Vastuullinen johtaminen

Osuustoiminnallisuus sekä Valion yhteiset arvot, missio ja visio ovat toimintamme kivijalka.

Vastuu ympäristöstä, taloudesta ja ihmisistä sekä yhteiskunnasta on osa kaikkea toimintaamme. Valio on sitoutunut Code of Conductinsa mukaisesti ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja liiketoiminnan eettisyyteen.

Olemme sertifioineet toimintamme puolueettoman kolmannen osapuolen toimesta muun muassa elintarviketurvallisuuden, laadun, ja ympäristöhallinnan osalta. Ilmoituskanavan kautta varmistamme, että jokainen valiolainen ja Valion sidosryhmän edustaja voi ilmoittaa vakavista Valion toimintaan tai käytäntöihin liittyvistä huolenaiheistaan luottamuksellisesti.

Huolehdimme koko arvoketjusta

Valion yritysstrategia linjaa vastuullisuuden sisällyttämisen kaikkeen toimintaan kaikilla markkinoilla. Valion arvoketjussa on monta vaihetta, joiden kautta vaikutamme ihmisten ja maapallon hyvinvointiin. Olemme tunnistaneet meille olennaiset vastuullisuuden aiheet arvoketjussamme.

Vastuullisuuden tärkeimmät teemat

Kartoitimme Valiolla toimintamme tärkeimpiä vastuullisuusaiheita yhdessä sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa. Kokosimme olennaisimmat teemat matriisiin, jota käytimme vastuullisen liiketoiminnan painopistealueiden pohjana. Olennaissuusmatriisi on Valion johdon vahvistama.

Vastuullisen liiketoiminnan painopistealueet ja tavoitteet

Vastuullisen liiketoiminnan painopistealueet perustuvat meille olennaisiin vastuullisuusaiheisiin, joiden kautta luomme hyvinvointia yhteiskuntaan. Painopistealueilta haemme myös liiketoimintahyötyjä. Haluamme olla edelläkävijä hyvinvoinnin ja kestävien elintapojen edistämisessä, hiilineutraalin maitoketjun edistämisessä ja luonnon elinvoimaisuuden turvaamisessa. Olemme asettaneet kullekin painopistealueelle tavoitteet, seuraamme niitä säännöllisesti ja julkaisemme tietoa niiden etenemisestä vastuullisuusraportissamme.

Valiolle olennaiset arviointijärjestelmät

Olemme tunnistaneet meille oleelliset arviointijärjestelmät, joiden kautta haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme.

Sustainable Brand Index™ Luottamus & Maine -tutkimus CDP EcoVadis
Euroopan laajin vastuullisuuteen keskittyvä bränditutkimus toteutetaan kysymällä kuluttajien näkemyksiä brändien vastuullisuudesta. T-Median Luottamus & Maine -tutkimuksessa kuluttajat nimeävät maineikkaimpia suomalaisia yrityksiä. Kansainvälinen CDP-järjestelmä kerää ympäristödataa ja arvioi yrityksen ympäristönsuojelun tasoa. EcoVadis arvioi yrityksen vastuullisuuden osa-alueita dokumentoidun materiaalin perusteella.
SUOMEN VASTUULLISIN BRÄNDI
Kuluttajat pitivät Valiota Suomen vastuullisimpana brändinä Sustainable Brand Index™ tutkimuksessa vuonna 2023.
VALION MAINE HYVÄLLÄ TASOLLA
Vuoden 2022 tutkimuksessa Valio oli seitsemänneksi maineikkain yritys ja tuloksemme oli 3,77 (2021: 3,88).
TODENNETUSTI VAHVAA ILMASTOTYÖTÄ
Vuonna 2022 Valio sai tulokseksi B (ohjelman sisältö ja vaikuttavuus) ja A- (sidosryhmätyö) asteikolla A-F.
KOHTI KÄRKEÄ
Vuonna 2022 Valio paransi tulostaan arvioinnissa ja saavutti hopeamitalin.
Sustainable luottamusjamaine CDP.logo ecovadis

VASTUULLISUUDEN JOHTAMISMALLI

Valion yritysstrategia linjaa vastuullisuuden sisällyttämisen kaikkeen toimintaan kaikilla markkinoilla. Yritysstrategian taustalla on omistajastrategian linjaus kehittää kestävää maidontuotantoa, ilmastotehokkuutta ja kiertotaloutta sekä huolehtia eläinten hyvinvoinnista. Konsernin johtoryhmään nimitettiin alkuvuodesta 2023 johtaja, jonka vastuualueena ovat brändi ja markkinointi, vastuullisuus, viestintä ja yhteiskuntasuhteet.

Vastuullisuusasioista päätetään Valion hallintomallin mukaisissa päätösfoorumeissa. Vastuullisuusjohtaja koordinoi ja valmistelee vastuullisen liiketoiminnan painopistealueet, jotka Valion johtoryhmä hyväksyy.

Valion johto on delegoinut vastuullisuuden päivittäisen johtamisen ESG-tiimeille. Operatiiviset ESG-tiimit on muodostettu ympäristön (environment), sosiaalisen vastuun (social) ja hyvän hallintotavan (governance) aiheiden ympärille. Tiimit koostuvat eri toimintojen asiantuntijoista, jotka johtavat ja koordinoivat osa-alueidensa käytännön työn etenemistä sekä vastaavat aihealueisiin liittyvistä tavoitteista, toimenpiteistä ja mittareista. Vastuullisuusjohtaja toimii kaikkien tiimien fasilitoijana ja suunnittelee muun muassa käsiteltäviä aiheita puheenjohtajien kanssa.

Ympäristötiimi Sosiaalisen vastuun tiimi Hyvän hallinnon tiimi
Valion ympäristötiimin asiantuntijat edustavat ympäristöä, ilmastoa, luontotyötä, energiaa, logistiikkaa ja pakkauskehitystä. Ympäristötiimin puheenjohtajana toimii ilmasto-ohjelman johtaja. Valion sosiaalisen vastuullisuuden tiimin asiantuntijat toimivat sosiaalisen vastuullisuuden aiheiden kuten työturvallisuuden, elintarviketurvallisuuden, ravitsemuksen, ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden, parissa ympäri Valion organisaatiota. Tiimin puheenjohtajana toimii vastuullisuuspäällikkö. Valion hyvän hallinnon tiimin asiantuntijat edustavat lakiasioita, taloutta, hallinnon kehitystä ja liiketoiminnan toimintaympäristöä, tietohallintoa ja riskien hallintaa. Tiimin puheenjohtajana toimii lakiasiainjohtaja.