Siirry sisältöön
Luonnon monimuotoisuus maitotiloilla

Ilmasto

Luonnon monimuotoisuus maitotiloilla

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta.

Maitotilan vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen

Maitotilan vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen

Suomessa maatalousympäristöt ovat kokonaispinta-alaansa suhteutettuna erittäin runsaslajisia ja monimuotoisia elinympäristöjä.

Laiduntaminen ylläpitää erityisiä elinympäristöjä, joista hyötyvät myös uhanalaiset lajit.

Katso video!

Mitä lintuja, kasveja ja hyönteisiä sekä erilaisia luontotyyppejä Katrin ja Samin maitotilalta Pelto-Mattilasta löytyy?

”Pientareiden myöhäisestä niitosta ja niittymäiseksi rehahtaneen pihanurmikon leikkaamattomuudesta ei ole podettu enää huonoa omaatuntoa. Luonnonmukaisempia laitumenosia on hoidettu pelkästään laiduntamalla ilman lisälannoitusta.”

Maitotilallisen palaute kartoituksen jälkeen
Tip icon

Tiedeperusteisten luontotavoitteiden pilotti

Tällä hetkellä Valio on mukana FIBSin ja Sitran keväällä 2022 alkaneessa ohjelmassa, jossa pilotoidaan Science Based Targets Networkin tiedeperusteisia tavoitteita luonnolle.

Kohti hiilineutraalia maitoa 2035

Kohti hiilineutraalia maitoa 2035

Tunnemme maidontuotannon ympäristövaikutukset ja vastuunamme on vähentää niitä aktiivisesti. Maidontuottajat maatalous ovat osa ilmastonmuutoksen ratkaisua.


Search