapaamisissa keskustellaan vasikoiden terveyteen ja hyvään kasvuun liittyvistä asioista. Tavoitteena on kasvattaa Voimavasikoista Voimalehmiä, jotka ovat hyvinvoivia, tuottavat maitoa hyvin sekä selviävät mahdollisimman vähillä sairastumisilla ja lääkkeillä. Silloin eläimet, ihmiset ja ympäristö voivat hyvin.

Valion laboratoriopalvelut tuottaa tietoa muun muassa rehujen ravintopitoisuuksista ja maidon puhtaudesta. Laboratoriossa tutkitaan pääasiassa maitonäytteitä, mutta tulokset kertovat tärkeää tietoa myös lehmän terveydestä. Maidon matala bakteerimäärä kertoo hyvästä lypsyhygieniasta ja maidon käsittelystä. Maidon solupitoisuus taas kertoo utareiden terveydestä: jos utareessa on tulehdus, solupitoisuus nousee.

Valion laatu- ja tuotantotapaohjeistukseen kuuluvat myös Valion ja osuuskuntien omat auditoinnit: tavoitteena on auditoida vähintään 20 prosenttia tiloista vuosittain eli jokainen tila vähintään viiden vuoden välein. Lisäksi tiloille tehdään muita kehitys- ja neuvontakäyntejä.

Joskus eläinten hyvä hoito voi vaarantua esimerkiksi maitotilayrittäjän sairauden vuoksi. Olemme kouluttaneet maitoautojen kuljettajia huomaamaan mahdolliset ongelmat tilalla ja kertomaan avuntarpeesta paikalliselle osuuskunnalle. Osuuskunnan asiantuntija vierailee tilalla myös silloin, jos maidon laatu heikkenee tai tuotannossa ilmenee häiriöitä. Nämä asiat ovat esimerkkejä toimintatavastamme, jota kutsumme varhaisen välittämisen malliksi. Se on valiolainen toimintatapa maitotilojen ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Elämä lehmien kanssa ja eläimistä huolehtiminen on maitotilalliselle paljon muutakin kuin työ, se on elämäntapa. Vastuullisena yrityksenä haluamme edistää eläinten hyvinvointia.

lue lisää