Siirry sisältöön
Laiduntaminen ja jaloittelu lisäävät lehmän hyvinvointia

Vastuullisuus

Laiduntaminen ja jaloittelu lisäävät lehmän hyvinvointia

Laiduntaminen on lehmälle luontaista, ja lehmät laitumella ovat kaunis näky. Suurin osa lehmistä laiduntaa, mutta osa elää kuitenkin ympäri vuoden sisällä navetassa. Miksi näin on?

Lehmät kirmaavat laitumelle!

Lehmien jokakeväinen laitumellelasku on mukavaa seurattavaa. Pääkaupunkiseudulla Viikin tutkimustilan lehmien kevätkirmausta seuraamassa on vuosittain tuhansia ihmisiä.

Lehmät pitävät kylmäpihatosta, jossa ne voivat jaloitella ympäri vuoden.
Tip icon

Laiduntaminen maitotilan näkökulmasta

Oulun ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä kartoitettiin maidontuottajien näkemyksiä laiduntamisesta. Kyselytutkimuksessa ilmeni, että heidän mielestään mielestä tärkein peruste laiduntamisen ja jaloittelun järjestämiselle on eläinten hyvinvointi ja terveys.

Muita vaikuttavia asioita olivat muun muassa kuluttajien toiveet lehmien laidunnuksesta, hoitajan oma hyvinvointi ja rehukustannusten pieneminen, kun lehmät syövät ison osan ravinnosta suoraan laitumelta.

Kyselyssä selvisi myös, että pihattonavettojen omistajat uskoivat laiduntamisen lisääntyvän, jos laiduntamisen ja jaloittelun mahdollisuudet pystytään huomioimaan jo siinä vaiheessa, kun uuden navetan tai vanhan navetan laajennuksen piirustukset ovat suunnittelupöydällä.

Lähde: Aamuvuori, Emma; Säisä, Anniina: Lypsykarjan laidunnuksen ja jaloittelun kartoitus Osuuskunta Pohjolan Maidon toiminta-alueella, 2018.

Elämä lehmien kanssa ja eläimistä huolehtiminen on maitotilalliselle paljon muutakin kuin työ, se on elämäntapa. Vastuullisena yrityksenä haluamme edistää eläinten hyvinvointia.

Search