Siirry sisältöön
Ilmasto

Monimuotoisuuskartoituksista maitotilallisille arvokasta tietoa maitotilan monimuotoisuudesta

Monimuotoisuuskartoituksista maitotilallisille arvokasta tietoa maitotilan monimuotoisuudesta

Luonnon monimuotoisuuden parantaminen on tärkeä osa vastuullisuustyötämme. Valio ja Maa- ja kotitalousnaisten maisemapalvelut ovat yhteistyössä tehneet kolmen vuoden ajan monimuotoisuuskartoituksia valiolaisille maitotiloille. Maitotilan monimuotoisuuskartoituksessa tarkastellaan maitotilayrittäjän kanssa, millaisia lajeja ja arvokkaita luontokohteita maitotilalta löytyy sekä pohditaan keinoja tilan luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi.

Maitotilallisten innostus kartoituksista kertoo, että maidontuottajat haluavat toimia monimuotoisuuden edistämiseksi. Kartoitukset ovat myös poikineet monimuotoisuutta lisääviä toimia maitotiloilla. Esittelemme tässä muutaman

Reima Leiviskän tilalla toteutettiin metsälaidun

Reima Leiviskän maitotila on Tavastkengän kylällä, joka on määritelty maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi. Pohjalaiselle kylälle epätyypillisesti Tavaskengässä maasto on kumpuilevaa ja siellä täällä on jokia, puroja ja järviä. Tilalla tehdyn monimuotoisuuskartoituksen suositusten perusteella tilalla päätettiin perustaa metsälaidun.

”Eläimet pitävät laitumen ja metsän avoimena syödessään sieltä nurmen ja pajukot. Samalla kaunis perinnemaisema pysyy avoimena. Lehmiäni laiduntaa myös Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran ylläpitämällä rantalaitumella, mistä iloitsee koko Tavastkengän kylä.” Reima Leiviskän mielestä on tärkeää, että maitotilalliset toimivat monimuotoisuuden puolesta. Tämä projekti on tuonut paljon iloa niin yrittäjän, kyläläisten kuin lehmien arkeen.

”Siellä ne hiehot ovat nyt laiduntaneet kesäkuusta lähtien. On kiva katsoa, kun ne laukkasivat uudelle laitumelle. Metsään ne pääsevät paarmoja pakoon ja saavat suojaa helteeltä ja sateelta. Samalla ne myös lannoittavat maata”, Reima kuvailee.


Search