Mitä eläinten hyvinvointi tarkoittaa ja miten sitä seurataan?

Onko navetassa sopiva lämpötila? Miten ruokinta on järjestetty? Kuinka usein eläinlääkäri vierailee tilalla? Lehmien hyvinvointia seurataan monesta näkökulmasta.

Eläinten hyvinvointia voi tarkastella monesta näkökulmasta. Kansallisten eläinten neuvottelukuntien määritelmässä* korostuu eläimen oma kokemus: ”Hyvinvointi on eläimen kokemus sen omasta psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta. Siihen sisältyvät muun muassa eläimen fyysinen ja psyykkinen terveys, normaali kasvu sekä hyvä hoito ihmisen huostassa oleville eläimille.”

Eläinten hyvinvointia arvioidaan tekemällä havaintoja eläimistä sekä niiden olosuhteista.

Suomessa on käytössä nautojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä NASEVA, jossa eläinten hyvinvointia seurataan ja arvioidaan niiden terveyden, ruokinnan, olosuhteiden ja käyttäytymisen näkökulmista. Eläinlääkäri käy näillä tiloilla vähintään kerran vuodessa tekemässä karjan terveydenhuoltokäynnin. Silloin arvioidaan monia lehmien hyvinvointiin liittyviä tekijöitä.

Lisäksi Nasevassa kerätään tietoa tarttuvien tautien esiintymisestä, tautisuojauksesta ja tutkimustuloksista sekä seurataan lääkkeiden käyttöä. Eläinlääkäri käy näillä tiloilla vähintään kerran vuodessa tekemässä karjan terveydenhuoltokäynnin. Silloin arvioidaan monia lehmien hyvinvointiin liittyviä tekijöitä.

* Lähde: Kansalliset eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnat, 2019

Lue lisää eläinten hyvinvoinnista

Vastuullisuus
Naseva mittaa lehmien hyvinvointia ja terveyttä, suojaa tartuntataudeilta ja ohjaa turvallista eläinlääkkeiden käyttöä
Vastuullisuus
Lehmien hyvinvoinnin seuraaminen kehittyy jatkuvasti – uusi mittaristo tähtää entistä tarkempaan tietoon
Vastuullisuus
Laiduntaminen ja jaloittelu lisäävät lehmän hyvinvointia
Vastuullisuus
Maitoa ilman antibioottijäämiä
Vastuullisuus
100 vuotta työtä eläinten hyvinvoinnin eteen

Mikä NASEVA?

Kaikki valiolaiset maitotilat kuuluvat nautojen terveydenhuoltorekisteri NASEVAAN. Rekisterin avulla arvioidaan eläimen hyvinvointia seuraavien kriteerien mukaan.

Hyvä kasvatusympäristö ja olosuhteet

 • Eläinten puhtaus ja kuivuus
 • Ilman laatu ja lämpötila
 • Kokonaistila per eläin
 • Makuutila
 • Makuumukavuus
 • Poikimispaikka
 • Liukkaus
 • Laidunnus
 • Jaloittelu
 • Kytkeminen
 • Liikkumista rajoittavat rakenteet

Hyvä ruokinta

 • Ruokinta ja ravitsemustila
 • Veden saatavuus
 • Maitojuoton riittävyys ja juottotapa

Hyvä terveys

 • Yleiskunto ja terveydentila
 • Utareterveys
 • Ontuminen
 • Iho- ja nivelvauriot
 • Nupoutus
 • Kuolleisuus
 • Sorkkahoidon riittävyys

Käyttäytyminen

 • Eläinryhmän käyttäytyminen
 • Ihmisen ja eläimen välinen suhde
 • Häiriökäyttäytyminen
 • Eläinten käsittely ja käsittelytilat

Sairaudet ja niiden lääkitseminen

 • Tarttuvien tautien esiintyminen
 • Tautisuojaus
 • Lääkkeiden käytön seuranta
 • Tutkimustulokset

Elämä lehmien kanssa ja eläimistä huolehtiminen on maitotilalliselle paljon muutakin kuin työ, se on elämäntapa. Vastuullisena yrityksenä haluamme edistää eläinten hyvinvointia.

lue lisää