Siirry sisältöön
Vastuullisuus

Naseva mittaa lehmien hyvinvointia ja terveyttä, suojaa tartuntataudeilta ja ohjaa turvallista eläinlääkkeiden käyttöä

Naseva mittaa lehmien hyvinvointia ja terveyttä, suojaa tartuntataudeilta ja ohjaa turvallista eläinlääkkeiden käyttöä
Hanna Castro
Kehityspäällikkö Valio Laatu-, Lypsy- ja Terveys-palvelut

Valio Oy

ISO9001-sertifioitu Naseva on kansallinen nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä, jonka tavoitteena on edistää nautojen terveyttä ja hyvinvointia. Se toimii myös tiedon keruun ja raportoinnin välineenä, ja edistää näin vastuullista eläinlääkkeiden käyttöä − ja siten myös suomalaisten kansanterveyttä. Nasevalla onkin merkittävä rooli eläinten tartuntatautien ehkäisyssä ja meidän kaikkien yhteisen – niin ihmisten kuin eläintenkin – terveyden edistämisessä.

Nasevaa hallinnoiva Eläinten terveys ETT ry on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimiva yhdistys, joka kokoaa yhteen suomalaiset alan yritykset, tutkijat ja viranomaiset toimien yhteisen terveyden edistämisen kansallisena yhteistyöfoorumina. Eläinten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäksi Naseva kytkeytyy vahvasti meidän kaikkien yhteiseen terveyteen. Koska ihmisten, eläinten ja ympäristön terveys ja hyvinvointi liittyvät vahvasti toisiinsa, emme voi edistää yhtä osa-aluetta huomioimatta koko systeemiä.

Koska Nasevan perustana on yhteisen terveyden periaate, on se kokonaisuutena paljon enemmän kuin monet kansainväliset eläinten hyvinvointia mittaavat järjestelmät. Naseva yhdistää eläinten hyvinvoinnin suurempaan kokonaisuuteen, jonka perustana ovat ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, tartuntatautien ehkäisy ja hoito sekä turvallinen eläinlääkkeiden käyttö.

Miten nautojen terveys liittyy ihmisten terveyteen?

Nasevan tavoite on sekä edistää eläinten hyvinvointia että torjua ja vähentää erilaisia tarttuvia sairauksia. Osa nautojen tarttuvista taudeista on zoonooseja eli ne voivat tarttua myös ihmisiin. Tämän lisäksi osa taudeista on elintarvikevälitteisiä eli ne voivat tarttua ihmisiin ruoasta. Elintarviketurvallisuuden ylläpitäminen onkin yksi Nasevan keskeisistä pyrkimyksistä.

Tartuntatautien torjunta ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto vähentävät myös lääkkeiden käyttöä. Tämä on erittäin tärkeää, sillä etenkin antibioottien käyttöä tulee vähentää mikrobilääkeresistenssin ehkäisemiseksi. Näin varmistetaan, että lääkkeet toimivat ja tehoavat taudinaiheuttajiin myös tulevaisuudessa. Ennaltaehkäisy on toiminut hyvin, sillä suomalaisilla nautatiloilla esiintyy huomattavan vähän mikrobilääkeresistenssiä muuhun maailmaan verrattuna.


Search