Elintarvikkeiden D-vitaminointi turvaa saantia

Täydennettyjen elintarvikkeiden avulla voidaan lisätä ravintoaineiden saantia silloin, kun tietyn ravintoaineen saanti uhkaa väestötasolla jäädä liian alhaiseksi. D-vitamiinia on luonnostaan vain harvoissa elintarvikkeissa, ja siksi tarvitsemme vitaminoituja elintarvikkeita tai ravintolisiä.

Suomessa suositellaan D-vitamiinitäydennystä nestemäisiin maitovalmisteisiin ja levitettäviin ravintorasvoihin. Yleisesti käytettyjen elintarvikkeiden D-vitaminoinnilla voidaan varmistaa, että mahdollisimman moni saa sitä tarpeeksi. Nestemäisten maitovalmisteiden D-vitaminointi tuli Suomessa mahdolliseksi ns. yleisen luvan nojalla vuoden 2002 joulukuussa ja vitaminointi aloitettiin vuoden 2003 alussa. Tuolloin vitaminointitaso oli 0,5 µg / 100 ml. Täydentämisestä huolimatta suomalaisten keskimääräinen D-vitamiinin saanti jäi kuitenkin edelleen selvästi alle suositusten. Valtion Ravitsemusneuvottelukunta päätyi tuplaamaan suositellut täydennystasot keväällä 2010.

Nykyisin suositus on, että nestemäisiin maitotuotteisiin lisätään D-vitamiinia 1 µg / 100 ml ja levitettäviin ravintorasvoihin 20 µg / 100 g. Täydentäminen on vapaaehtoista, ja sitä säätelee EU:n täydentämisasetus. Poikkeuksena rasvaton homogenoitu maito (mukaan lukien vastaava luomumaito), johon tulee lisätä D-vitamiinia vähintään 1 µg / 100 ml (MMMa 754/2016). Täydentämisestä ilmoitetaan pakkausmerkinnöissä.

Elintarvikkeiden D-vitaminoinnin ja D-vitamiinivalmisteiden käytön myötä D-vitamiinin saanti on Suomessa noussut suositellulle tasolle. Miehet saavat D-vitamiinia keskimäärin 11,1 µg ja naiset 8,7 µg vuorokaudessa.

Monista Valion tuotteista saa D-vitamiinia

Iso osa Valion tuotteista on D-vitaminoituja. Täydentämiseen käytämme pääsääntöisesti eläinperäisestä raaka-aineesta valmistettua, täysin puhdasta D3-vitamiinia. Maidoissa rasvaliukoinen D-vitamiini liuotetaan pieneen määrään rypsiöljyä, jotta vitaminointi teknisesti onnistuu.

Kaikki Valion maidot, maitojuomat ja piimät sekä lähes kaikki jogurtit D-vitaminoidaan (1 µg / 100 g) lukuun ottamatta suurinta osaa luomutuotteita. Valio Eila® ja Valio Plus® maidoissa ja maitojuomissa sekä piimässä on D-vitamiinia kaksinkertainen määrä, 2 µg / 100 g. Nauttimalla nestemäisiä maitovalmisteita päivittäin suosituksien mukaisen määrän (5-6 dl), saa niistä vähintään puolet (n. 5 µg) päivittäisestä D-vitamiinin tarpeesta, ellei jopa enemmänkin.

Kaikki Valio Gefilus® tuotteet ovat D-vitaminoituja. Valion ravintorasvat D-vitaminoidaan voita lukuun ottamatta. Valio KevytLevi® ja Valio Oivariini® rasvoissa on D-vitamiinia täydennyssuosituksen mukaisesti 20 µg/100 g.

Kasvipohjaiset Valio Oddlygood® kaurajuomat ja lusikoitavat gurtit on maitovalmisteiden tavoin täydennetty D-vitamiinilla (1 µg/100 g). Valio Oddlygood® tuotteiden vitaminoinnissa käytämme kasviperäistä D2-vitamiinia.

Luomu ja D-vitamiini

Luomutuotteita ei lähtökohtaisesti vitaminoida, sillä se on kielletty luomutuotteiden tuotantoa säätelevien määräysten perusteella. Vuonna 2016 voimaan tulleen MMM:n asetuksen mukaan kuitenkin kaikki Suomessa pakattava homogenoitu rasvaton maito on D-vitaminoitava. Tämä mahdollistaa rasvattoman luomumaidon D-vitaminoinnin.

Valion tuotteista saat helposti suosituksien mukaisen määrän D-vitamiinia. Valitse esimerkiksi näistä:

Tuote ja annoskoko µg D-vitamiinia
2 dl Valio Plus™ maitoa 4
2 dl Valio Gefilus® Kefir juotavaa välipalaa 2
3 rkl Valio Oivariini® juokseva rasvaa ruoanvalmistukseen 9
3 tlValio Oivariini® vähemmän suolaa ValSa® levitettä 3
2 dl Valio Gefilus® mehua 2
150 g Valio A+™ luonnonjogurttia 1,5
Yhteensä 21,5