Tietosuoja­seloste

Valion verkko- ja mobiilipalvelun käyttäjärekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Valio Oy (”Valio”) käsittelee Valion verkko- ja mobiilipalveluun rekisteröityneiden kuluttajien henkilötietoja. Rekisteröityneistä kuluttajista käytämme tässä tietosuojaselosteessa myös nimitystä ”rekisteröity”.

Valio voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Valio tiedottaa rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista.

1. Rekisterinpitäjä

Valio Oy (y-tunnus 0116297-6)

Meijeritie 6

00039 Helsinki

2. Yhteyshenkilö

Tietosuojavastuullinen: privacy.office@valio.fi, +358 10 381 2185, postiosoite: Valio Oy Tietosuojavastuullinen, Meijeritie 6, 00370 Helsinki.

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä Valion tietosuojavastuulliseen kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä tilanteissa.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Valio käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Valion ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen hallinnoimiseksi;
 • valio.fi -verkkopalvelun tarjoamiseksi, personomiseksi, suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi; ja
 • tilastollisen tutkimuksen ja markkinatutkimuksen toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Valion ja rekisteröidyn välisen Valion verkkopalvelujen käyttämistä koskevan sopimuksen täytäntöönpano.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröidyn on annettava Valiolle sähköpostiosoitteensa ja luotava käyttäjätunnus ja salasana, jotta hän voi käyttää verkkopalvelua. Rekisteröity voi kirjautua verkkopalveluun myös Facebook-tilinsä kautta, jolloin Valio tunnistaa rekisteröidyn verkkopalvelun käyttäjäksi rekisteröidyn sähköpostiosoitteen ja Facebook-käyttäjätunnuksen avulla.

Alla on kuvattu, mitä henkilötietoja Valio käsittelee rekisteröidyistä:

 • käyttäjätunnus, salasana ja sähköpostiosoite;
 • Facebook-käyttäjätunnus, jos rekisteröity kirjautuu palveluun Facebook-tilinsä kautta;
 • rekisteröidyn vapaaehtoisesti antamat käyttäjätiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, katuosoite, postitoimipaikka, postinumero (näiden tietojen antaminen ei ole välttämätöntä verkkopalvelun käyttämiseksi);
 • tieto rekisteröidyn muistilistalle valitsemista ruokaresepteistä ja niiden sisältämien raaka-aineiden ostoslistoista;
 • rekisteröidyn itsensä verkkopalveluun tallentamat ruokareseptit; ja
 • verkkopalvelun käytöstä kertyvät lokitiedot.

5. Tietolähteet

Valio kerää henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään tämän käyttäessä verkkopalvelua. Valio ei kerää henkilötietoja kolmansilta osapuolilta, kuten Facebookilta.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Valio siirtää rekisteröityjen henkilötietoja CRM-järjestelmätoimittajalleen, joka käsittelee henkilötietoja Valion toimeksiannosta ja lukuun. Jos rekisteröity kirjautuu verkkopalveluun Facebook-tilinsä kautta, Facebook voi kerätä tietoa rekisteröidyn verkkopalvelun käytöstä Facebookin kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien käytäntöjensä mukaisesti. Valio ei vastaa siitä, miten Facebook käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja.

7. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Valio ei siirrä rekisteröidyn henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Valio käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja niin kauan kuin rekisteröity käyttää verkkopalvelua, eikä ole pyytänyt Valiota poistamaan käyttäjätunnustaan. Jos rekisteröity ei ole kirjautunut valio.fi -palveluun viiteen vuoteen, Valio poistaa rekisteröidyn henkilötiedot automaattisesti.

9. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Valio huolehtii henkilötietojen tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. Valio on rajannut henkilötietojen käsittelypiiriä niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Rekisteröidyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Valion käsittelemiä henkilötietoja sisältävät järjestelmät ja tietokannat sijaitsevat palvelimilla, joita Valio säilyttää lukituissa tiloissa, ja joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja työtehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Valio on suojannut palvelimet ja tietoverkot asianmukaisella palomuurilla ja muilla teknisillä suojauksilla. Palvelintilat on suojattu kulunvalvontajärjestelmillä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:

 • saada pääsy henkilötietoihinsa (tarkastusoikeus);
 • vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojensa oikaisemista tai henkilötietojensa täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • saada Valiolle toimittamansa henkilötiedot sähköisessä muodossa ja oikeus siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että kyseisten henkilötietojen käsittely perustuu Valion ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen ja että Valio käsittelee henkilötietoja sähköisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista (esimerkiksi siksi ajaksi, kun rekisteröity odottaa vastausta henkilö-tietojensa oikaisemista koskevaan pyyntöön).

Rekisteröidyn on tehtävä oikeuksiensa toteuttamista koskeva pyyntö kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Valio voi pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä tai tarkentamaan pyyntöään ennen pyynnön toteuttamista. Valio voi myös kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta tietosuojalainsäädännössä säädetyllä perusteella, jolloin Valio ilmoittaa kyseisen perusteen rekisteröidylle.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että Valio ei ole käsitellyt hen-kilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisteröity voi tehdä valituksen sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn vakituinen asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.

Päivitetty 22.5.2018

Tämä verkkopalvelu käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, tilastoimiseen sekä mainosten näyttämiseen. Lisätietoja ›