Siirry sisältöön

28.4.2022

Vähittäiskaupan kasvu ja kansainvälisten teollisuustuotteiden vahvistunut kysyntä siivittivät Valion hyvää tulosta

Valio-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 1 918 miljoonaa euroa. Kasvua tuli 6,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna (1 808 milj. eur). Kotimaan liikevaihto kasvoi 10,9 prosenttia ja ulkomaan liikevaihto väheni 0,7 prosenttia. Koronaviruspandemia vaikutti kotimaan kulutukseen, mikä näkyi vähittäiskauppamyynnin kasvuna. HoReCa-myynti kasvoi Heinon Tukku -kaupan myötä merkittävästi. Haastavassa tilanteessa Valio pystyi liiketoiminnan onnistumisten myötä pitämään osuuskunnille maksetun maidon hinnan edelleen eurooppalaista keskihintaa korkeampana. Maitotuotto kasvoi edellisvuosien tapaan. Huhtikuussa 2022 osuuskunnille maksettu maidon perushinta oli 8,5 senttiä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Valio onnistui vuonna 2021 parantamaan kannattavuuttaan ja saavuttamaan hyvän tuloksen huolimatta siitä, että toinen peräkkäinen koronavuosi vaikutti Valion toimintaan kaikilla markkinoilla. Samalla myös maitotuotteisiin keskittyvä liiketoiminta vahvistui edelleen: kotimarkkinalla Valio keskittyi rakastettuihin kuluttajabrändeihin ja maailmalla teollisuusasiakkaiden lisäarvojauheisiin.

Vähittäiskaupan kasvu ja Heinon Tukku -kauppa kasvattivat kotimaan liikevaihtoa

Valion kotimaan liikevaihto oli 1 178 miljoonaa euroa (1 062 milj. euroa). Koronaviruspandemia kasvatti sekä vähittäiskaupan myyntiä että hotelli-, ravintola- ja catering -liiketoimintaamme (HoReCa). Ihmiset laittoivat paljon ruokaa kotona, ja vähittäiskaupan myynti jatkoi kasvuaan edellisvuodesta. Ravintoloissa syöminen lisääntyi kesällä, kun rajoituksia kevennettiin ja ruokailijat palasivat kaupungille ja työpaikoille. HoReCa-myynti kasvoi merkittävästi vuoteen 2020 verrattuna.

Valio teki myös monia strategiansa mukaisia avauksia: Heinon Tukku -yrityskaupan, aiesopimuksen lantabiokaasun tuotannosta St1:n kanssa ja kasvipohjaisten Valio Oddlygood® tuotteiden liiketoiminnan yhtiöittämisen.

”Olen erityisen ylpeä siitä, että onnistuimme toisena peräkkäisenä koronavuotena kasvattamaan liikevaihtoamme ja vahvistamaan tulostamme ja viemään strategiaamme määrätietoisesti eteenpäin. Onnistuimme turvaamaan henkilöstömme terveyden ja henkilöstömme pystyi haastavista olosuhteista huolimatta pitämään kaikki Valion tehtaat toiminnassa normaaliin tapaan koko vuoden ajan, ja toimitusvarmuus asiakkaille pysyi jatkuvasti yli 99 prosentissa”, sanoo Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme.

Uudet ja innovatiiviset Valio PROfeel® vanukkaat rikkoivat myyntiennätyksiä ja viipalejuustojen markkinaosuus nousi edelleen. Valio Oltermanni® Monterey Jack ja Valio Oddlygood® Barista kaurajuoma korvapuusti ampaisivat suursuosikeiksi.

Kansainvälisten teollisuustuotteiden kysyntä vahvistui

Ulkomaantoiminnan liikevaihto oli 740 miljoonaa euroa (746 milj.  euroa). Erityisen vahvaa kasvu oli Ruotsissa, jossa liikevaihto kasvoi noin 10 prosenttia. Kasvua toivat erityisesti ruoanvalmistustuotteet, Valio Oddlygood® sekä välipalat ja Valio PROfeel® tuotteet.

Myös kansainvälisten teollisuustuotteiden eli voin ja maitojauheen kysyntä oli vahvaa. Lisäarvojauheiden avulla esimerkiksi suklaanvalmistaja voi vähentää tuotteestaan sokeria maun muuttumatta, tai jauheella on jokin muu etu asiakkaalle. Merkittävimmät uutuudet olivat Valio Eila® NUTRI F+ -tuotteen lanseeraus korealaiselle Maeil Dairies -yhtiölle ja Valio Eila® Pro laktoositon rasvaton maitojauhe -lanseeraus Nestlen lastenruokajauheen raaka-aineeksi.

Kiinassa myynti kasvoi edellisvuoden tapaan noin 16 prosenttia. USA:ssa palattiin myynneissä lähemmäs koronapandemiaa edeltäneelle tasolle.

Tilikauden päättymisen jälkeen 7.3. Valio ilmoitti luopuvansa liiketoiminnoistaan Venäjällä.

Valio maksaa koko tuottonsa omistajilleen, maitotilayrittäjille

Valion omistaa 4 000 maitotilaa, ja Valio maksaa toimintansa tuotot maitotiloille neljän omistajaosuuskunnan kautta. Valion taloudellista onnistumista mitataan maitokatteella* ja -tuotolla**. Maitokatetta kertyi 862 miljoonaa euroa (861 milj. euroa), ja maitotuotto oli 43,7 senttiä litralta (41,5 snt/l).

Valio siirtyi vuoden 2021 alussa sopimustuotantomalliin, jonka tavoitteena on osaltaan turvata maitotilojen tulevaisuus. Maidon määrän parempi ennakoitavuus on välttämätöntä, jotta Valio pystyy sovittamaan tuotantokapasiteetin markkinoiden kysyntään. Sopimustuotannon mukaisesti Valion hankintaosuuskunnat toimittavat Valiolle maitoa ennalta sovittujen määrien mukaisesti. Keskimääräiseksi osuuskunnille maksetuksi maitolitran hinnaksi tuli 42,3 senttiä (40,9 snt/l). Hinta sisältää osuuskunnille vuodelta 2021 maksetun jälkitilin. Eläinten hyvinvoinnin jatkuvaan parantamiseen kannustava vastuullisuuslisä oli edelleen kaksi senttiä litralta.

Maatalouden kustannuskriisi vaikuttaa myös Valioon

Maatalous oli vuonna 2021 rajussa kustannuskriisissä, joka jatkuu edelleen. Kustannukset nousivat voimakkaasti erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Lannoitteiden hinnat yli kaksinkertaistuivat ja lisäksi muun muassa energian ja rehujen hinnoissa nähtiin suuria nousuja. Kustannusten nousu ajoi maitotilojen talouden tiukalle. Tilastokeskuksen ylläpitämä maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi nousi korkeammalle kuin kertaakaan 2000-luvulla. 

Samaan aikaan sota Ukrainassa nostaa ennestään ennätyskalliita lannoitteiden, energian ja rehujen hintoja edelleen. Myös pakkausmateriaalien ja muiden raaka-aineiden hinnat nousivat globaalisti. Liiketoiminnan onnistumisten ja vuonna 2021 päättyneen, kolmivuotisen kustannussäästöohjelman myötä Valio pystyi nostamaan osuuskunnille maksettavaa maidon tilityshintaa 2 senttiä litralta marraskuusta alkaen. Lisähintaa maksettiin myös ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vastaanotetulle, tavanomaisesti tuotetulle maidolle 1,5 senttiä litralta ja lisäksi jälkitiliä 1,2 senttiä litralle tammi-joulukuulta 2021. 

Haastavassa tilanteessa Valio on pystynyt liiketoiminnan onnistumisten myötä pitämään osuuskunnille maksetun maidon hinnan edelleen eurooppalaista keskihintaa korkeampana vuonna 2021 (lähde: EU-komissio). Huhtikuussa 2022 osuuskunnille maksettu maidon perushinta oli 8,5 senttiä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Valion ilmastotyö pohjautuu tieteeseen

Valion tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Valion asettamat, tieteeseen perustuvat tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi saivat Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksynnän. Valio on sitoutunut rajoittamaan tuotantoketjunsa ilmastopäästöt Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen, korkeintaan 1,5 asteen nousuun. Valio Suomen päästöt ovat pienentyneet kokonaisuudessaan noin 6 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2021.

Maitotilat saivat käyttöönsä Valio Carbo® ympäristölaskurin, jonka avulla ne voivat selvittää oman hiilijalanjälkensä ja keinot sen pienentämiseksi. Maitotilojen kasvihuonekaasupäästöjen pienenemistä seurataan CARBO® ympäristölaskurin avulla. Vuoden 2021 aikana yli 1 000 maitotilaa eli noin neljännes Valion maitotiloista laski hiilijalanjälkensä.

Suomen ensimmäinen lantabiokaasun voimalla ajava maitoauto lähti liikenteeseen Haapavedellä maaliskuussa 2021. Se tankkaa biokaasua Vuorenmaan maitotilalla.  

Vuoden 2021 aikana valmisteltu, Valion ja St1:n perustama yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy aloitti toimintansa alkuvuodesta 2022. Yhteisyritys on osa Valion kunnianhimoisen ilmasto-ohjelman käytännön toteutusta. Yrityksen tavoite on jalostaa maatilojen lannasta biokaasua raskaan liikenteen käyttöön. Biokaasutuotannon avulla liikenteen päästöt vähenevät, maitotiloille luodaan uutta liiketoimintaa ja energiaomavaraisuus lisääntyy.

Vuoden 2021 alusta kaikki maitotilat täyttivät Valion eläinten hyvinvointia koskevat vastuullisuuskriteerit. Vuonna 2023 vastuullisuusohjelma laajenee kattamaan aiempien toimien lisäksi myös laiduntamiseen, ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä uusia toimenpiteitä.

Tehokkuuden parantamisohjelma ylitti tavoitteensa

Vuonna 2018 aloitettu, kannattavuuden parantamiseen keskittyvä kolmivuotinen hanke tuli päätökseen ja ylitti sille asetetut tavoitteet. Kannattavuuden, kilpailukyvyn ja kustannustehokkuuden parantaminen jatkuu uuden nelivuotisen projektin myötä.

Vuosi 2022

Vuosi 2022 jatkuu Valion strategian viitoittamana. Tavoitteemme on, että strategiset hankkeet tuovat Valiolle seuraavien vuosien aikana uutta kasvua ja parantavat toiminnan tehokkuutta sekä lisäävät kannattavuutta. 

Toimintaympäristö on edelleen poikkeuksellisen haastava. Globaali kustannusten nousu heijastuu suoraan Valion tuotannon kustannuksiin. Muun muassa tehtaiden käyttämä energia, pakkausmateriaalit ja muut raaka-aineet ovat kallistuneet merkittävästi ja viennissä konttipula nostaa rahtikustannuksia. Maitotiloilla tilanne jatkuu poikkeuksellisen vaikeana. Lannoitteiden ja energian hinnan oletetaan pysyvän ennätyskorkealla ainakin alkuvuoden. Kesällä uuden rehusadon tuoma tarjonnan lisääntyminen laskee todennäköisesti rehujen hintaa.

”Koronaviruspandemia jatkuu nyt kolmatta vuotta. Meille on tärkeää pitää huolta henkilöstön terveydestä ja siitä, että tuotannon pyörät pysyvät pyörimässä. Valion vahvuutena on se, että Suomessa valmistettujen tuotteiden tärkein raaka-aine, maito, tulee läheltä, Valion omistajien maatiloilta, ja tuotteiden valmistus jakautuu 12 tehtaalle, mikä varmistaa osaltaan huoltovarmuutta. Meille on edelleen kaikessa toiminnassamme tärkeintä huolehtia ihmisten hyvinvoinnista ja asiakkaidemme palvelemisesta ja toimia maitotilojen tukena yhdessä osuuskuntien kanssa. Tehtävämme on turvata suomalaisen maatalouden tulevaisuus ja huolehtia kotimaan huoltovarmuudesta”, Annikka Hurme summaa. 
 

Valio-konsernin tunnusluvut vuonna 2021

2021 2020 Muutos
Liikevaihto, M€  1 918  1 808   6,1 %
Maitokate, M€  862  861   0,1 %
Maitotuotto, snt/l  43,7  41,5  5,3 %
Maitomäärä, ML  1 723 1 807  -4,6 %
Omavaraisuusaste  48 %  50 %  -4,2 %
Investoinnit, M€  56  61  -8,2 %

*Maitokate: Liikevaihdosta vähennetään kaikki muut kulut paitsi osuuskunnille maksettu maidon tilityshinta osakaslainojen korot, suunnitelman mukaiset poistot, eläkekassan lisäkannatusmaksut, eläkemaksupalautukset ja varsinaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät, kuten liiketoimintakauppojen myyntivoitot ja pakolliset varaukset, kiinteistöjen myynneistä syntyneet myyntivoitot ja -tappiot, käyttöomaisuuden arvonalennukset sekä yritys- ja liiketoimintahankinnoista syntyneet kustannukset. Maitokatteissa on huomioitu tilinpäätössiirtojen verot sekä Valio Oy:n tuloksen verovaikutus vähennettynä keskimääräisellä osakepääomasta lasketun osingonjakoprosentin mukaisen tuloksen vero-osuudella.

**Maitotuotto: Maitokatteesta vähennetään arvioitu investointien rahoitustarve ja saatu luku jaetaan Valio Oy:n omistajilta vastaanotetulla maitomäärällä.

Valion hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös ja vastuullisuusraportti julkaistaan 28.4.2022

Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon

Search