Laiduntaminen ja jaloittelu lisäävät lehmän hyvinvointia

Laiduntaminen on lehmälle luontaista, ja lehmät laitumella ovat kaunis näky. Suurin osa lehmistä laiduntaa, mutta osa elää kuitenkin ympäri vuoden sisällä navetassa. Miksi näin on?

Lehmälle on luontaista liikkua ja etsiä ravintoa ulkoilmassa. Laiduntaminen lisääkin monin tavoin lehmän hyvinvointia. Lehmät voivat laiduntaa laitumeksi aidatulla pellolla, luonnonlaitumilla tai niityillä. Jaloittelu ulkona voi olla hyvä vaihtoehto tai lisä laiduntamiselle.

Tilava ja hyvin hoidettu pihattonavetta, josta pääsee talvella ulos jaloittelemaan ja kesällä laitumelle, olisi paras vaihtoehto lehmän hyvinvoinnin kannalta.

Lehmät kirmaavat laitumelle!

  • Lehmien jokakeväinen laitumellelasku on mukavaa seurattavaa. Pääkaupunkiseudulla Viikin tutkimustilan lehmien kevätkirmausta seuraamassa on vuosittain tuhansia ihmisiä.

Laiduntaminen tuottaa monenlaista hyötyä

Liikkuminen ja laidunnus auttavat lehmien jalkoja pysymään kunnossa. Pehmeä maa on lehmän sorkalle mukavampi kuin navetan lattia. Myös ulkoilu talvella lumessa edistää sorkkaterveyttä.

Lehmän on mukava nyhtää ulkona heinää ja kasvinosia maasta ja oksista. Jättämällä laitumille käsittelemättömiä alueita kuten kumpuja, kiviröykkiöitä tai puuryhmiä tarjotaan lehmille vaihtelua ja mahdollisuus suojautua paahtavalta auringolta. Samalla lisätään myös luonnon monimuotoisuutta. Kedot, niityt ja hakamaat alkavat olla Suomen luonnossa jo uhanalaisia.

Miksi kaikki lehmät eivät laidunna?

Vaikka Suomessa on tilaa laiduntaa enemmän kuin monessa muussa maassa, kaikki lehmät eivät kuitenkaan laidunna. Joillakin tiloilla laiduntamista on vaikeampi järjestää. Laiduntamisen esteeksi voi muodostua pitkä kulkumatka laitumelle tai teiden ylitykset. Suuremmilla tiloilla laidunnus vaatii myös isoja investointeja. Valio pyrkii edistämään lehmien laidunnusmahdollisuuksia neuvomalla, jakamalla tietoa, edistämällä hyviä käytäntöjä ja järjestämällä koulutustilaisuuksia. Ohjeistamme uutta navettaa rakentavia maidontuottajia ottamaan laidunnusmahdollisuuden huomioon jo navetan suunnitteluvaiheessa.

Miten navettatyyppi vaikuttaa liikkumiseen, laiduntamiseen ja ulkoiluun?

Pihattonavettojen lehmät pääsevät liikkumaan vapaasti sisätiloissa, mutta laidunnus tekee niillekin hyvää, sillä laitumella liikkumisen määrä moninkertaistuu. Monella pihattotilalla lehmät laiduntavatkin kesäisin, vaikka velvollisuutta sen järjestämiseen ei olekaan. Osalla tiloista ei ole mahdollisuutta lehmien laiduntamiseen, mutta niillä on käytössä jaloittelutarha jossa lehmät pääsevät ulkoilemaan. On myös sellaisia pihattotiloja, joilla lehmät eivät ulkoile ollenkaan.

Parsinavetan lehmien on lakisääteisestikin päästävä kesäaikaan ulos vähintään 60 vuorokauden ajaksi. Luomulehmien on päästävä kesäaikaan laitumelle navettatyypistä riippumatta. Luomumaitoa suosimalla onkin mahdollista edistää lehmien laitumelle pääsyä.

Kokeellisesti on osoitettu lehmien liikkuvan laitumella noin kahdesta kahdeksaan kilometriä päivässä. Pihatoissa liikuntaa on noin 400–800 metriä päivässä ja parsinavetassa lehmät ovat laidunkauden ulkopuolella kytkettynä omalle paikalleen. Monien parsinavettojen lehmiä kuitenkin päästetään ulkoilemaan myös talvella.

Vastuullisuus
Lehmien liikkuminen
Vastuullisuus
Mitä eläinten hyvinvointi tarkoittaa ja miten sitä seurataan?
Vastuullisuus
Lehmien hyvinvoinnin seuraaminen kehittyy jatkuvasti – uusi mittaristo tähtää entistä tarkempaan tietoon

Laiduntaminen maitotilan näkökulmasta

Oulun ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä kartoitettiin maidontuottajien näkemyksiä laiduntamisesta. Kyselytutkimuksessa ilmeni, että heidän mielestään mielestä tärkein peruste laiduntamisen ja jaloittelun järjestämiselle on eläinten hyvinvointi ja terveys.

Muita vaikuttavia asioita olivat muun muassa kuluttajien toiveet lehmien laidunnuksesta, hoitajan oma hyvinvointi ja rehukustannusten pieneminen, kun lehmät syövät ison osan ravinnosta suoraan laitumelta.

Kyselyssä selvisi myös, että pihattonavettojen omistajat uskoivat laiduntamisen lisääntyvän, jos laiduntamisen ja jaloittelun mahdollisuudet pystytään huomioimaan jo siinä vaiheessa, kun uuden navetan tai vanhan navetan laajennuksen piirustukset ovat suunnittelupöydällä.

Lähde: Aamuvuori, Emma; Säisä, Anniina: Lypsykarjan laidunnuksen ja jaloittelun kartoitus Osuuskunta Pohjolan Maidon toiminta-alueella, 2018.

Elämä lehmien kanssa ja eläimistä huolehtiminen on maitotilalliselle paljon muutakin kuin työ, se on elämäntapa. Vastuullisena yrityksenä haluamme edistää eläinten hyvinvointia.

lue lisää