Siirry sisältöön
Ilmiöt ja ihmiset

Näin Suomi syö yhdessä

Näin Suomi syö yhdessä
Aino Laakso
Viestintäpäällikkö

Aino ylimitoittaa aina juhlatarjoilut ja harkitsee ehkä vielä yhden varakakun tekemistä.

Yhdessä syömisen on todettu vahvistavan arjen hyvinvointia. Toteuttamamme yhdessä syömisen tutkimus paljastaa, että suomalaiset pitävät yhdessä syömistä joko tärkeänä tai erittäin tärkeänä, mutta vain joka toinen suomalainen syö päivittäin yhdessä toisen kanssa.

Halusimme tutkia suomalaisten yhdessä syömisen tapoja ja asenteita, sillä meidän mielestämme elämän tärkeimmät asiat tapahtuvat yhdessä pöydässä. Tutkimuksen toteutti Valion toimeksiannosta Nepa. Tutkimus tehtiin sähköisenä kyselynä huhtikuusta toukokuuhun 2022, ja siihen vastasi 1000 iältään 18-74-vuotiasta suomalaista. Otos edustaa Suomen väestöä.

Yhdessä syömistä arvostetaan

Tutkimuksen tulosten mukaan enemmistö, 64 % suomalaisista pitää yhdessä syömistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Nuoremmille ikäryhmille yhdessä syöminen oli tärkeämpää kuin iäkkäämmille. Vähiten yhdessä syömistä arvostettiin yksinasuvien keskuudessa, joista vain 46 % piti yhdessä syömistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Yhdessä syömisen tärkeys korostui eniten lapsiperheissä, joissa vastaava luku oli 80 %.

Ruokailuseurakseen suomalaiset valitsevat useimmin työ- tai opiskelukaverit tai oman perheen. Yksinasuvien seurana pöydässä ovat useimmin ystävät, vaikka he syövätkin selvästi suurimman osan aterioistaan yksin. Yksin asuvat syövät muita ryhmiä useammin ystävien tai sukulaisten luona, tai ravintoloissa ja kahviloissa. Lapsiperheet taas kokoontuvat kaikkein useimmin yhteisen pöydän ääreen kotona. Useimmat lapsiperheitä edustavat vastaajat, 81 %, syövät ainakin kerran päivässä yhdessä samassa taloudessa asuvien kanssa.

Yhteisen pöydän ääressä vietetään hyviä hetkiä

Kysyimme, millaisia muistoja yhdessä syömiseen liittyy. Ihmiset yhdistävät yhdessä syömisen muistoihin hyvät ja miellyttävät hetket, naurun, rentoutumisen sekä yhteenkuuluvuuden tunteen. Ruoan mainittiin maistuvan paremmin, kun on seuraa. Yhdessä voi jakaa kuulumiset mukavasti ja muistella myös aiempia yhteisiä hetkiä ja sattumuksia.

Tip icon

Yhdessä syömisen hyötyjä

Tutkimuksessa esitettiin erilaisia väittämiä, jotka liittyvät ruokailuun. Vastaajat olivat useimmin täysin tai melko samaa mieltä näistä väittämistä:

  • Ruokailun yhteydessä on helppo keskustella ja jakaa kuulumisia
  • Yhdessä syöminen parantaa perheen hyvinvointia
  • Yhteinen ruokahetki helpottaa yhteyden pitämistä läheisiin ihmisiin
  • Yhdessä syöminen parantaa ystävyyssuhteitani
  • Yhdessä syöminen parantaa mielialaani
  • Yhdessä syöminen parantaa parisuhteeni laatua
  • Yhdessä syömisen perinne vaikuttaa ruokailutottumuksiin
  • Ruoka maistuu paremmalta, kun syön yhdessä muiden kanssa

Search