Siirry sisältöön

16.2.2024

Valio käynnistää Business Finlandin veturirahoituksella Food 2.0 -hankkeen, jossa kehitetään tulevaisuuden ruokajärjestelmää ja edistetään ruokaviennin kilpailukykyä

tulevaisuuden ruokajärjestelmä Food 2.0

Valion Food 2.0 -tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeen tavoitteena on luoda Suomeen ruokajärjestelmä, jossa kasvua ja lisäarvoa rakennetaan kestävän tuotannon pohjalle. Ohjelman kesto on viisi vuotta ja se käynnistyy tänä vuonna. Food 2.0 -hankkeelle on myönnetty 10 miljoonan euron rahoitus Business Finlandin veturiyritysten haastekilpailussa. Lisäksi Business Finland varautuu rahoittamaan 20 miljoonalla eurolla Valion kumppaniverkostossa tehtäviä Food 2.0. -kokonaisuuteen kuuluvia hankkeita.

Valion roolina on käynnistää ja johtaa laaja-alaista yhteistyötä sekä tutkimus- ja kehitysprojekteja nykyisten ja uusien kumppaniensa kanssa. Ruokajärjestelmään kytkeytyy Suomessa satoja yrityksiä ja muita toimijoita, ja verkostoon tavoitellaan vähintään sataa kumppania. Valion ja yhteistyöverkoston tavoitteena on aikaansaada Suomessa yhteensä 100 miljoonan euron lisäsatsaus tutkimus- ja kehitystoimintaan viiden vuoden aikana, ja ruokajärjestelmään kytkeytyvän viennin kasvatus yli miljardilla eurolla hankkeen jälkeisinä vuosina. Valio on ensimmäinen ruoka-alan yritys, jonka Business Finland on valinnut veturiyritykseksi. 

”On tärkeää, että uudistamme ruokajärjestelmää kaikkien siihen kytkeytyvien toimijoiden kanssa, sillä se on ainut tapa, jolla muutos onnistuu. Globaali ruoantuotannon murros on suomalaiselle tuotannolle myös mahdollisuus, sillä ruoan globaali kysyntä ja pohjoisten tuotantoalueiden merkitys kasvavat. Olemalla kestävän ruoantuotannon edelläkävijöitä voimme luoda lisäarvoa Suomessa tuotetulle ruoalle sekä parantaa sen kannattavuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä”, Valion kasvuliiketoiminnoista, tutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaava johtaja Tuomas Salusjärvi sanoo. 

”Business Finland haluaa olla vahvasti mukana ruokajärjestelmän uudistamiseen tähtäävässä työssä. Kaikki tarjoamamme palvelut osaltaan vahvistavat veturihankkeen asettamia tavoitteita”, sanoo Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola. 

Globaali ruokajärjestelmä on murroksessa 

Nykyinen globaali ruoan tuotantoketju on haasteiden edessä: maailman väestö kasvaa, ja ruoan tarpeen arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Sään ääri-ilmiöt, erityisesti kuivuus, lisääntyvät ilmastonmuutoksen myötä alueilla, joilla ruokaa tuotetaan nykyisin paljon. Siksi pohjoisten alueiden, kuten Suomen merkitys ruoantuotannossa kasvaa. Viimeaikaiset globaalit kriisit kuten koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa häiritsevät ruokaan liittyviä toimitusketjuja ja uhkaavat huoltovarmuutta. Maailmantilanne on myös nostanut tärkeimpien tuotantopanosten kuten lannoitteiden ja energian hintoja. Sen vuoksi alkutuottajat kamppailevat Suomessa ennennäkemättömien kannattavuushaasteiden kanssa. 

Samaan aikaan ruoantuotannon ympäristövaikutuksia on vähennettävä. Koko ruokajärjestelmän − niin kasvin- kuin eläintuotannon − on toimittava nykyistä kokonaisvaltaisemmin kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden mukaisesti.  

”Meidän on samaan aikaan ratkaistava ruoantuotannon kannattavuushaaste, vastattava kasvavien vientimarkkinoiden kysyntään ja siirryttävä kohti kestävämpiä tuotantotapoja. Uusi, kestävämpi ruokajärjestelmä rakentaa kasvua ruokaviennille ja luo myös uusia vientimahdollisuuksia esimerkiksi kiertotalouden ja digitalisaation ratkaisuissa. Ruokajärjestelmän ajatteleminen uusiksi on välttämätöntä myös ympäristön ja ruokaturvan kannalta”, Salusjärvi kertoo. 

Kestävässä ruokajärjestelmässä ravinteet, energia ja sivuvirrat kiertävät. Tavoitteena on säästää luonnonvaroja eli hyödyntää kaikki resurssit tehokkaasti, kestävästi ja pitää ne mahdollisimman pitkään kierrossa ilman, että syntyisi jätettä. Valio tekee jo omassa toiminnassaan paljon tämän eteen, mutta tulevaisuudessa tarvitaan myös entistä enemmän eri toimialojen, tuotantomuotojen ja yritysten välistä yhteistyötä, jotta aito kiertotalous toteutuisi ruoantuotannossa. 

Lisätietoja: 

Miten mukaan? 

Valio aloittaa ruokajärjestelmään liittyvien yritysten ekosysteemin rakentamisen heti. Alkuvaiheessa käynnistyvät jo tunnistetut tutkimus- ja kehityshankkeet ja myöhemmin Valio pyrkii aktiivisesti luomaan uusia kehityspolkuja ekosysteemiin liittyvien kumppanien kanssa. 

Food 2.0 -kokonaisuuden erilaiset tutkimushankkeet ja muut lähdöt keskittyvät neljään teemaan: 

  • tulevaisuuden tuotteet 

  • teknologinen uudistuminen 

  • uudistava viljely 

  • kiertotalous ja resurssitehokkuus 

Ruokajärjestelmäuudistukseen voi osallistua mm. ekosysteemin käynnistämissä hankkeissa. Voit liittyä mukaan olemalla yhteydessä tutkimuspäällikkö Riitta Partaseen ([email protected]). HUOM. median edustajia pyydämme olemaan yhteydessä Valio mediadeskiin, kun haluatte lisätietoja tai haastatteluja hankkeeseen liittyen. Yhteystiedot ovat tämän tiedotteen lopussa.

Tutustu tulevaisuuden ruokajärjestelmään tarkemmin Valion verkkosivuilla. Sivuilta löydät myös ladattavan esittelymateriaalin, jossa on tarkemmat tiedot Food 2.0 hankkeesta ja osallistumisesta. Esittelymateriaalin voit ladata myös suoraan tämän tiedotteen lopusta.

Lue Business Finlandin tiedote.

Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon

Search