Siirry sisältöön

1.11.2022

Valio mukana kansainvälisessä vetoomuksessa: luontoriippuvuuksien arviointia vaaditaan pakolliseksi suurille ja monikansallisille yrityksille

PeltoMattila

Kiihtyvä luonnon monimuotoisuuskato on vakava uhka ruoantuotannolle. Odotukset ovat suuret, kun valtionjohtajat eri puolilta maailmaa kokoontuvat 7.–19. joulukuuta Montrealiin YK:n COP15-monimuotoisuuskonferenssiin. Valio on mukana yli 330 yrityksen ja rahoituslaitoksen Make It Mandatory -vetoomuksessa, jossa vaaditaan, että vuoteen 2030 mennessä luontoriippuvuuksien arviointi ja julkistaminen olisi pakollista suurille ja monikansallisille yrityksille.

COP15-monimuotoisuuskonferenssissa on tarkoitus sopia maailmanlaajuisista toimista ja tavoitteista luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja elvyttämiseksi. Valion vastuullisuusjohtaja Hanna Hiekkamiehen mielestä on tärkeää, että Montrealin kokouksessa sovittaisiin yhteiset pelisäännöt, joilla yritykset arvioivat luontovaikutuksiaan.

”Meille on tärkeää olla mukana Make it Mandatory -vetoomuksessa, sillä yhteistyöllä voimme vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. Muiden yritysten mukana edellytämme, että vuoteen 2030 mennessä luontoriippuvuuksien raportointi olisi pakollista suurille ja monikansallisille yrityksille. Valio kertoo maidontuotannon luontovaikutuksista jo nyt vastuullisuusraportissa ja olemme tehneet biodiversiteettitiekartan, joka kokoaa yksittäiset toimenpiteet tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi”, Hiekkamies toteaa.

Ruoantuotanto on täysin riippuvainen luonnosta ja sen monimuotoisuudesta.  Luonnon yksipuolistuminen horjuttaa maanviljelylle välttämättömiä toimintoja, kuten pölytystä sekä veden ja typen kiertoa. Varmistaaksemme maanviljelyn jatkumisen meidän on pysäytettävä luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen.

”Tunnistamme omat luontovaikutuksemme. Keskeinen tehtävämme onkin lisätä luonnon monimuotoisuutta ja vähentää toimintamme kielteisiä vaikutuksia. Maidontuotannossa esimerkiksi ravinnekuormitus ja torjunta-aineiden käyttö heikentävät luonnon monimuotoisuutta. Maidontuotannolla on kuitenkin myös paljon myönteisiä vaikutuksia luontoarvoihin. Perinneympäristöjen luontotyyppien ja lajiston säilymisen kannalta laiduntamisen jatkuminen on elintärkeää. Lannan ravinteiden kierrätyksellä taas voidaan korvata keinolannoitteita”, hän jatkaa.

Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on olennainen osa Valion ilmasto-ohjelmaa, jonka tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Valio on laatinut biodiversiteettitiekartan, joka kokoaa matkan kohti monimuotoistuvaa viljelyä.

”Käynnistämme vuoden 2023 toukokuussa uuden maidontuottajien vastuullisuusohjelman, jonka myötä tilalliset saavat vastuullisuuslisää luonnon monimuotoisuutta vahvistavista ja ilmastonmuutosta hillitsevistä toimista maitotilalla. Eläinten hyvinvointi on edelleen tärkeä osa ohjelmaamme. Keskitymme siinä etenkin lehmien laiduntamisen ja ympärivuotisen ulkoilun lisäämiseen. Laiduntaminen ylläpitää erityisiä elinympäristöjä, joista hyötyvät myös uhanalaiset lajit”, kertoo Hiekkamies.

Lue lisää Make it Mandatory -kampanjasta

Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon
Search