Tietosuoja­seloste

Verkko- ja mobiilipalvelun tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Valio Oy (”Valio” tai ”me”) käsittelee henkilötietojasi, jos olet kirjautunut Valion tarjoamaan verkko- tai mobiilipalveluun (esim. valio.fi -sivustolle).

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

1. Rekisterinpitäjä

Valio Oy (y-tunnus 0116297-6)

Meijeritie 6

00370 Helsinki

2. Yhteystiedot

Jos haluat toteuttaa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja oikeuksiasi tai jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteeseen privacy.office@valio.fi tai puhelimitse numeroon +358 10 381 2185.

3. Mihin tarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Sinun on annettava meille sähköpostiosoitteesi ja luotava käyttäjätunnus ja salasana, jotta voit käyttää verkkopalveluamme. Voit kirjautua verkkopalveluumme myös Facebook-tilisi kautta, jolloin tunnistamme sinut verkkopalvelun käyttäjäksi sähköpostiosoitteesi ja Facebook-käyttäjätunnuksesi avulla.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Valion ja sinun välisen asiakassuhteen hallinnoimiseksi;
 • valio.fi- tai muun Valion verkkopalvelun tarjoamiseksi, personomiseksi, suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi; ja
 • tilastollisen tutkimuksen ja markkinatutkimuksen toteuttamiseksi, jotta voisimme ymmärtää asiakkaitamme paremmin.

Henkilötietojesi käsittelyn perusteena on Valion ja sinun välisen verkkopalvelujen käyttämistä koskevan sopimuksen täytäntöönpano.

4. Mitä henkilötietoja käsittelemme?

 • Käyttäjätunnuksesi, salasanasi ja sähköpostiosoitteesi;
 • Facebook-käyttäjätunnuksesi, jos kirjaudut palveluun Facebook-tilisi kautta;
 • vapaaehtoisesti antamasi käyttäjätiedot: etu- ja sukunimesi, puhelinnumerosi, osoitteesi (näiden tietojen antaminen ei ole välttämätöntä verkkopalvelun käyttämiseksi);
 • tieto muistilistalle valitsemistasi ruokaresepteistä ja niiden sisältämien raaka-aineiden ostoslistoista;
 • verkkopalveluun tallentamasi ruokareseptit; ja
 • verkkopalvelun käytöstä kertyvät lokitiedot.

5. Mistä saamme henkilötietosi?

Keräämme henkilötietojasi sinulta itseltäsi käyttäessäsi verkkopalveluamme. Emme kerää henkilötietoja kolmansilta osapuolilta, kuten Facebookilta.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojasi käsittelevät vain sellaiset työntekijämme, joiden työtehtäviin se kuuluu. Lisäksi henkilötietoja käsittelevät kulloinkin käyttämämme ja lukuumme toimivat alihankkijamme, kuten CRM-järjestelmätoimittajamme, jotka käsittelevät henkilötietoja Valion toimeksiannosta ja lukuun. Jos kirjaudut verkkopalveluun Facebook-tilisi kautta, Facebook voi kerätä tietojasi Facebookin kulloinkin voimassa olevien yksityisyydensuojaa koskevien käytäntöjensä mukaisesti. Valio ei vastaa siitä, miten Facebook käsittelee henkilötietojasi.

Emme säännönmukaisesti luovuta henkilötietojasi toisille rekisterinpitäjille. Luovutamme tapauskohtaisesti henkilötietojasi viranomaisille, jos siihen on lakisääteinen peruste.

7. Siirrämmekö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Osalla alihankkijoistamme on pääsy henkilötietoihisi EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta. Tällaisissa tilanteissa huolehdimme hen-kilötietojesi siirron lainmukaisuudesta jollakin alla mainituista keinoista:

 • varmistamalla, onko Euroopan komissio antanut päätöksen ko. maan tietosuojan tason riittävyydestä (esim. Kana-da);
 • varmistamalla siirron asianmukaiset suojatoimet lain edellyttämällä tavalla, kuten allekirjoittamalla Euroopan komis-sion hyväksymät mallilausekkeet; tai
 • varmistamalla siirron lainmukaisuuden muulla keinolla, kuten pyytämällä nimenomaisen suostumuksesi tietojesi siirtämiseksi.

8. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi niin kauan kuin käytät verkkopalvelua, etkä ole pyytänyt meitä poistamaan käyttäjätunnustasi. Jos et ole kirjautunut palveluumme viiteen vuoteen, poistamme henkilötietosi automaattisesti.

Säilytämme henkilötietojasi kauemmin siltä osin kuin pakottava lainsäädäntö (esim. kirjanpitovelvoitteet), meihin kohdistuva oikeudellinen vaatimus tai lakiin tai sopimukseen perustuva kanne- tai reklamaatioaika niin edellyttää. Tällöin säilytämme ainoastaan lainsäädännön edellyttämät, kanne- tai reklamaatioajan edellyttämät tai oikeudellisen vaateen käsittelemiseksi tarvittavat tiedot ja poistamme muut tiedot.

9. Miten huolehdimme henkilötietojesi turvallisuudesta?

Huolehdimme henkilötietojesi tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. Olemme rajanneet henkilötietojen käsittelypiiriä niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Henkilötietojasi sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

10. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:

 • saada pääsy henkilötietoihisi (tarkastusoikeus);
 • vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojesi oikaisemista tai henkilötietojesi täydentämistä;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin kuin Valio käsittelee henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista (esimerkiksi siksi ajaksi, kun odotat vastausta henkilötietojesi oikaisemista koskevaan pyyntöön); ja
 • saada meille toimittamasi henkilötiedot sähköisessä muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinun on esitettävä oikeuksiesi toteuttamista koskeva pyyntö kohdan 2 mukaisesti. Voimme pyytää sinua varmentamaan henkilöllisyytesi tai tarkentamaan pyyntöäsi ennen sen toteuttamista. Voimme myös kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta tietosuojalainsäädännössä säädetyllä perusteella, jolloin ilmoitamme kyseisen perusteen sinulle.

11. Oikeutesi tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voit tehdä valituksen sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa vakituinen asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.

Versio 1.2, päivitetty 14.2.2022

Muutokset tietosuojaselosteeseen:

Helmikuu 2022: Olemme tehneet seuraavat muutokset tietosuojaselosteeseen: päivittäneet yhteystiedot-kohtaa ja poistaneet viittauksen Privacy Shield -järjestelyyn.

Joulukuu 2019: Olemme tehneet seuraavat muutokset tietosuojaselosteeseen: lisänneet tietosuojaselosteeseen maininnan lakiin perustuvasta henkilötietojen luovutuksesta; päivittäneet tietosuojaselostetta henkilötietojen siirron osalta; lisänneet henkilötietojen säilytysaikaan laista, oikeudellisesta vaateesta tai reklamaatio-/kanneajasta johtuvat säilytysajan pidennyk-set; selkiyttäneet selosteen kieltä ja tiivistäneet sisältöä luettavuuden helpottamiseksi.