Siirry sisältöön

9.8.2023

Suomen Lantakaasu Oy:n biokaasulaitoksen sijaintipaikasta päätös Kiuruvedellä – biokaasulaitosta suunnitellaan Pyhäsalmentien eteläpuolelle

DJI 0246-2 1

Ruokatalo Valion ja energiayhtiö St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy:n biokaasulaitoksen rakennusvalmistelut etenevät. Suomen Lantakaasu Oy ja Kiuruveden kaupunki ovat sopineet tulevan tontin kaavoituksesta ja biokaasulaitoskokonaisuuden sijaintipaikasta. Tonttivalintaan vaikuttivat valintaprosessin aikana järjestetyt asukaskuulemiset.

Biokaasulaitos tuottaa Ylä-Savon nautatilojen lannasta ja muista maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa nesteytettyä biokaasua. Samalla syntyy hygienisoitua biolannoitetta paikallisten viljelijöiden käyttöön. Se on käsittelemätöntä lantaa tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää, sekä käsittelemätöntä lietelantaa hajuttomampaa.

Valittu tontti sijaitsee Pyhäsalmentien eteläpuolella, neljän kilometrin päässä Kiuruveden keskustasta. Tontin valintaa ohjasivat heinäkuussa päättyneen Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövaikutusten arvioinnin johtopäätökset sekä arvioinnin aikana järjestetyt asukaskuulemiset. Tontti on määritelty maakuntakaavassa teollisuusalueeksi. Sen molemmin puolin sijaitsevat kunnan vanhat kaatopaikka-alueet, jotka nykyään toimivat maankaatopaikkana ja puunkorjuun varastopaikkana.

”Huolellisen selvitystyön, logistisen arvioinnin ja kiuruvetisten kanssa käytyjen keskustelujen lopputulemana olemme päätyneet tonttivalintaan, joka meille esitetyistä vaihtoehdoista palvelee parhaalla mahdollisella tavalla alueen elinvoimaa, asukasviihtyvyyttä ja liikenneturvallisuutta. Yhteistyö Kiuruveden kaupungin ja alueen asukkaiden kanssa on ollut rakentavaa koko tontinvalintaprosessin ajan. Haluamme jatkaa avointa keskustelua kiuruvetisten kanssa koko aluetta palvelevan toimintamallin kehittämiseksi”, sanoo Valion biokaasuliiketoiminnan kehityksestä vastaava projektipäällikkö Janika Keinänen Valiolta.

”Tonttivalinnan ja ympäristövaikutusten arvioinnin valmistumisen jälkeen biokaasulaitoksen valmisteluprosessi etenee luvitusvaiheeseen. Olemme sitoutuneet jatkamaan läheistä yhteistyötä Kiuruveden kaupungin ja alueen asukkaiden kanssa laitoksen rakennusprosessin kaikissa vaiheissa. Tulemme järjestämään alkusyksystä keskustelu- ja infotilaisuuksia alueen maataloustuottajille, asukkaille ja muille hankkeesta kiinnostuneille”, jatkaa St1:n kaasuliiketoiminnan johtaja Matti Oksanen.

Biokaasulaitos tuo elinvoimaa koko Ylä-Savon alueelle

”Olemme Kiuruvedellä erittäin tyytyväisiä siihen, että biokaasulaitoshanke etenee kaupungissamme ripeästi ja hyvässä yhteistyössä. Biokaasulaitoskokonaisuus tuo toteutuessaan merkittäviä investointeja, verotuloja ja uutta taloudellista puhtia sekä tukee merkittävästi Kiuruveden ja koko Ylä-Savon keskeisintä elinkeinoa. Laitos tuo monenlaista työtä ja toimeliaisuutta alueellemme sekä rakennusvaiheessa että laitoksen käynnistyessä”, Kiuruveden kaupunginjohtaja Juha-Pekka Rusanen toteaa.

Laitosinvestointi nähdään myös mahdollisuutena alueen tieverkon kehittämiseen. Keskustelut Pyhäsalmentien kevyen liikenteen väylistä ja alueen risteysjärjestelyiden parantamisesta on jo aloitettu tiestä vastaavan ELY-keskuksen ja Pohjois-Savon maakuntaliiton kanssa. Kaupunki on myös aloittanut valitun tontin kaavamuutosten valmistelun.

“Uskon, että tonttivalinta on kiuruvetisten liikenneturvallisuuden ja laitoksen syöttöliikenteen kannalta paras mahdollinen. Tämä näkemys korostui myös asukkaiden palautteissa”, Rusanen jatkaa.

Hyötyjä maatiloille ja ilmastolle

Suomen Lantakaasu Oy:n Ylä-Savoon suunnittelema laitos on niin sanottu hybridilaitoskokonaisuus. Tämä tarkoittaa, että kokonaisuuteen kuuluu yksi teollisen kokoluokan keskitetty nesteytetyn biokaasun tuotantolaitos Kiuruvedellä sekä pienempiä useamman maatilan keskittymissä sijaitsevia satelliittibiokaasulaitoksia muualla Ylä-Savon alueella. Näin biokaasun syötteiden kuljetusmatka pysyy mahdollisimman lyhyenä. Suomen Lantakaasu Oy noutaa lannan tiloilta ja palauttaa biokaasun tuotannossa syntyvän biolannoitteen tiloille. Maatilan typpilannoitelasku pienenee, sillä biolannoitteessa liukoisen typen määrä on jopa 20–30 prosenttia suurempi kuin lannassa. Laitoksen suunnitellaan valmistuvan vuonna 2026.

Valion maitotiloilla on kasvavaa kiinnostusta biokaasuntuotantoa kohtaan, koska sillä on positiivinen vaikutus tilan kannattavuuteen muun muassa maatilan ravinnekierron paranemisen myötä. Lannan hyödyntäminen biokaasun tuotannossa vähentää maidontuotannon hiilijalanjälkeä parhaimmillaan neljänneksen, kun huomioidaan sekä maatalouden että liikenteen päästövähennykset. Valion tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä ja pitää kotimainen maidontuotantoelinkeino elinvoimaisena ympäri Suomen.

St1:llä vahvaa osaamista niin biokaasun tuotannosta kuin jakelusta

St1 on jo nyt Ruotsin johtava biokaasutoimija tieliikennesegmentissä. Biokaasutoiminnot sijaitsevat eteläisen Ruotsin kaupunkialueilla ja Tukholmassa. Yhtiö tuottaa, tuo ja vie biokaasua ja toimittaa sitä asiakkaille useiden myyntikanavien kautta. Lisäksi St1:llä on kuusi biokaasun tuotanto- ja jalostuslaitosta Ruotsissa. St1 rakentaa myös parhaillaan biokaasun jalostus- ja nesteytyslaitosta Ruotsin Boråsiin. Biojalostamon odotetaan aloittavan toimintansa vuodenvaihteessa 2024.  

Suomessa St1 rakentaa parhaillaan raskaalle liikenteelle biokaasun tankkausasemia. Ensimmäiset nesteytetyn biokaasun (LBG) tankkausasemat avautuvat vuodenvaihteessa Mäntsälään ja Iittalaan Hämeenlinnaan. Norjassa St1:n 33,33 % omistama Biogass Energi AS rakentaa eri puolille maata kuusi biokaasun tankkausasemaa, jotka otetaan käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä. St1:n tavoitteena on saada Pohjoismaihin kattava biokaasun tankkausverkosto sekä lisää tuotantoa.

Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon
Search