Siirry sisältöön
Lehmien liikkuminen

Vastuullisuus

Lehmien liikkuminen

Millaiset liikkumismahdollisuudet lehmillä on navetassa? Mitä eroa on pihatolla ja parsinavetalla? Kuinka usein lehmät laiduntavat?

Kurkista videolta pihattonavettaan!

Maidontuottaja Johanna Vakkamäki kertoo lehmän elämästä pihatossa

Katso video: lehmien talviulkoilua Mustaniemen maitotilalla

”Lehmät pääsevät meillä ympäri vuoden vapaasti ulos. Se on mulle todella tärkeä asia”, Kati Montonen kertoo.

Tip icon

Lehmien liikkuminen ja ulkoilu numeroina

  • Navetoista lähes puolet on pihattoja. Koska pihattonavetat ovat usein suurempia kuin parsinavetat, noin 3/4 kaikista lehmistä asuu pihatoissa. Noin 60 prosenttia pihattotiloista on järjestänyt lehmille laiduntamis- tai muun ulkoilumahdollisuuden, esimerkiksi ulkoilutarhan.
  • Vajaa kolmannes lehmistä asuu perinteisissä parsinavetoissa. Parsinavettojen kaikki lehmät laiduntavat kesäisin.
  • Kaikista valiolaisista tiloista 72 prosenttia laiduntaa, ja 78 prosentilla tiloista on joko laidunnus tai jaloittelutarha.
  • Ne noin 20 prosenttia tiloista, joilla lehmät eivät ulkoile ollenkaan, ovat pihattonavettoja. Niissä lehmät pääsevät liikkumaan sisällä navetassa vuoden ympäri vapaasti. Jotta pihattotilojen laidunnus lisääntyisi, ohjeistamme tiloja ottamaan laidunnusmahdollisuuden huomioon jo navetan suunnitteluvaiheessa.

Elämä lehmien kanssa ja eläimistä huolehtiminen on maitotilalliselle paljon muutakin kuin työ, se on elämäntapa. Vastuullisena yrityksenä haluamme edistää eläinten hyvinvointia.

Search