Maksamme vastuullisuuslisää tuottajille

Valio maksaa 2 senttiä vastuullisuuslisää maitotiloille, jotka sitoutuvat eläinten hyvinvointia parantaviin vapaaehtoisiin tekoihin. Vuoden 2021 alusta alkaen kaikki valiolaiset maitotilat ovat vastuullisuuslisän piirissä. Vastuullisuusohjelma uudistui 1.5.2023. Jatkossa tilat voivat saada maitolitroilleen hintalisää lehmien laiduntamisesta ja ulkoilusta, luonnon monimuotoisuutta tukevasta viljelystä ja tilan hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävästä työstä.

Suomessa eläimet ovat tilastojen mukaan maailman terveimpiä ja maito maailman puhtainta. Suunnitelmallinen ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on eläinten hyvinvoinnin perusta. Haluamme edistää eläinten hyvinvointia, ja maitotiloille maksettava vastuullisuuslisä on yksi konkreettista teoista tämän tavoitteen eteen. Maksamme hyvästä työstä tiloille vastuullisuuslisää 2 senttiä per maitolitra.

Mitä vastuullisuuslisän saamiseen vaaditaan?

  1. Tilat kuuluvat nautojen terveydenhuoltorekisteriin Nasevaan ja eläinlääkäri tekee vähintään kerran vuodessa karjan terveydenhuoltokäynnin. Monilla tiloilla eläinlääkäri käy kuitenkin tätä useammin.
  2. Sorkkaterveyden seuranta ja sorkkien säännöllinen hoito
  3. Puudutus, kivunlievitys ja rauhoitus nupoutuksessa eli vasikan sarvenaiheiden poistossa
  4. Uuden navetan oltava pihatto, jossa lehmät liikkuvat vapaasti
  5. Rehun soija- ja GMO-vapaus

Työ jatkuu

Keskitymme jatkossa esimerkiksi lehmien laiduntamisen ja ympärivuotisen ulkoilun lisäämiseen. Tällä hetkellä noin 70 prosenttia tiloista laiduntaa yhtä tai useampaa eläinryhmää. Samalla jatkamme aktiivisesti maidontuotannon ilmastopäästöjen vähentämistä monilla tilakohtaisilla toimenpiteillä kuten hiiliviljelyllä ja karjanlannan biokaasutuotannolla. Valion maitotiloilla tehtävillä toimenpiteillä on suuri vaikutus koko maan maidontuotannon kestävyyteen, sillä noin 80 prosenttia Suomen maidosta tuotetaan Valion maitotiloilla.

Elämä lehmien kanssa ja eläimistä huolehtiminen on maitotilalliselle paljon muutakin kuin työ, se on elämäntapa. Vastuullisena yrityksenä haluamme edistää eläinten hyvinvointia.

lue lisää