Siirry sisältöön
Valiojengi

”Uuden oivaltaminen on kivempaa kuin oikeassa oleminen” – Tuuli Hakala pienentää työkseen maidon hiilijalanjälkeä

Eläinten, luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin puolesta koko elämänsä liputtanut Tuuli Hakala on mieluummin oivaltaja kuin aina oikeassa.

Pienennät työksesi Valion maidon hiilijalanjälkeä. Mitä tämä työ oikeastaan pitää sisällään?

Tehdäkseen tätä työtä pitää olla hyvin perehtynyt maidon ilmastovaikutuksiin: mistä ne tarkalleen syntyvät, millaisia tuloksia viimeisimmistä tutkimuksista on saatu ja millaista aiheen ympärillä käytävä julkinen keskustelu on. Suurin osa maidon hiilijalanjäljestä syntyy alkutuotannossa eli maitotiloilla. Rehuntuotanto ja lehmät märehtijöinä muodostavat isoimman osan maidon ilmastopäästöistä.

Luen aina jotain aiheeseen liittyvää, ja viimeisimpänä olen uppoutunut turvepeltojen päästöjen hillitsemiskeinoihin. Tapaan paljon ihmisiä talon sisällä ja ulkopuolella. Erilaiset tilaisuudet ovat tärkeitä oman oppimisen ja verkostojen kehittämisen kannalta. Yhteydenpito maidontuottajiin ja vierailut tiloilla ovat myös tärkeä osa työtäni. Olen ensimmäiseltä koulutukseltani agrologi ja arvostan valtavasti suomalaisilla maatiloilla tehtävää työtä. Koen maaseudun elinkeinojen ylläpidon ja paikallisen ruokaturvan tärkeäksi – siis sen että meillä on jatkossakin omassa maassa tuotettua ruokaa. Olen luonteeltani kehittäjä ja nykyisessä työssäni saan ilokseni perehtyä yhä syvemmin eläin-, maaperä- ja ilmastotieteisiin.

Keskityt työssäsi erityisesti keinoihin, joilla päästöjä voidaan sitoa ilmakehästä. Kerro lisää!

Haluamme lisätä hiiliviljelyajattelua maatiloilla: maidontuottajat voivat vähentää tilansa kasvihuonekaasupäästöjä viljelemällä nurmea, joka sitoo tehokkaasti hiiltä. Se on myös lehmien pääravintoa, soijaa lehmille ei syötetä ollenkaan. Hiilen sitoutumista maaperään voidaan tehostaa muun muassa hoitamalla maaperää kestävästi, niittämällä nurmi pidempään sänkeen ja valitsemalla viljelykasvit monipuolisesti.

Kasvihuonekaasujen lisääntymistä ilmakehässä voidaan hillitä vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Lannasta tuotettu biokaasu luo merkittäviä ilmastohyötyjä ja vahvistaa Suomen energia- ja polttoaineomavaraisuutta. Valion ja energiayhtiö St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy on perustettu tuottamaan maatilojen lannasta, peltobiomassasta ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista uusiutuvaa nesteytettyä biokaasua liikenteen polttoaineeksi. 

Teemme töitä totta kai koko tuotantoketjussa, jotta voimme saavuttaa hiilineutraalin maidon tavoitteen . Tärkeät kysymykset liittyvät muun muassa logistiikkaan, tehtaiden energiatehokkuuteen, hävikkiin ja pakkauksiin.


Tuuli Hakala

  • Ikä: 39 vuotta
  • Kehityspäällikkönä Valion Ilmastotiimissä
  • Raportoi vuosittain Valion kasvihuonekaasupäästöt ja seuraa Ilmasto-ohjelman etenemistä
  • Perehtynyt maaperän mahdollisuuksiin ilmastonmuutoksen hillinnässä
  • Pitää tällä hetkellä työssään erityisesti siitä, että pääsee yöjunalla Pohjois-Suomeen tapaamaan Valion maidontuottajia ja kehittämään heidän kanssaan ratkaisuja turvepeltojen päästöjen vähentämiseksi.
Hiilijalanjälki nolla 2035

Hiilijalanjälki nolla 2035

Me tunnemme oman toimintamme ympäristövaikutukset ja haluamme olla osa ratkaisua. Soijaton lehmien ruokinta, hiiliviljelijäkoulutukset ja biokaasulla kulkeva maitoauto ovat esimerkkejä työstämme tähän asti.

Search