Vastuullinen johtaminen

Osuustoiminnallisuus sekä Valion yhteiset arvot, missio ja visio ovat toimintamme kivijalka.

Vastuu ympäristöstä, taloudesta ja ihmisistä sekä yhteiskunnasta on osa kaikkea toimintaamme. Valio on sitoutunut Code of Conductinsa mukaisesti ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja liiketoiminnan eettisyyteen.

Olemme sertifioineet toimintamme puolueettoman kolmannen osapuolen toimesta muun muassa elintarviketurvallisuuden, laadun, ja ympäristöhallinnan osalta. Ilmoituskanavan kautta varmistamme, että jokainen valiolainen ja Valion sidosryhmän edustaja voi ilmoittaa vakavista Valion toimintaan tai käytäntöihin liittyvistä huolenaiheistaan luottamuksellisesti.

Huolehdimme koko arvoketjusta

Valion yritysstrategia linjaa vastuullisuuden sisällyttämisen kaikkeen toimintaan kaikilla markkinoilla. Valion arvoketjussa on monta vaihetta, joiden kautta vaikutamme ihmisten ja maapallon hyvinvointiin. Olemme tunnistaneet meille olennaiset vastuullisuuden aiheet arvoketjussamme.

Vastuullisuuden tärkeimmät teemat

Kartoitimme Valiolla toimintamme tärkeimpiä vastuullisuusaiheita yhdessä sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa. Kokosimme olennaisimmat teemat matriisiin, joka määrittelee vastuullista toimintaamme nyt ja tulevaisuudessa. Olennaissuusmatriisi on Valion johdon vahvistama.

Vastuullisen liiketoiminnan painopistealueet ja tavoitteet

Vastuullisen liiketoiminnan painopistealueet perustuvat meille olennaisiin vastuullisuusaiheisiin, joiden kautta luomme hyvinvointia yhteiskuntaan. Painopistealueilta haemme myös liiketoimintahyötyjä. Haluamme olla edelläkävijä hyvinvoinnin ja kestävien elintapojen edistämisessä, hiilineutraalin ruokaketjun edistämisessä ja luonnon elinvoimaisuuden turvaamisessa. Olemme asettaneet kullekin painopistealueelle tavoitteet, seuraamme niitä säännöllisesti ja julkaisemme tietoa niiden etenemisestä vastuullisuusraportissamme.

Valiolle olennaiset arviointijärjestelmät

Olemme tunnistaneet meille oleelliset arviointijärjestelmät, joiden kautta haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme.

Sustainable Brand Index™ Luottamus & Maine -tutkimus CDP EcoVadis
Euroopan laajin vastuullisuuteen keskittyvä bränditutkimus toteutetaan kysymällä kuluttajien näkemyksiä brändien vastuullisuudesta. T-Median Luottamus & Maine -tutkimuksessa kuluttajat nimeävät maineikkaimpia suomalaisia yrityksiä. Valio raportoi ilmastoohjelmansa sisällöstä, etenemisestä, johtamisesta ja sidosryhmäyhteistyöstä kansainväliseen CDPjärjestelmään. EcoVadis arvioi Valion vastuullisuutta ja tulokset tulevat asiakkaidemme käyttöön.
SUOMEN VASTUULLISIN BRÄNDI
Kuluttajat pitivät Valiota Suomen vastuullisimpana brändinä Sustainable Brand Index™ tutkimuksessa. Valio oli vuonna 2021 listauksen ykkönen kahdeksannen kerran peräkkäin.
VALION KAIKKIEN AIKOJEN KORKEIN TULOS
Vuoden 2021 tutkimuksessa Valio oli viidenneksi maineikkain yritys ja tuloksemme nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle 3,88 (3,86 v. 2020).
TODENNETUSTI VAHVAA ILMASTOTYÖTÄ
Vuonna 2021 Valio sai tulokseksi B (ohjelman sisältö ja vaikuttavuus) ja A- (sidosryhmätyö) asteikolla A-F.
KOHTI KÄRKEÄ
Vuonna 2021 Valio paransi tulostaan arvioinnissa ja saavutti pronssimitalin.
Sustainable luottamusjamaine CDP.logo ecovadis

VASTUULLISUUDEN JOHTAMISMALLI

Valion yritysstrategia linjaa vastuullisuuden sisällyttämisen kaikkeen toimintaan kaikilla markkinoilla. Yritysstrategian taustalla on omistajastrategian linjaus kehittää kestävää maidontuotantoa, ilmastotehokkuutta ja kiertotaloutta sekä huolehtia eläinten hyvinvoinnista. Konsernin johtoryhmässä vastuullisuudesta vastaa vastuullisuus- ja sidosryhmäsuhteiden johtaja.

Vastuullisuuden johtamismalli sisältää päätösfoorumit sekä operatiiviset tiimit niin ympäristö- ja sosiaalisen vastuun asioille kuin vastuullisuuden kaupallistamisellekin. Vastuullisuusjohtaja koordinoi ja valmistelee vastuullisen liiketoiminnan painopistealueet, jotka Valion johtoryhmä hyväksyy ja joiden edistymistä seurataan vastuullisuusfoorumissa.

Ympäristöasioiden johtaminen Valiolla Sosiaalisen vastuullisuuden johtaminen Valiolla
Valion ympäristötiimi koostuu eri puolilla organisaatiota toimivista asiantuntijoista, jotka edustavat ympäristöä, ilmastoa, energiaa, logistiikkaa, pakkauskehitystä ja vaatimustenmukaisuutta. Tiimi johtaa ja koordinoi osa-alueiden operatiivista etenemistä. Ympäristötiimin puheenjohtajana toimii ilmasto-ohjelman johtaja. Valion sosiaalisen vastuullisuuden tiimin asiantuntijat toimivat sosiaalisen vastuullisuuden aiheiden kuten työturvallisuuden, elintarviketurvallisuuden, ravitsemuksen, ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden, parissa ympäri Valion organisaatiota. Tiimi johtaa ja koordinoi osa-alueiden operatiivista etenemistä. Tiimin puheenjohtajana toimii vastuullisuuspäällikkö.