Näin Suomi syö yhdessä

Yhdessä syömisen on todettu vahvistavan arjen hyvinvointia. Toteuttamamme yhdessä syömisen tutkimus paljastaa, että suomalaiset pitävät yhdessä syömistä joko tärkeänä tai erittäin tärkeänä, mutta vain joka toinen suomalainen syö päivittäin yhdessä toisen kanssa.

Halusimme tutkia suomalaisten yhdessä syömisen tapoja ja asenteita, sillä meidän mielestämme elämän tärkeimmät asiat tapahtuvat yhdessä pöydässä. Tutkimuksen toteutti Valion toimeksiannosta Nepa. Tutkimus tehtiin sähköisenä kyselynä huhtikuusta toukokuuhun 2022, ja siihen vastasi 1000 iältään 18-74-vuotiasta suomalaista. Otos edustaa Suomen väestöä.

Yhdessä syömistä arvostetaan

Tutkimuksen tulosten mukaan enemmistö, 64 % suomalaisista pitää yhdessä syömistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Nuoremmille ikäryhmille yhdessä syöminen oli tärkeämpää kuin iäkkäämmille. Vähiten yhdessä syömistä arvostettiin yksinasuvien keskuudessa, joista vain 46 % piti yhdessä syömistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Yhdessä syömisen tärkeys korostui eniten lapsiperheissä, joissa vastaava luku oli 80 %.

Ruokailuseurakseen suomalaiset valitsevat useimmin työ- tai opiskelukaverit tai oman perheen. Yksinasuvien seurana pöydässä ovat useimmin ystävät, vaikka he syövätkin selvästi suurimman osan aterioistaan yksin. Yksin asuvat syövät muita ryhmiä useammin ystävien tai sukulaisten luona, tai ravintoloissa ja kahviloissa. Lapsiperheet taas kokoontuvat kaikkein useimmin yhteisen pöydän ääreen kotona. Useimmat lapsiperheitä edustavat vastaajat, 81 %, syövät ainakin kerran päivässä yhdessä samassa taloudessa asuvien kanssa.

Yhteisen pöydän ääressä vietetään hyviä hetkiä

Kysyimme, millaisia muistoja yhdessä syömiseen liittyy. Ihmiset yhdistävät yhdessä syömisen muistoihin hyvät ja miellyttävät hetket, naurun, rentoutumisen sekä yhteenkuuluvuuden tunteen. Ruoan mainittiin maistuvan paremmin, kun on seuraa. Yhdessä voi jakaa kuulumiset mukavasti ja muistella myös aiempia yhteisiä hetkiä ja sattumuksia.

Yhdessä syömisen hyötyjä

Tutkimuksessa esitettiin erilaisia väittämiä, jotka liittyvät ruokailuun. Vastaajat olivat useimmin täysin tai melko samaa mieltä näistä väittämistä:

  • Ruokailun yhteydessä on helppo keskustella ja jakaa kuulumisia
  • Yhdessä syöminen parantaa perheen hyvinvointia
  • Yhteinen ruokahetki helpottaa yhteyden pitämistä läheisiin ihmisiin
  • Yhdessä syöminen parantaa ystävyyssuhteitani
  • Yhdessä syöminen parantaa mielialaani
  • Yhdessä syöminen parantaa parisuhteeni laatua
  • Yhdessä syömisen perinne vaikuttaa ruokailutottumuksiin
  • Ruoka maistuu paremmalta, kun syön yhdessä muiden kanssa

Säännöllisesti mutta kiireesti

Enemmistöllä heistä, joiden talouteen kuuluu useampi kuin 1 henkilö, on vakiintuneet ruokailuajat päivän yhteisille aterioille. Jopa 70 % ei-yksinasuvista syö päivällisen samaan aikaan, ja myös aamupalan, lounaan ja iltapalan enemmistö syö aina tai usein samaan aikaan. Ruokailuhetket tosin ovat aika tiiviitä, sillä tyypillisesti yhteiseen ruokahetkeen käytetään vain enintään puoli tuntia. Napakka aikataulu toteutui melko tasaisesti kaikissa ikäryhmissä ja perhetilanteissa samalla tavalla.

Yhteisen ajan puute, kiire ja taloudellinen tilanne ovat yhdessä ruokailun esteitä. Kiire ja stressi eivät vaivanneet iäkkäämpiä vastaajia niin usein kuin muita, ja perheellisten parissa taas yhteisen ajan puute ja kiire korostuivat entisestään. Yksin asuvien kohdalla korostuivat yksinäisyys ja taloudellinen tilanne.

Yhdessä syömisen päivä

Valio järjestää yhdessä syömisen päivän, jota vietetään 25.8.2022.

Tavoitteena on kannustaa yhä useampi suomalainen kokoontumaan saman pöydän ääreen ja samalla muistuttaa ihmisiä yhteisen ajan ja yhdessä syömisen tärkeydestä.

Testasimme ajatusta kyselytutkimuksen yhteydessä ja kysyimme, kannustaisiko yhdessä syömisen päivä syömään yhdessä muiden kanssa. Valtaosa vastaajista ajattelee yhdessä syömisen päivän rohkaisevan heitä syömään yhdessä muiden kanssa. Erityisen kiinnostavana ideana yhdessä syömisen päivää pitävät nuoret aikuiset, joita teemapäivä rohkaisisi syömään yhdessä muiden ihmisten kanssa.

Liittyisitkö sinäkin hyvään seuraan yhdessä syömisen päivään?