Valion mobiilisovelluksen tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Valio Oy (”Valio” tai ”me”) käsittelee henkilötietojasi, jos olet kirjautunut Valion tarjoamaan mobiilisovellukseen (”Sovellus”).

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Mikäli päivitämme tätä selostetta, informoimme siitä sinua joko ilmoittamalla asiasta Sovelluksessa tai sähköpostitse.

Rekisterinpitäjä

Valio Oy (y-tunnus 0116297-6)

Meijeritie 6

00370 Helsinki

Yhteystiedot

Jos haluat toteuttaa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja oikeuksiasi tai jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteeseen privacy.office@valio.fi tai puhelimitse numeroon +358 10 381 2185.

3. Mihin tarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Sinun on annettava meille sähköpostiosoitteesi ja luotava salasana, jotta voit käyttää Sovellusta. Voit kirjautua Sovellukseen myös Google-, Facebook- tai Apple-tilisi kautta, jolloin tunnistamme sinut käyttämäsi tilin sähköpostiosoitteen avulla.

Keräämme seuraavia henkilötietoja ja käsittelemme henkilötietojasi alla oleviin tarkoituksiin:

Käsittelytarkoitus Oikeusperuste
Valion ja sinun välisesi asiakassuhteen hallinnoiminen  Sopimuksen täytäntöönpano 
Sovelluksen personoiminen profiloinnin kautta, jotta Sovellus tarjoaisi sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä

Sovelluksen suunnitteleminen ja kehittäminen, jotta Sovellus olisi mahdollisimman käyttäjäystävällinen  

Tuotekehityksen ja reseptiikan kehittäminen selattujen reseptien perusteella 

Tilastollisen tutkimuksen ja markkinatutkimuksen toteuttaminen, jotta voisimme ymmärtää asiakkaitamme paremmin 
Valion oikeutetut edut  


4. Profilointi

Liittyen yllä kertomaamme Sovelluksen personointiin, voimme luokitella tai profiloida sinut meille antamiesi sisältövalintojen perusteella (reseptien rajaus, kiinnostuksen kohteet), jolloin voimme hyödyntää profilointia tarjoamalla juuri sinulle kiinnostavaa sisältöä Sovelluksessa. Voit muuttaa tekemiäsi sisältövalintoja Sovelluksessa koska tahansa. Katsomme, ettei tekemällämme profiloinnilla ole tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia tai vastaavalla tavalla merkittäviä vaikutuksia sinuun.

5. Mitä henkilötietoja käsittelemme?

 • Sähköpostiosoitteesi ja salasanasi;
 • Sovelluksen käyttöön antamasi käyttäjänimen;
 • myös Google-, Facebook- tai Apple-tilisi sähköpostiosoitteen, jos kirjaudut Sovellukseen jonkin edellä mainitun tilin kautta;
 • tieto muistilistalle valitsemistasi ruokaresepteistä ja niiden sisältämien raaka-aineiden ostoslistoista;
 • Sovellukseen tallentamasi ruokareseptit;
 • tekemäsi sisältövalinnat (reseptien rajaus, kiinnostuksen kohteet);
 • laitetunnus ja muut tekniset tunnisteet;
 • Sovelluksen käyttöä koskeva analytiikka (tieto siitä, mitä reseptejä olet selannut, virheanalytiikka);
 • tieto siitä, haluatko vastaanottaa notifikaatioita; ja
 • Sovelluksen käytöstä kertyvät lokitiedot.

6. Mistä saamme henkilötietosi?

Keräämme henkilötietojasi sinulta itseltäsi käyttäessäsi Sovellustamme, esimerkiksi täyttäessäsi henkilötietoja koskevia kenttiä tai tallentamalla reseptejä. Keräämme lisäksi laitetunnuksen, teknisiä tunnisteitä sekä käyttötietoja suoraan mobiililaitteeltasi eli esimerkiksi puhelimestasi. Sovellus ei kerää henkilötietoja kolmansilta osapuolilta, muutoin kuin varmentamalla Google-, Facebook- tai Apple-tilisi sähköpostiosoitteen, mikäli käytät kyseistä tapaa Sovellukseen kirjautumiseen.

7. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojasi käsittelevät vain sellaiset työntekijämme, joiden työtehtäviin se kuuluu. Lisäksi henkilötietoja käsittelevät kulloinkin käyttämämme ja lukuumme toimivat alihankkijamme, jotka käsittelevät henkilötietoja Valion toimeksiannosta ja lukuun. Saat tiedon kulloinkin käyttämistämme alihankkijoista olemalla meihin yhteydessä kohdassa 2 kuvatulla tavalla. Jos kirjaudut verkkopalveluun Google-, Facebook- tai Apple-tilisi kautta, Google, Facebook tai Apple voi kerätä tietojasi kulloinkin voimassa olevien yksityisyydensuojaa koskevien käytäntöjensä mukaisesti. Valio ei vastaa siitä, miten Google, Facebook tai Apple käsittelee henkilötietojasi.

Emme säännönmukaisesti luovuta henkilötietojasi toisille rekisterinpitäjille. Luovutamme tapauskohtaisesti henkilötietojasi viranomaisille, jos siihen on lakisääteinen peruste.

8. Siirrämmekö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Osalla alihankkijoistamme on pääsy henkilötietoihisi EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta. Tällaisissa tilanteissa huolehdimme henkilötietojesi siirron lainmukaisuudesta jollakin alla mainituista keinoista:

 • varmistamalla, onko Euroopan komissio antanut päätöksen ko. maan tietosuojan tason riittävyydestä;
 • varmistamalla siirron asianmukaiset suojatoimet lain edellyttämällä tavalla, kuten allekirjoittamalla Euroopan komission hyväksymät mallilausekkeet ja tarvittaessa tekemällä siirrosta vaikutustenarvioinnin; tai
 • varmistamalla siirron lainmukaisuuden muulla keinolla, kuten pyytämällä nimenomaisen suostumuksesi tietojesi siirtämiseksi.

9. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi niin kauan kuin käytät Sovellusta, etkä ole pyytänyt meitä poistamaan tiliäsi tai itse poistanut tiliäsi. Jos tilisi ei ole ollut aktiivinen kahteen (2) vuoteen, poistamme henkilötietosi automaattisesti tai anonymisoimme ne. Saatamme lisäksi käyttää anonymisoituja tietoja raportointiin sekä Sovelluksen kehittämiseen.

Säilytämme henkilötietojasi kauemmin siltä osin kuin pakottava lainsäädäntö (esim. kirjanpitovelvoitteet), meihin kohdistuva oikeudellinen vaatimus tai lakiin tai sopimukseen perustuva kanne- tai reklamaatioaika niin edellyttää. Tällöin säilytämme ainoastaan lainsäädännön edellyttämät, kanne- tai reklamaatioajan edellyttämät tai oikeudellisen vaateen käsittelemiseksi tarvittavat tiedot ja poistamme muut tiedot.

10. Miten huolehdimme henkilötietojesi turvallisuudesta?

Huolehdimme henkilötietojesi tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. Olemme rajanneet henkilötietojen käsittelypiiriä niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Henkilötietojasi sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

11. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:

 • saada pääsy henkilötietoihisi (tarkastusoikeus);

 • vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojesi oikaisemista tai henkilötietojesi täydentämistä;

 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin kuin Valio käsittelee henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella;

 • vaatia henkilötietojesi poistamista;

 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista (esimerkiksi siksi ajaksi, kun odotat vastausta henkilötietojesi oikaisemista koskevaan pyyntöön); ja

 • saada meille toimittamasi henkilötiedot sähköisessä muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinun on esitettävä oikeuksiesi toteuttamista koskeva pyyntö kohdan 2 mukaisesti. Voimme pyytää sinua varmentamaan henkilöllisyytesi tai tarkentamaan pyyntöäsi ennen sen toteuttamista. Voimme myös kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta tietosuojalainsäädännössä säädetyllä perusteella, jolloin ilmoitamme kyseisen perusteen sinulle.

12. Oikeutesi tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voit tehdä valituksen sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa vakituinen asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.

Versio 1.3, päivitetty 6.4.2023

Muutokset tietosuojaselosteeseen:

Helmikuu 2023: Olemme tehneet seuraavat muutokset tietosuojaselosteeseen: päivittäneet selosteen koskemaan henkilötietojen käsittelyä Valion uudessa mobiilisovelluksessa.

Helmikuu 2022: Olemme tehneet seuraavat muutokset tietosuojaselosteeseen: päivittäneet yhteystiedot-kohtaa ja poistaneet viittauksen Privacy Shield -järjestelyyn.

Joulukuu 2019: Olemme tehneet seuraavat muutokset tietosuojaselosteeseen: lisänneet tietosuojaselosteeseen maininnan lakiin perustuvasta henkilötietojen luovutuksesta; päivittäneet tietosuojaselostetta henkilötietojen siirron osalta; lisänneet henkilötietojen säilytysaikaan laista, oikeudellisesta vaateesta tai reklamaatio-/kanneajasta johtuvat säilytysajan pidennyk-set; selkiyttäneet selosteen kieltä ja tiivistäneet sisältöä luettavuuden helpottamiseksi.