"Uuden oivaltaminen on kivempaa kuin oikeassa oleminen" – Tuuli Hakala pienentää työkseen maidon hiilijalanjälkeä

Eläinten, luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin puolesta koko elämänsä liputtanut Tuuli Hakala on mieluummin oivaltaja kuin aina oikeassa.

Pienennät työksesi Valion maidon hiilijalanjälkeä. Mitä tämä työ oikeastaan pitää sisällään?

Tehdäkseen tätä työtä pitää olla hyvin perehtynyt maidon ilmastovaikutuksiin: mistä ne tarkalleen syntyvät, millaisia tuloksia viimeisimmistä tutkimuksista on saatu ja millaista aiheen ympärillä käytävä julkinen keskustelu on. Suurin osa maidon hiilijalanjäljestä syntyy alkutuotannossa eli maitotiloilla. Rehuntuotanto ja lehmät märehtijöinä muodostavat isoimman osan maidon ilmastopäästöistä.

Luen aina jotain aiheeseen liittyvää, ja viimeisimpänä olen uppoutunut turvepeltojen päästöjen hillitsemiskeinoihin. Tapaan paljon ihmisiä talon sisällä ja ulkopuolella. Erilaiset tilaisuudet ovat tärkeitä oman oppimisen ja verkostojen kehittämisen kannalta. Yhteydenpito maidontuottajiin ja vierailut tiloilla ovat myös tärkeä osa työtäni. Olen ensimmäiseltä koulutukseltani agrologi ja arvostan valtavasti suomalaisilla maatiloilla tehtävää työtä. Koen maaseudun elinkeinojen ylläpidon ja paikallisen ruokaturvan tärkeäksi - siis sen että meillä on jatkossakin omassa maassa tuotettua ruokaa. Olen luonteeltani kehittäjä ja nykyisessä työssäni saan ilokseni perehtyä yhä syvemmin eläin-, maaperä- ja ilmastotieteisiin.

Keskityt työssäsi erityisesti keinoihin, joilla päästöjä voidaan sitoa ilmakehästä. Kerro lisää!

Haluamme lisätä hiiliviljelyajattelua maatiloilla: maidontuottajat voivat vähentää tilansa kasvihuonekaasupäästöjä viljelemällä nurmea, joka sitoo tehokkaasti hiiltä. Se on myös lehmien pääravintoa, soijaa lehmille ei syötetä ollenkaan. Hiilen sitoutumista maaperään voidaan tehostaa muun muassa hoitamalla maaperää kestävästi, niittämällä nurmi pidempään sänkeen ja valitsemalla viljelykasvit monipuolisesti.

Kasvihuonekaasujen lisääntymistä ilmakehässä voidaan hillitä vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Lannasta tuotettu biokaasu luo merkittäviä ilmastohyötyjä ja vahvistaa Suomen energia- ja polttoaineomavaraisuutta. Valion ja energiayhtiö St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy on perustettu tuottamaan maatilojen lannasta, peltobiomassasta ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista uusiutuvaa nesteytettyä biokaasua liikenteen polttoaineeksi.

Teemme töitä totta kai koko tuotantoketjussa, jotta voimme saavuttaa hiilineutraalin maidon tavoitteen . Tärkeät kysymykset liittyvät muun muassa logistiikkaan, tehtaiden energiatehokkuuteen, hävikkiin ja pakkauksiin.

Miten ja miksi päädyit juuri Valiolle?

Päädyin Valiolle suomalaisen maidon- ja naudanlihantuotannon ilmastovaikutuksia tutkivan graduni kautta. Valion Ilmastotiimi oli juuri perustettu, joten olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Haaveenani oli työpaikka, jossa voisin yhdistää maatilaosaamiseni eläinten hyvinvoinnin ja ympäristöasioiden edistämiseen. Nyt sellainen työpaikka vihdoin löytyi!

Haluat lisätä kuluttajien ja päättäjien ymmärrystä ruoantuotannosta. Miten aiot onnistua?

Mielestäni tärkeintä on ottaa itse huomioon erilaiset näkökulmat ja ymmärtää kokonaiskuvaa; olla ylipäätänsä vastaanottavainen muiden ajatuksille. Se on ainoa tie rakentavaan ja aitoon muutokseen. Haluan myös uskoa omaan asiantuntijuuteni ja siihen, että tieto kehittyy ja jalostuu koko ajan – olemme kaikki oppimassa. En halua syyllistää tai tuomita, vaan ymmärtää muita ja ehkä saada muut myös ymmärtämään minua. Toivon avoimen keskustelun kautta tartuttavani intoni myös muihin, sillä mielestäni oikeassa oleminen ei ole niin kivaa kuin uuden oivaltaminen.

Olet opiskellut kotieläintieteitä Helsingin yliopiston Viikin kampuksella. Mikä vei sinut eläinten pariin?

Tiesin jo pienenä, että tulen tekemään eläinten parissa töitä. Ensin halusin eläinlääkäriksi, sitten ratsastuksenohjaajaksi. Halusin päästä maatilalle ja ymmärtää, miten ja miksi kotieläimiä hoidetaan kuten on tapana. En halunnut leimautua eläin- tai ympäristönsuojelijaksi, vaan ymmärtää kaikkia näkökulmia ja avata keskustelua yhteisten tavoitteiden pohjalta. Muutosten tekeminen on tuottajille usein raskasta niin taloudellisesta kuin käytännön näkökulmasta, ja haluan tehdä kehitystyötä heidän rinnallaan.

Minkälaisia valintoja teet omassa arjessasi?

Olen jo yli 20 vuoden ajan painottanut kasviksia omassa ruokavaliossani kalan, maidon ja kananmunien ohella. Tykkään ennen kaikkea hyvästä olosta, jonka ruokavalioni tuo, mutta mietin myös ruokavalioni kestävyyttä eri näkökulmista.

Minulla on teini-ikäisestä asti ollut huoli tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja siksi olen pyrkinyt syömään vain laadukkaasti tuotettua ja valmistettua lihaa kohtuudella. Minulle on tärkeää, että tuotteen valmistuksessa sekä eläinten, ympäristön että ihmisen hyvinvointi on huomioitu ja kotieläintuotanto on kestävää. Maitotuotteet täydentävät kasvispainotteista ruokavaliota omalla kohdallani hyvin.

Minulla on työssäni myös henkilökohtaisempi motivaatio: rakastan juustoa ja mielestäni herkullisia, kestävästi tuotettuja kotimaisia juustoja pitää voida syödä hyvällä omallatunnolla tulevaisuudessakin!

Tuuli Hakala

  • Ikä: 39 vuotta
  • Kehityspäällikkönä Valion Ilmastotiimissä
  • Raportoi vuosittain Valion kasvihuonekaasupäästöt ja seuraa Ilmasto-ohjelman etenemistä
  • Perehtynyt maaperän mahdollisuuksiin ilmastonmuutoksen hillinnässä
  • Pitää tällä hetkellä työssään erityisesti siitä, että pääsee yöjunalla Pohjois-Suomeen tapaamaan Valion maidontuottajia ja kehittämään heidän kanssaan ratkaisuja turvepeltojen päästöjen vähentämiseksi.

Hiilijalanjälki nolla 2035

Me tunnemme oman toimintamme ympäristövaikutukset ja haluamme olla osa ratkaisua. Soijaton lehmien ruokinta, hiiliviljelijäkoulutukset ja biokaasulla kulkeva maitoauto ovat esimerkkejä työstämme tähän asti.

Seuraa etenemistämme