Siirry sisältöön

12.12.2018

Hyöty irti lannasta! Valio etsii tiimejä lantahackathoniin

Lehmä

Valio järjestää helmikuussa ProLanta-hackathonin, jossa kehitetään teknologisia ja logistisia ratkaisuja maatiloilla syntyvän lannan nykyistä parempaan hyödyntämiseen. Parhaillaan Valio etsii hackatoniin tiimejä, joilla on konsepteja lannan käsittelyyn, kuljettamiseen tai hyödyntämiseen energiaksi. Valion työ lannankäytön tehostamiseksi liittyy ruokatalon isompaan ilmastotavoitteeseen. Valion pitkän tähtäimen tavoitteena on hiilineutraali maitoketju eli se, että tuotteiden hiilijalanjälki on nolla.

Suomessa syntyy vuosittain noin 15 miljoonaa tonnia tuotantoeläinten lantaa, mutta lannan hyödyntämisessä on vielä paljon parannettavaa. Paremmalla lannankäsittelyllä kevennetään ympäristön kuormitusta, saadaan ravinteet tehokkaampaan käyttöön ja voidaan tuottaa biokaasua korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Tehokkaamman käsittelyn myötä esimerkiksi lietelannan käyttö lannoitteena helpottuu, vähiin käyvän fosforin kierto tehostuu ja vesistöjä rehevöittävät ravinnevalumat pienenevät. Valion laskelmien mukaan maitotuotteiden hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää lannasta tuotetulla biokaasulla jopa 60-70 prosenttia.

Lantahaaste ratkaistaan yhdessä

Valio hakee ProLanta-hackatoniin tiimejä, joilla on idea, jota voidaan lähteä yhdessä kehittämään. Ratkaisuja kaivataan erityisesti lietelannan määrän vähentämiseen, kuljettamisen helpottamiseen, ravinteiden jakeistamiseen ja lannan hyödyntämiseen energiaksi. Konseptit voivat olla esimerkiksi navetta- ja tilakohtaisia prosessiteknologioita, urakointiin sopivia teknologioita tai logistisia ratkaisuja. Voittajalle on luvassa rahapalkinto, ja potentiaalisimmat tiimit pääsevät jatkoneuvotteluihin Valion kanssa.

– Lannan käsittelyyn tarvitaan monenlaisia menetelmiä, niin paikallisia kuin keskitettyjäkin. Uskomme, että yhteistyöllä päästään parempiin ratkaisuihin. Siksi haluamme löytää kumppaneita lannan käsittelyn tehostamiseen ja järjestämme ProLanta-hackathonin. Tiimeille tämä on mahdollisuus esitellä osaamistaan. Samalla hackathon on hyvä keino irrottautua arjen kiireistä ja ottaa aikaa ratkaisujen pohtimiseen porukalla, kertoo Valion innovaatiopäällikkö Virpi Jonson.

ProLanta-hackathonin tavoitteena on luoda konkreettisia ratkaisuja, joilla saadaan koko Suomen pituudella hajallaan oleva lanta prosessoinnin piiriin ja löydetään uusia tapoja lannan käsittelyyn. Tiimit saavat hackathonin aikana vinkkejä ja neuvoja mentoreilta, jotka ovat Valion ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n asiantuntijoita.

– Kilpailun voittaja saa Valiolla olemme kiinnostuneita jatkokehittämään potentiaalisia konsepteja – tiimien kanssa, tietenkin. Pelkästään Valion tiloilla lantaa syntyy niin paljon, että sen käsittelyssä riittää töitä monellekin toimijalle, Virpi Jonson kertoo.

Valio haluaa lannan hyötykäyttöön

Valio on tehnyt töitä lannan hyödyntämisen ympärillä jo useamman vuoden ajan: vuonna 2017 Valio patentoi ensimmäisenä maailmassa menetelmän, jonka avulla lietelannasta saadaan tehtyä puhdasta vettä sekä fosfori- ja typpilannoitejakeita. Samalla voidaan tuottaa biokaasua. Valioryhmän 5 300 tilan lannasta riittäisi biopolttoainetta tilojen kaikkiin kulkuneuvoihin ja lisäksi vielä Valion keräily- ja jakeluautoihin.

Lisäksi Valio on syksyn aikana kutsunut koolle eri toimijoita rakentamaan yhdessä maan laajuista lantaekosysteemiä, jossa verkoston eri toimijat yhdessä ottavat hyödyn irti lannasta. Valion tavoitteena on, että merkittävä osa valiolaisten tiloilla syntyneestä lannasta pystytään prosessoimaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan yhteistyötä niin pienten kuin suurtenkin toimijoiden kanssa.

Valio järjestää ProLanta-hackathonin yhdessä VTT:n kanssa 6.–7.2.2019 Valion tiloissa Helsingissä. Kisaa tuomaroivat sekä ulkopuoliset että Valion edustajat. Ilmoittautuminen on nyt alkanut ja se päättyy 11.1.2019. Osallistujille maksetaan palkkiona 500 eur/henkilö, ja voittajatiimin palkkio on 3 000 euroa.

Lisätietoa hackathonista ja ilmoittautumisesta

Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon

Search