Lehmien talven ruoka säilötään kesällä

Lehmien ruokinta perustuu Suomessa pääasiassa nurmirehuun. Koska nurmi ei Pohjolassa kasva ympäri vuoden, täytyy se säilöä talvea varten. Maitotiloilla nurmesta korjataan kesän aikana talteen kahdesta kolmeen rehusatoa. Talvella lehmä saa siis ravintonsa kesällä tehdystä säilörehusta. Nurmen lisäksi säilörehua tehdään palkokasveista, nurmen ja palkokasvien seoksista sekä jonkin verran viljakasvustoista.

Ruokinnassa ei GMO:ta

Lehmä on märehtijä, minkä vuoksi sillä on kyky hyödyntää kuitupitoisia karkearehuja, joista Suomessa parhaiten menestyy nurmi. Lehmä saa sisäruokintakaudella 40–60 prosenttia ravinnostaan säilörehusta. Tärkeää on, että rehua on aina tarjolla riittävästi ja että jokaisella eläimellä on ruokintapaikka.

Ruokintaa täydennetään väkirehulla, jotta lehmä saisi riittävästi tarvittavia ravintoaineita. Esimerkiksi vilja on yleinen täydennysrehu. Lehmille annetaan lisäksi valkuaista sisältävää väkirehua. Suomessa yleisimmin käytetty valkuaisrehu on rypsi tai rapsi. Lisäksi lehmä saa kivennäisrehuja ja vitamiineja.

Lehmien ruokinta voi olla erillisruokintaa, jolloin säilörehu ja muut rehut annetaan erikseen, tai seosrehuruokintaa, jolloin kaikki rehut sekoitetaan keskenään ennen ruokintaa.

Jokaisella valiolaisella maitotilalla on käytössään hyvän valiolaisen maidontuotannon ohjeet, joissa on muun muassa määritelty eläinten hyvät ruokintaperiaatteet. Niissä kielletään GMO-rehun käyttö lypsykarjan ruokinnassa.

Laadukkaan rehun lisäksi lehmä tarvitsee juotavaksi puhdasta vettä. Sitä tulee olla aina saatavilla, sillä lehmä juo paljon – talvellakin jopa 100 litraa päivässä.

Vaikka lehmät laiduntavat kesällä, niille annetaan tarpeen mukaan lisäksi säilörehua.

Ruokintasuunnitelman pohjalta

Yhä useammalla valiolaisella maitotilalla lehmät syövät säilörehua myös kesällä, vähintään lisärehuna. Eli vaikka lehmät laiduntavat kesällä, niille annetaan laidunnurmen lisäksi säilörehua.

Kaikkien rehujen koostumus tulee analysoida, jotta lehmien ruokinta olisi tasapainoista. Rehuanalyysien perusteella tehdään ruokintasuunnitelma. Ruokintasuunnitelman onnistumista seurataan tilatasolla havainnoimalla navetassa esimerkiksi rehunkulutusta, eläimiä ja maitomäärää. Suunnitelma sekä rehuannoksen koostumus päivitetään säännöllisesti.

Valio tarjoaa omille maitotilayrittäjilleen Artturi-rehuanalyysipalvelua ja lisäksi korjuuaikapalvelua, jota voidaan hyödyntää oikean säilörehun korjuuajankohdan määrittämiseksi.

Artturi-palveluihin kuuluu myös säilörehuneuvonta, eli Valio tukee tiloja ja järjestää koulutuksia hyvän säilöntälaadun saavuttamiseksi. Ruokintasuunnittelun kannalta tehdään yhteistyötä rehutehtaiden ja neuvonnan kanssa ja kehitetään neuvonnan työkaluja.