Siirry sisältöön
Luonnon monimuotoisuus maitotiloilla

Ilmasto

Luonnon monimuotoisuus maitotiloilla

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta.

Laiduntaminen ylläpitää erityisiä elinympäristöjä, joista hyötyvät myös uhanalaiset lajit.

”Pientareiden myöhäisestä niitosta ja niittymäiseksi rehahtaneen pihanurmikon leikkaamattomuudesta ei ole podettu enää huonoa omaatuntoa. Luonnonmukaisempia laitumenosia on hoidettu pelkästään laiduntamalla ilman lisälannoitusta.”

Maitotilallisen palaute kartoituksen jälkeen
Tip icon

Tiedeperusteisten luontotavoitteiden pilotti

Valio oli mukana FIBSin ja Sitran keväällä 2022 alkaneessa ohjelmassa, jossa pilotoitiin Science Based Targets Networkin tiedeperusteisia tavoitteita luonnolle. Pilotin jälkeen olemme jatkaneet selvitystä itsenäisesti ja tavoitteenamme on asettaa SBTN-luontotavoitteet.

Kohti hiilineutraalia maitoa 2035

Kohti hiilineutraalia maitoa 2035

Tunnemme maidontuotannon ympäristövaikutukset ja vastuunamme on vähentää niitä aktiivisesti. Maidontuottajat maatalous ovat osa ilmastonmuutoksen ratkaisua.


Search