Siirry sisältöön
Vastuullisuus

Kotimaiset metsämarjat ovat tärkeä raaka-aine – päivitimme marjojen hankintavaatimuksia varmistaaksemme vastuulliset toimintatavat 

Valion tahtotila on ostaa vastuullisesti tuotettuja kotimaisia metsämarjoja

Suomessa valmistamiemme Valio-tuotteiden raaka-aineista kiloissa mitattuna yli 95 prosenttia on maitoa. Loput neljä prosenttia ovat esimerkiksi viljatuotteita, sokeria, rypsiöljyä ja marjoja.

Raaka-aineiden toimittajien vastuullisuus on Valiolle erittäin tärkeää ja pyrimme aina varmistamaan koko toimitusketjun vastuullisuuden huolellisesti jo ennen uuden kumppanin hyväksymistä. Edellytämme kaikilta toimittajiltamme lainsäädännön noudattamisen lisäksi sitoutumista Valion eettisiin toimintaperiaatteisiin (toimittajien ja jakelijoiden Code of Conduct). Kaikki Valion tämänhetkiset raaka-ainetoimittajat ovat allekirjoittaneet Valion vastuullisuusvaatimukset. Yritykset ovat sitoutuneet siihen, että toimintaohjeita noudatetaan läpi mahdollisten alihankintaketjujen. 

Kotimaisten metsämarjojen hankintaa ohjaavat Valion vastuullisen hankinnan periaatteet

Viimeisen vuoden aikana ilmenneiden, poimijoiden työoloihin liittyvien epäilyjen ja poliisitutkinnan seurauksena olemme päivittäneet kotimaisten metsämarjojen hankintavaatimuksiamme kesällä 2023. Merkittävänä metsämarjojen ostajana Valio vaatii marjantoimittajilta reilua ja kohtuullista minimituloa kaikille poimijoille. Valio vaatii myös, että poimijoita kohdellaan oikeudenmukaisesti. 

”Tahtotilamme on ostaa vastuullisesti tuotettuja kotimaisia metsämarjoja. Olemme kehittäneet toimintaohjeitamme ja päivittäneet kotimaisten marjojen hankintavaatimuksia, jotta marjanhankintaketjun vastuullisuus saadaan entistä tehokkaammin varmistettua”, kertoo Valion hankintajohtaja Kirsti Rautio.  

Aiempien vaatimustemme lisäksi vaadimme marjayrityskumppaneilta seuraavia, kolmannen osapuolen toimesta auditoitavia asioita:  

  • reilua ja kohtuullista minimikorvausta poimijoille.  
  • täyttä läpinäkyvyyttä marjojen hankintaketjussa koskien myös välikäsiä ja poimijoiden ansaintamallia.  
  • takuu hyvistä työ- ja elinolosuhteista  
  • poimijoiden koulutus ennen poimintakautta ja anonyymit palautekanavat poimijoiden käytettävissä.  
     

”Olemme avanneet marjayritysten kanssa poimijoiden tulonmuodostumista, eli olemme käyneet yksityiskohtaisesti läpi, miten poimijoiden tulot ja kulut muodostuvat. Näin saamme läpinäkyvyyttä käteen jäävään nettotuloon ja varmistamme, että sovittu miniminettotulo ylittyy. Haluamme ostaa vastuullisesti tuotettuja marjoja ja maksaa niistä asianmukaisesti”, Kirsti Rautio sanoo. 

Valion vastuullisen hankinnan periaatteisiin kuuluu, että jos toimitusketjussa ilmenee väärinkäytöksiä, vaadimme toimittajia korjaamaan toimintansa sen sijaan, että automaattisesti katkaisemme ostot. Tämä vastuullisen hankinnan periaate on yleisesti käytössä myös monissa muissa yrityksissä, ja esimerkiksi riippumaton Ethical Trading Initiative -yhteenliittymä kannustaa hankintaketjun toimijoita hakemaan aktiivisesti ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin sen sijaan, että yhteistyö automaattisesti katkaistaan (ETI Base Code).  

”Myös kansalaisjärjestöt ovat korostaneet, että ostojen katkaisu ei automaattisesti paranna ihmisoikeustilannetta, vaan koko hankintaketjun, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyöllä voidaan aidosti parantaa esimerkiksi työntekijöiden ihmisoikeuksia”, sanoo Valion vastuullisuusjohtaja Hanna Hiekkamies

Valio ei hyväksy ihmisoikeusrikkomuksia missään tilanteessa

Tunnemme marjanpoiminta-alaan liittyvät ihmisoikeusriskit ja suhtaudumme asiaan vakavasti. Marja-alan ihmisoikeusriskit koskevat laajasti kaikkia alalla toimivia yrityksiä. Siksi olemme myös tehneet useita katselmointeja marjanpoimintaleireissä, joissa on tarkastettu muun muassa poimijoiden työolosuhteet ja majoitustilat sekä niiden kunto ja turvallisuus. Katselmoinneissa emme ole havainneet puutteita poimijoiden työolosuhteissa ja turvallisuudessa. 

”On erittäin tärkeää, että kaikki ihmiskauppaepäilyt selvitetään ja rikosepäilyt tutkitaan, jotta voimme varmistua koko hankintaketjun sitoutumisesta vastuulliseen toimintaan sekä siitä, että marjanpoimijoiden työolot ovat kunnossa, he saavat työstään riittävän korvauksen ja heitä kohdellaan kaikin tavoin muutenkin reilusti”, Hanna Hiekkamies sanoo.  

Julkisuudessa esille nousseet tapaukset osoittavat, miten haastavaa toimitusketjussa esiintyvien ihmisoikeuskysymysten valvonta voi olla jopa kotimaassa. Ihmisoikeuskysymyksissä peräänkuulutamme aktiivista yhteistyötä valvovien viranomaisten, marjanpoimijayritysten, kansalaisjärjestöjen ja marjojen ostajien välillä.  

”Valtaosa käyttämistämme metsämarjoista on kotimaista alkuperää, ja näin toivoisimme olevan jatkossakin. Mikäli emme voi ostaa kotimaisia metsämarjoja, saatamme joutua ostamaan nykyistä enemmän metsämarjoja ulkomailta, jolloin näkyvyys poimijoiden oloihin saattaa olla heikompi”, Hanna Hiekkamies summaa. 

Search