Siirry sisältöön
Puheenvuoro

Osaavan työvoiman saatavuus on elinehto elintarvikeyritysten menestymiselle tulevaisuudessa

Osaavan työvoiman saatavuus on elinehto elintarvikeyritysten menestymiselle tulevaisuudessa

Suomalainen ruoantuotanto, alan yritysten kasvu, innovaatiokyky sekä investoinnit edellyttävät, että osaavan työvoiman saatavuudesta pidetään Suomessa huolta. Työvoimapula näkyy jo tietyillä alueilla Suomessa.

Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama meijeri- ja ruokatalo ja arvoketjumme ulottuu pellolta ruokapöytään. Maitopohjaisten tuotteiden lisäksi kehitämme kasvipohjaisia tuotteita Suomeen ja maailmalle. Valion vienti onkin neljäsosa koko Suomen ruokaviennistä. Tutkimme myös solumaatalouden mahdollisuuksia. Valion 4 000:n osaavan työntekijän joukkoon kuuluu niin ammattiosaajia, ammattikorkeakoulutettuja sekä yliopistotutkinnon suorittaneita. Osaajia tarvitaan kaikilta koulutusaloilta. Voimmekin sanoa, että Suomi tarvitsee osaamistason nostamista kaikilla koulutustasoilla; perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen. Onkin tärkeää, että niin ammatillisen koulutuspolun kuin korkeakoulutuksen hyödyt ja tärkeys erilaisilla urapoluilla tunnistetaan ja koulutuksen resursseja kohdennetaan oikein näistä eri osaamistarpeista käsin.

Search