Siirry sisältöön
Ilmasto

Kotimainen lantabiokaasu tuo ratkaisuja ilmastotavoitteisiin ja huoltovarmuuteen

Kotimainen lantabiokaasu tuo ratkaisuja ilmastotavoitteisiin ja huoltovarmuuteen
Leena Helminen
Liiketoiminnan kehitysjohtaja

Leena Helminen vastaa Valiolla uusien liiketoiminta-alueiden kehittämisestä sekä strategisista yritysjärjestelyistä.

Hallitus on julkaissut pitkän aikavälin ilmastosuunnitelman, jonka tavoitteena on muun muassa tukea ja vahvistaa maatalouden päästövähennystoimia sekä kannattavuutta. Liikenteen päästöjä vähennetään fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaisesti: Biokaasun tuotantoa ja käyttöä edistetään toimeenpanemalla biokaasuohjelmaa, seuraamalla sen vaikuttavuutta ja etsimällä lisäisiä toimia biokaasun tuotannon kasvattamiseksi 4 TWh:iin. Kotimaisen biokaasun tuotannon ja käytön lisääminen tarjoaa ratkaisun Suomen pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmiin.

Ilmastonmuutoksen lisäksi toimintaympäristössämme on käynnissä monta isoa murrosta, jotka vaativat ratkaisuja. Meidän on turvattava suomalaisen ruoantuotannon jatkuvuus: maatilojen kustannukset ovat historiallisen korkealla ja lannoitteiden, energian ja rehun hinnat nousevat edelleen. Sota Ukrainassa aiheuttaa häiriöitä maailmankaupassa ja lisää energiaomavaraisuuden tarvetta.

Suomen Lantakaasu Oy:n suunnittelema biokaasuntuotanto on toteutuessaan vaikuttava hanke: jopa neljäsosa Suomen fossiilittoman liikenteen biokaasutarpeesta ja samalla ratkaisu ilmastotavoitteisiin sekä energiaomavaraisuuteen.

Biokaasun tuotanto pienentää sekä ruoantuotannon että liikenteen hiilijalanjälkeä. Yhdistettynä nurmitalouteen samalla voidaan lisätä hiilen varastoitumista maaperään.

Hajautettu lantabiokaasuntuotanto tukee kriisitilanteissa maatilan omaa lämmön ja sähkön tarvetta.

Tip icon

Mikä tekee lantabiokaasusta erityistä?

Biokaasutuotantoa on tähän asti ollut lähinnä jätteidenkäsittelylaitosten yhteydessä. Biokaasun tavanomainen arvoketju on pohjautunut ns. porttimaksuihin ja jätteiden käsittelyn sääntelyyn. Lantabiokaasun pohjana olevat maataloussivuvirrat puolestaan ovat osa maatalouden luontaista kiertoa pellolta navettaan ja takaisin pellolle, ja niiden tärkeä ravinnekierto on turvattava. Maataloussyötteiden käyttö ei ole ollut taloudellisesti kannattavaa sääntelyn ja tilojen maantieteellisen hajanaisuuden vuoksi.

Tip icon

Miksi jakeluvelvoite ei ratkaise tuotantoa?

Jakeluvelvoitteella tarkoitetaan polttoainejakelijoiden velvoitetta jaella määrätty osa toimittamastaan energiasta uusiutuvina polttoaineina. Velvoitteen täyttäminen on jakelijoille aina kannattavinta halvimman saatavilla olevan uusiutuvan polttoaineen kautta. Ruotsin ja Baltian alhaisemmat tuotantokustannukset ovat siksi meillä iso haaste. Esimerkiksi Ruotsissa biokaasutuotannon rakentumista tuetaan investointi- ja tuotantotuilla vastaavasti kuin tuulivoiman rakentumista on tuettu Suomessa.

Search