Valio-mobiilisovelluksen käyttöehdot

Päivitetty: 25.4..2023

1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Valio Oy:n (y-tunnus 0116297–6, PL 10, 00039 Valio) tarjoaman mobiilisovelluksen (”Sovellus”) käyttöön. Sovelluksessa voit mm. selata ja tallentaa Valio Oy:n (”Valio”) reseptejä. Sovelluksen käyttö edellyttää kirjautumista. Voit kirjautua Sovellukseen Google-, Facebook-, tai Apple-tilisi kautta tai rekisteröitymällä Sovellukseen sähköpostiosoitteellasi.

Hyväksyt nämä käyttöehdot ottaessasi Sovelluksen käyttöösi. Valio voi päivittää näitä käyttöehtoja aika ajoin. Valio tiedottaa sinua käyttöehtojen päivittämisestä Sovelluksen aloitussivulla tai muulla näkyvällä ja selkeällä tavalla Sovelluksessa tai kirjallisesti. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja tai niihin tehtyjä päivityksiä, älä käytä Sovellusta.

2. Sovelluksen sisältö ja immateriaalioikeudet

Sovelluksessa on reseptejä, ruoka- ja ravitsemustietoa sekä tietoa Valion tuotevalikoiman tuotteiden ainesosista, ravintosisällöstä ja koostumuksesta.

Ruoka- ja leivontaohjeissa näytettävien ravintosisältötietojen laskennassa on käytetty Valion tuotteiden ravintosisältötietoja, Fineli® elintarvikkeiden koostumustietokantaa sekä muiden tuotevalmistajien tuotteiden ravintosisältötietoja. Ravintosisältötiedot ohjeissa ovat suuntaa antavia. Niissä ei ole huomioitu mm. mahdollista kypsennyksessä tapahtuvaa hävikkiä.

Sovelluksen ja siellä esitetyn aineiston immateriaalioikeudet kuuluvat Valiolle tai kolmannelle taholle, eikä sinulla ole oikeutta käyttää Sovelluksessa esiintyviä tavaramerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia ilman Valion tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteistä kirjallista suostumusta. Sovelluksen tai siinä esitetyn aineiston saattaminen yleisön saataviin välittämällä, levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti sekä kopiointi ja käyttö uusien julkaisujen tai tietokantojen tuottamiseksi tai muu kaupallinen hyödyntäminen on kielletty. Sinulla on rajoitettu oikeus käyttää Sovellusta ja sen osia yksityiseen käyttöön.

Valiolla on oikeus kehittää ja muuttaa Sovellusta parhaaksi katsomallaan tavalla. Valio tiedottaa käyttäjiä Sovelluksen päivityksistä Sovelluksessa, sovelluskaupassa, notifikaationa (jos olet sallinut notifikaatiot) tai muulla parhaaksi katsomallaan tavalla.

3. Käyttäjän vastuu

Olet vastuussa Sovelluksen käyttäjätunnuksesi ja salasanasi salassapidosta. Vastaat käyttäjätunnuksellasi tapahtuneesta Sovelluksen käytöstä. Sinun tulee ilmoittaa Valiolle viipymättä, jos saat tietoosi tai epäilet, että käyttäjätunnustasi on käytetty väärin.

Vastaat siitä, että käytät Sovellusta näiden käyttöehtojen ja lain mukaisesti. Valio voi sulkea sinulta Sovelluksen käytön, jos et noudata näitä käyttöehtoja tai käytät Sovellusta tavalla, joka voi aiheuttaa vahinkoa Valiolle.

Vastaat Sovellukseen antamiesi tietojen oikeellisuudesta. Voit päivittää antamiasi tietoja tai poistaa tilisi Sovelluksen profiilisi Omat tiedot -kohdassa. Valio ei vastaa antamiesi tietojen aiheuttamista vahingoista.

Vastaat täysmääräisesti kaikista aiheuttamistasi vahingoista, jotka johtuvat näiden käyttöehtojen tai lain vastaisesta käytöstä, toiminnasta tai laiminlyönnistä.

4. Vastuuvapauslauseke

Valio toimittaa Sovelluksen sellaisena kuin se on näissä käyttöehdoissa kuvattu. Valio ei anna takuuta Sovelluksessa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Valio ei takaa, että Sovellus on virheetön tai että Sovellus on jatkuvasti saatavilla.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Valio

  • ei vastaa Sovelluksen mahdollisten toimintakatkoksien tai mahdollisten teknisten vikojen aiheuttamista vahingoista;
  • ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua Sovelluksen toiminnasta tai toimimattomuudesta;
  • ei ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että olet käyttänyt Sovellusta tai Sovelluksen tarjoamaa informaatiota.

Valion vastuu Sovelluksesta, sen ominaisuuksista ja käytöstä rajoittuu joka tapauksessa enintään siihen, mitä pakottavassa lainsäädännössä on säädetty.

Sovellus voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivustoille. Valio ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen toiminnasta tai sisällöstä. Huomioithan, että kolmansien osapuolten sivustoja koskevat omat käyttöehtonsa.

5. Sovelluksen käytön lopettaminen

Jos olet ollut käyttämättä Sovellusta yli 60 päivää, sinut kirjataan automaattisesti ulos Sovelluksesta.

Jos haluat lopettaa Sovelluksen käytön, poista tilisi Sovelluksen profiilisi Omat tiedot -kohdassa ja sen jälkeen poista Sovellus. Jos tilisi ei ole ollut aktiivinen kahteen vuoteen, Valiolla on oikeus poistaa tilisi.

6. Riitojen ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näitä käyttöehtoja koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on lisäksi oikeus nostaa kanne Valiota vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa riita Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.