Vasikoiden vierotus

Lehmän maidontuotanto käynnistyy, kun se saa vasikan. Vasikka vieroitetaan emästään, jotta lehmää voidaan alkaa lypsää ja pikkuvasikalle taata turvallinen ympäristö.

Nykyaikaisissa pihattonavetoissa lehmät liikkuvat vapaasti. Pihattonavetoissa on poikimakarsinat, joihin pian synnyttävät lehmät siirretään poikimaan. Vasikka vieroitetaan emästään, jotta lehmää voidaan alkaa lypsää ja pikkuvasikalle taata turvallinen ympäristö.

Pikkuvasikka saa ravintonsa imemällä, joten imemisen tarve tulee saada tyydytettyä. Vasikoita pidetään usein aluksi yksilökarsinassa, jotta ne oppivat juomaan tuttiämpäristä riittävän hyvin. Myös tällöin vasikan on voitava olla kosketuksissa muiden vasikoiden kanssa.

Yli kahdeksanviikkoiset vasikat siirretään ryhmäkarsinaan, missä niitä pidetään vähintään puolen vuoden ikään asti. Ryhmässä vasikat saavat toteuttaa lajityypillisiä käyttäytymispiirteitään, kuten sosiaalista käyttäytymistä ja leikkiä. Ne harjoittelevat aikuisena eläimenä tarvittavia käyttäytymistaitoja ja sosiaalista kanssakäymistä.

Etsimme uusia vasikan vieroitusmalleja

Luonnonoloissa lehmä imettää vasikkaa useiden kuukausien ajan ja vieroittaa vasikan vähitellen. Joillakin tiloilla lehmä hoitaa oman vasikkansa koko sen juottokauden ajan, tai on käytössä imettäjälehmäkäytäntö. Tällöin yksi rauhallinen maitoa tuottava lehmä imettää muutamia vasikoita ryhmäkarsinassa ja laitumella. Näin vasikat saavat imeä maidon mahdollisimman luonnonmukaisesti.

Kannustamme maitotiloja kokeilemaan vaihtoehtoisia vierotustapoja. Käynnistimme vuonna 2017 tutkimuksen, jossa etsitään eläimiä mahdollisimman vähän kuormittavaa tapaa vierottaa vasikka emästään. Osana tutkimusta olemme selvittäneet, millaisia vaihtoehtoisia vierotustapoja maitotiloilla käytetään ja kuinka yleisiä ne ovat. Lisäksi olemme selvittäneet maitotilayrittäjien ajatuksia vasikoiden vierihoidosta ja esteitä sille, miksi vierihoitoa ei toteuteta enemmän. Kyselytutkimukseen vastasi noin 300 maitotilayrittäjää, ja sen tuloksista kirjoitetaan parhaillaan tieteellistä artikkelia.

Olemme mukana myös uudessa, vuonna 2022 alkaneessa Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa, jossa selvitetään vasikoiden ja lehmien hyvinvoinnin parantamisen keinoja vierihoidon lisäämisen avulla, vierihoidon kustannusvaikutuksia, ja parhaita käytäntöjä sen toteuttamiselle jo käytössä olevissa ja suunniteltavissa uusissa navetoissa.

Vierihoidossa kasvaa vahvoja vasikoita

Stubbin tilalla Pedersöressä imettäjälehmä huolehtii muutamasta vasikasta kerrallaan.

lue lisää

Tiesitkö?

Maitotiloilla elävät lehmät poikivat keskimäärin kolme kertaa elämänsä aikana.

Elämä lehmien kanssa ja eläimistä huolehtiminen on maitotilalliselle paljon muutakin kuin työ, se on elämäntapa. Vastuullisena yrityksenä haluamme edistää eläinten hyvinvointia.

lue lisää