Siirry sisältöön

4.10.2019

Valio etsii joukkueita hackathoniin vähentämään turvepeltojen päästöjä

Pelto 920

Tunnemme maidon ilmastovaikutukset ja tavoitteemme on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Yksi isoista haasteista liittyy soista raivattujen peltojen muita peltoja isompiin päästöihin. Järjestämme joulukuussa hackathonin, jossa etsimme ratkaisuja turvepeltojen päästöjen vähentämiseen. Nyt etsimme joukkueita mukaan ideoimaan käytännön pilotteja turvepeltojen päästöjen vähentämiseksi. Joukkueissa voi olla esimerkiksi maanviljelijöitä, maatalousalan opiskelijoita ja luonnonvara-alan asiantuntijoita tai tutkijoita.

Turvemaa, esimerkiksi suo, varastoi luonnontilaisena paljon hiiltä. Suomi on yksi maailman soisimpia maita ja meillä on historiallisesti kuivattu paljon soita pelloiksi. Kuivattujen peltojen viljelyssä hiiltä vapautuu ilmakehään, kun turpeen hajoaminen voimistuu esimerkiksi ojituksen ja maanmuokkauksen seurauksena.

Turvemaiden osuus Suomen viljelyalasta on noin 10 prosenttia. Turvemaiden päästöjen suuruudesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta niiden osuuden arvioidaan olevan maatalouden kasvihuonepäästöistä jopa 50−60 prosenttia. Päästöjä pystytään vähentämään tilakohtaisesti viljely- ja kuivatusteknisten keinojen avulla. Nyt tarvitaan kuitenkin vielä lisätutkimusta parhaiden suuressa mittakaavassa toteutettavissa olevien keinojen tunnistamiseen.

Toivomme mukaan joukkueita erilaisilla taustoilla! Tilapilotit toteutetaan kesällä 2020.

Kaksi tehtävää:

 • Case 1: peltolohkot säilyvät viljelyssä (tärkeintä löytää ratkaisuja erityisesti tähän)
 • Case 2: Peltolohkot eivät säily viljelyssä

Ehdotusten arviointikriteerit:

 • Suuruusluokka / hehtaari: vaikutus turvepellon päästöihin per hehtaari
 • Suuruusluokka Suomen mittakaavassa: kuinka helposti ja taloudellisesti toteutettavissa toimenpiteet ovat
 • Aikajänne: kuinka nopeasti päästövähennykset saadaan realisoitua
 • Toimenpiteiden vaikutus satotasoon

Käytännön asioita hackathonista:

 • Rekisteröityminen sulkeutuu 22.10.2019
 • Valitut tiimit (4-8 kpl) päätetään 30.10.2019 mennessä
 • Hackathonin voittajatiimin palkkio 3000 euroa (veronalaista tuloa)
 • Toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet tiimit palkitaan 1 000 euron palkkiolla (veronalaista tuloa)
 • Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville Valio maksaa hotellin, matkakorvauksia ei makseta
 • Potentiaaliset ideat jatkoneuvotteluihin Valion kanssa

Lisää tietoa ja ilmoittautuminen

Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon

Search