Tuotot aina maitotiloille

Maitotilat omistavat Valion alueellisten osuuskuntien kautta, ja maksamme toimintamme kaikki tuotot suomalaisille tiloille. Kun valitset kaupassa Valion tuotteen, tuet samalla ruoantuottajaa.

Noin 3 700 valiolaista maitotilayrittäjää omistaa Valion alueellisten osuuskuntien kautta. Kaikki Suomessa valmistettavat ja myytävät tuotteet on tehty suomalaisesta maidosta, jonka hankimme näiltä tiloilta.

Yksi maitotila työllistää arviolta kolme ihmistä: maitotilayrittäjät, eläinlääkärin, lomittajia, rehuntekijöitä, koneiden huoltajia ja valmistajia sekä navetanrakentajia ja maanrakennusurakoitsijoita. Meille on kunnia-asia investoida ja maksaa verot kotimaahan.

Maksamme liiketoiminnan tuotot maitotiloille

Valiolaiset maitotilayrittäjät tuottavat noin 80 prosenttia suomalaisesta maidosta.

Mittaamme Valion taloudellista menestystä maidolle luodulla arvolla eli maitotuotolla(1). Sen perusteella Valion hallitus päättää tilityshinnan, joka maksetaan osuuskunnille maidosta. Valion hallituksen jäsenet ovat maitotilayrittäjiä itsekin. He arvioivat, kuinka paljon Valiolla on kulloinkin varaa maksaa maidosta osuuskunnille. Se taas riippuu siitä, kuinka hyvin Valion eri tuotteet jogurtista ja juustosta maitojauheeseen ja äidinmaidonkorvikkeeseen ovat menneet kaupaksi, ja kuinka kannattavaa myynti on ollut. Osuuskunnat maksavat tuottajille tuottajahinnan, jonka osuuskunnat päättävät itsenäisesti.

Valion tehtävänä on luoda maitotiloilta saadulle maidolle paras mahdollinen maitotuotto. Maksamamme maidon hinta on pysytellyt keskimääräistä EU-hintaa korkeampana koko 2000-luvun ajan. Voit lukea lisää vastuullisuusraportistamme.

  1. Maitokate = liikevaihto - muut kulut paitsi poistot ja omistajille maksettu maidon tuottajahinta ja osakaslainan korko.
  2. Maitotuotto = (Maitokate - käyttöomaisuuden poistotarve eli investointien rahoitustarve) / omistajien toimittama maitomäärä.

Miten maidon tuottajahinta muodostuu?

Maksamme toimintamme tuoton maitotiloille. Kun valitset kaupassa Valion juuston tai jogurtin, voit olla varma siitä, että raha menee Valion maitotilayrittäjille.

Valion hallituksen jäsenet ovat maitotilayrittäjiä itsekin. He arvioivat, kuinka paljon Valiolla on kulloinkin varaa maksaa maidosta osuuskunnille. Se taas riippuu siitä, kuinka hyvin Valion eri tuotteet jogurtista ja juustosta maitojauheeseen ovat menneet kaupaksi, ja kuinka kannattavaa myynti on ollut. Osuuskunnat maksavat tuottajille tuottajahinnan.

Valion liiketoiminnan menestystä ei voi mitata perinteisellä liikevoiton määrällä, sillä Valio ei maksimoi voittoa, vaan osuuskunnille maksamaansa maidon tilityshintaa. Valion tehtävänä on luoda maitotiloilta saadulle maidolle paras mahdollinen maitotuotto. Sitä voi verrata monien yritysten tavoittelemaan myyntikatteeseen. Maksamamme maidon hinta on pysytellyt keskimääräistä EU-hintaa korkeampana koko 2000-luvun ajan.

Kurkista videolta elämää maitotilalla!

  • Tuomas ja Maisa lähtivät Töölöstä pitämään sukutilaa Kutemajärvellä

Maito tuo 60 prosenttia maatalouden tulosta

Luomme työtä ja toimeentuloa Hangosta Utsjoelle. Maidontuotanto on ainoa maatalouden muoto, jota voidaan harjoittaa kaikkialla Suomessa – myös niillä alueilla, joilla luonnonolosuhteet ja pellot eivät sovellu ruokakasvien viljelyyn.

Maito tuo Suomessa maatalouden yrittäjätulosta(1) noin 60 prosenttia. Kainuussa ja Lapissa maito ja lypsykarjatiloilla tuotettu naudanliha kattavat noin 80 prosenttia maatalouden myyntituloista(2).

  1. Yrittäjätulo sisältää maatalouden tuet.
  2. Myyntitulo sisältää tuotemyynnistä saadut tulot, ei sisällä tukia.

Maitotilayrittäjät ovat monitaitureita

Työ maitotilalla vaatii monipuolista osaamista ja hyvää fyysistä kuntoa. Maitotilayrittäjän töihin kuuluu rehun viljelyn lisäksi niin eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen, maidon laadun varmistaminen, oman yrityksen talouden hoitaminen kuin tilan kehittäminen. Kunnat hoitavat maitotilayrittäjien lomituspalveluja.

Valion alkutuotantopalvelut esimerkiksi maidon laatuun, eläinten terveyteen ja tilan kehittämiseen liittyen ovat yrittäjille pääsääntöisesti maksuttomia.

Valion brändi on lupaus: Maksamme toiminnan tuoton aina maitotiloille

Kurkista elämään maitotilalla, missä työtä tehdään yrittäjäperheissä suurella sydämellä.

Tutustu