Vasikoiden vierotus

Lehmän maidontuotanto käynnistyy, kun se saa vasikan. Vasikka vieroitetaan emästään, jotta lehmää voidaan alkaa lypsää ja pikkuvasikalle taata turvallinen ympäristö.

Nykyaikaisissa pihattonavetoissa lehmät liikkuvat vapaasti. Vapaa liikkuminen tarkoittaa myös sitä, että niissä ei voida huolehtia pikkuvasikoiden turvallisuudesta aikuisten lehmien joukossa riittävällä tavalla.

Pikkuvasikoiden ja aikuisten eläimien yhdessäolo samassa tilassa voisi myös aiheuttaa tautiriskin vasikoille, joiden vastustuskyky on alussa heikko. Pihattonavetoissa on poikimakarsinat, joihin pian synnyttävät lehmät siirretään poikimaan.

Etsimme uusia vasikan vieroitusmalleja

Pikkuvasikka saa ravintonsa imemällä, joten imemisen tarve tulee saada tyydytettyä. Vasikoita pidetään usein aluksi yksilökarsinassa, jotta ne oppivat juomaan tuttiämpäristä riittävän hyvin. Myös tällöin vasikan on voitava olla kosketuksissa muiden vasikoiden kanssa.

Yli kahdeksanviikkoiset vasikat siirretään ryhmäkarsinaan, missä niitä pidetään vähintään puolen vuoden ikään asti. Ryhmässä vasikat saavat toteuttaa lajityypillisiä käyttäytymispiirteitään, kuten sosiaalista käyttäytymistä ja leikkiä. Ne harjoittelevat aikuisena eläimenä tarvittavia käyttäytymistaitoja ja sosiaalista kanssakäymistä.

Joillakin tiloilla on jo nyt käytössä imettäjälehmäkäytäntö. Tällöin yksi rauhallinen maitoa tuottava lehmä imettää muutamia vasikoita ryhmäkarsinassa. Näin vasikat saavat imeä maidon mahdollisimman luonnonmukaisesti. Luonnonoloissa lehmä imettää vasikkaa useiden kuukausien ajan ja vieroittaa vasikan vähitellen.

Käynnistimme vuonna 2017 tutkimuksen, jossa etsitään eläimiä mahdollisimman vähän kuormittavaa tapaa vierottaa vasikka emästään. Vuonna 2019 aloitimme yhdessä maitotilojen kanssa työn, jossa selvitämme, millaisia vaihtoehtoisia vierotustapoja valiolaisilla maitotiloilla käytetään ja kuinka yleisiä nämä ovat. Samalla kannustamme maitotiloja kokeilemaan uusia tapoja.

Tiesitkö?

Maitotiloilla elävät lehmät poikivat keskimäärin kolme kertaa elämänsä aikana.

Vierihoidossa kasvaa vahvoja vasikoita

Stubbin tilalla Pedersöressä imettäjälehmä huolehtii muutamasta vasikasta kerrallaan.

lue lisää

Elämä lehmien kanssa ja eläimistä huolehtiminen on maitotilalliselle paljon muutakin kuin työ, se on elämäntapa. Vastuullisena yrityksenä haluamme edistää eläinten hyvinvointia.

lue lisää