Siirry sisältöön

9.10.2023

Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy suunnittelee biokaasulaitosinvestointia Lapinlahdelle, Sonkajärvelle ja Nurmekseen

DJI 0218 1

Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy valmistelee biokaasulaitosinvestointia Ylä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Yhtiön tavoitteena on luoda hybridilaitoskokonaisuus, jonka keskiössä on teollisen kokoluokan nesteytetyn biokaasun tuotantolaitos Kiuruvedellä sekä kolme pienempää laitosta Lapinlahdella, Sonkajärvellä ja Nurmeksessa. Kiuruveden laitoksen tonttivalinta vahvistettiin elokuussa. Yhtiö on parhaillaan tekemässä lopullista tonttivalintaa ja jättämässä ympäristölupahakemukset kolmesta laitoksesta.

Uusi hybridilaitoskokonaisuus tulee tuottamaan alueen nautatilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa kotimaista energiaa. Biokaasutuotannon prosessissa syntyy paikallisten viljelijöiden käyttöön myös hygienisoitua ja hajutonta biolannoitetta, joka on käsittelemätöntä lantaa tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää. Uuden biolannoitteen myötä myös maatilan typpilannoitelasku pienenee, sillä biolannoitteessa liukoisen typen määrä on jopa 20–30 prosenttia suurempi kuin lannassa.

Lapinlahdelle, Sonkajärvelle ja Nurmekseen suunnitellut biokaasulaitokset toimivat niin sanottuina satelliittilaitoksina, joiden tarkoitus on pitää biokaasuun käytettävien raaka-aineiden kuljetusmatkat mahdollisimman lyhyinä.

”St1 ja Valio ovat sitoutuneet viemään investointisuunnitelmaa eteenpäin siten, että lopullinen investointipäätös voitaisiin tehdä vuoden 2024 aikana. Sekä Kiuruveden teollisen kokoluokan nesteytettyä biokaasua valmistavan laitoksen että Ylä-Savon ja Pohjois-Karjalan laitosten tavoitteena on valmistua vuoteen 2026 mennessä”, kertoo St1:n kaasuliiketoiminnan johtaja Matti Oksanen.

Biokaasulaitos tuo vihreää elinvoimaa maakuntiin

Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy on pian jättämässä ympäristölupahakemuksen Lapinlahden Varpaisjärvelle, Sonkajärvelle ja Nurmekseen sijoittuvista biokaasulaitoksista. Biokaasulaitokset ovat tuotantovolyymiltaan Kiuruveden teollisen kokoluokan laitosta merkittävästi pienempiä; yksi satelliittilaitos tuottaa alle kymmenesosan koko Kiuruveden nesteytettävästä biokaasusta. Paikallisen maatalouden jätteistä satelliittilaitoksissa tuotettu paineistettu biokaasu kuljetetaan Kiuruveden laitokseen nesteytettäväksi, ja kaasun valmistuksen sivutuotteena syntyvä hygieeninen biolannoite toimitetaan takaisin satelliittilaitoksen sopimuskumppaneina toimivien maatilojen käyttöön.

“Tämän kokoluokan biokaasulaitoksen sijaintia päätettäessä on kiinnitettävä erityisesti huomiota syötteiden saatavuuteen maatiloilta, hyviin kuljetusyhteyksiin sekä toimintaan soveltuvien tonttien saatavuuteen. Olemme olleet myönteisesti yllättyneitä näiden alueiden nautatilallisten kiinnostuksesta satelliittilaitoksia kohtaan. Olemme solmineet tavoitteeseemme nähden yli tuplaten aiesopimuksia paikallisten tilojen kanssa”, kertoo Valion biokaasuliiketoiminnan kehityksestä vastaava projektipäällikkö Janika Keinänen.

Ilmastohyötyjä ja alueellista elinvoimaa biokaasusta

Valion ja St1 yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy:n hybridilaitoskokonaisuuden tavoitteena on yhteensä yhden terawattitunnin uusiutuvan liikennepolttoaineen tuotanto. Tämä vastaa neljäsosaa Suomen biokaasutavoitteesta vuoteen 2030 mennessä.

Valion tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä ja pitää kotimainen maidontuotantoelinkeino elinvoimaisena ympäri Suomen. Valion maitotiloilla on kasvavaa kiinnostusta biokaasuntuotantoa kohtaan, koska sillä on positiivinen vaikutus tilan kannattavuuteen muun muassa maatilan ravinnekierron paranemisen myötä. Lannan hyödyntäminen biokaasun tuotannossa vähentää maidontuotannon hiilijalanjälkeä parhaimmillaan neljänneksen, kun huomioidaan sekä maatalouden että liikenteen päästövähennykset.

St1 on jo nyt Ruotsin johtava biokaasutoimija tieliikennesegmentissä. Biokaasutoiminnot sijaitsevat eteläisen Ruotsin kaupunkialueilla ja Tukholmassa. Yhtiö tuottaa, tuo ja vie biokaasua ja toimittaa sitä asiakkaille useiden myyntikanavien kautta. Lisäksi St1:llä on kuusi biokaasun tuotanto- ja jalostuslaitosta Ruotsissa. St1 rakentaa myös parhaillaan biokaasun jalostus- ja nesteytyslaitosta Ruotsin Boråsiin. Biojalostamon odotetaan aloittavan toimintansa vuodenvaihteessa 2024.  

Suomessa St1 rakentaa parhaillaan raskaalle liikenteelle biokaasun tankkausasemia. Ensimmäiset nesteytetyn biokaasun (LBG) tankkausasemat avautuvat vuodenvaihteessa Mäntsälään ja Iittalaan Hämeenlinnaan. Norjassa St1:n 33,33 % omistama Biogass Energi AS rakentaa eri puolille maata kuusi biokaasun tankkausasemaa, jotka otetaan käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä. St1:n tavoitteena on saada Pohjoismaihin kattava biokaasun tankkausverkosto sekä lisää tuotantoa.

Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon

Search