Lehmien liikkuminen

Millaiset liikkumismahdollisuudet lehmillä on navetassa? Mitä eroa on pihatolla ja parsinavetalla? Kuinka usein lehmät laiduntavat?

Hyvässä kasvatusympäristössä lehmällä on mahdollisuus liikkua säännöllisesti. Kannustamme maitotilayrittäjiämme lehmien ympärivuotiseen ulkoiluun sekä laiduntamiseen kesäisin. Tämä koskee niin pihatto- kuin parsinavetoissa eläviä lehmiä.

Yli kaksi kolmasosaa valiolaisten tilojen lehmistä elää pihatoissa, joissa lehmät liikkuvat vapaasti rakennuksen sisällä. Monessa pihattonavetassa on lisäksi järjestetty ympärivuotinen ulkoilumahdollisuus. Pihattonavettojen määrä kasvaa koko ajan, sillä edellytämme, että uusien navettojen on oltava pihattoja.

Kurkista videolta pihattonavettaan!

  • Maidontuottaja Johanna Vakkamäki kertoo lehmän elämästä pihatossa

Pihattonavetassa lehmä liikkuu vapaasti

Pihattonavetassa lehmät voivat liikkua vapaasti, valita itse lepopaikkansa, syödä ja juoda vapaasti sekä viettää aikaa laumassa joka päivä. Navetan läpi kulkee ruokintapöytä, jonka ääreen lehmät tulevat omaan tahtiinsa. Pihatossa lehmä valitsee itse myös oman makuupaikkansa. Lehmät lypsetään joko erillisellä lypsyasemalla tai ne käyvät omatoimisesti lypsyllä lypsyrobotissa. Pihattonavetat ovat tyypillisesti suurempia kuin parsinavetat.

Noin 70 prosentilla maitotiloista lehmät tai nuorkarja laiduntavat kesäisin. Ympärivuotinen ulkoilumahdollisuus on noin viidenneksellä maitotiloista. Ohjeistamme tiloja ottamaan laidunnus- ja jaloittelumahdollisuuden huomioon aina uutta pihattonavettaa suunniteltaessa, jotta ulkoilu ja laidunnus lisääntyisivät.

Luomutuotannossa eläimillä on tavanomaista maidontuotantoa vapaammat ulkoilumahdollisuudet. Kaikki valiolaisten luomumaitotilojen lehmät elävät pihattonavetassa ja laiduntavat.

Lehmät ulkoilevat mielellään lähes säällä kuin säällä, lukuun ottamatta kovin kuumia kelejä.

Parsinavettojen määrä vähenee

Parsinavetassa lehmä syö, juo ja lepää samassa paikassa ja se myös lypsetään omalla paikallaan. Rehu tuodaan lehmän eteen ruokintapöydälle ja juomakuppi on sen vieressä. Parsinavetassa kiinni kytkettyinä elävien lehmien hoidossa on tärkeää huolehtia siitä, että parret ovat riittävän isoja, lehmillä on riittävästi kuiviketta ja puhdas paikka.

Parsinavetat häviävät pikkuhiljaa, sillä suurin osa lopettavista maitotiloista – erityisesti pienemmät tilat – ovat parsinavettoja. Vähenemistä edistää myös Valion vaatimus: uusien navettojen on oltava pihattoja.

Parsinavetoiden lehmät laiduntavat 3–5 kk vuodesta. Osa ulkoilee myös talvella. Kesäisin parsinavetan lehmien on päästävä lakisääteisesti laiduntamaan tai jaloittelemaan ulkona vähintään 60 päivän ajaksi. Monet tilat antavat lehmien ulkoilla myös talvella.

Eläinten hyvinvointia lisätään parsinavetoissa tekemällä parannuksia lehmien makuumukavuuteen ja navetan ilmanvaihtoon sekä rakentamalla talviulkoilutarhoja lehmien ulkoilua varten.

Katso video: lehmien talviulkoilua Mustaniemen maitotilalla

  • "Lehmät pääsevät meillä ympäri vuoden vapaasti ulos. Se on mulle todella tärkeä asia", Kati Montonen kertoo.

Lehmien liikkuminen ja ulkoilu numeroina

  • Navetoista lähes puolet on pihattoja. Koska pihattonavetat ovat usein suurempia kuin parsinavetat, yli 2/3 kaikista lehmistä asuu pihatoissa. Noin 60 prosenttia pihattotiloista on järjestänyt lehmille laiduntamis- tai muun ulkoilumahdollisuuden, esimerkiksi ulkoilutarhan.
  • Vajaa kolmannes lehmistä asuu perinteisissä parsinavetoissa. Parsinavettojen kaikki lehmät laiduntavat kesäisin.
  • Kaikista valiolaisista tiloista 72 prosenttia laiduntaa, ja 78 prosentilla tiloista on joko laidunnus tai jaloittelutarha.
  • Ne noin 20 prosenttia tiloista, joilla lehmät eivät ulkoile ollenkaan, ovat pihattonavettoja. Niissä lehmät pääsevät liikkumaan sisällä navetassa vuoden ympäri vapaasti. Jotta pihattotilojen laidunnus lisääntyisi, ohjeistamme tiloja ottamaan laidunnusmahdollisuuden huomioon jo navetan suunnitteluvaiheessa.
Vastuullisuus
Laiduntaminen ja jaloittelu lisäävät lehmän hyvinvointia
Vastuullisuus
Iloa ja terveyttä talviulkoilusta
Maitotilan elämää
Lehmien talven ruoka säilötään kesällä
Vastuullisuus
Vapaan lehmän maito on vastuullinen valinta

Elämä lehmien kanssa ja eläimistä huolehtiminen on maitotilalliselle paljon muutakin kuin työ, se on elämäntapa. Vastuullisena yrityksenä haluamme edistää eläinten hyvinvointia.

lue lisää