Henkilöstötutkimus on jatkuvan kehittämisen väline

Valiossa pidämme tärkeänä, että jokainen valiolainen voi kokea työnsä mielekkäänä.

Työn mielekkyys vaikuttaa ratkaisevasti sekä aikaansaatuihin tuloksiin ja työssä suoriutumiseen että työhyvinvointiin.

Mielekäs työ -kyselymme on jatkuvan kehittämisen väline, jolla mitataan työn mielekkyyden kokemusta sekä työyhteisön toiminnan ja esimiestoiminnan tasoa. Kysely kertoo, missä asioissa olemme edistyneet ja miten voimme edelleen kehittää toimintatapojamme.

Mielekäs työ -kysely toteutetaan vuosittain kaikissa Suomen toiminnoissa ja tehtailla sekä ulkomaan tytäryhtiöissä.

Vuoden 2019 kyselyn vastausprosentti oli hienosti 77 %. Erityisen ilahduttavaa on, että valiolaiset ovat ylpeitä Valiosta työnantajana.