Siirry sisältöön

30.4.2024

Valion vastuullisuusohjelma uudistuu 1.5.: eläinten ulkoilu ja maitotilojen ilmastotyö korostuvat vastuullisuuslisän toimenpiteissä

30.4.2024

Valion vastuullisuusohjelma uudistuu 1.5. alkaen. Vastuullisuusohjelman painopisteitä ovat myös jatkossa eläinten hyvinvoinnin parantaminen, tilan hiilijalanjäljen pienentäminen ja luonnon monimuotoisuutta tukeva maidontuotanto. Uudistuksen myötä vastuullisuusohjelman vapaaehtoisten toimenpiteiden painoarvoa ja valinnanvaraa lisätään entisestään. Valio maksaa vuosittain omistajayrittäjilleen noin 50 miljoonaa euroa lainsäädännön vaatimukset ylittävistä vastuullisuusohjelman toimista.

Valion maksamaa vastuullisuuslisää uudistettiin edellisen kerran vuonna 2023. Vastuullisuuslisää on maksettu kaksi senttiä tuotettua maitolitraa kohden, jonka lisäksi maitotilat ovat voineet koostaa vapaaehtoisia vastuullisuustoimenpiteitä yhdistelemällä yhden lisäsentin. Tiloille maksetaan vastuullisuuslisää lainsäädännön tason ylittävistä eläinten hyvinvointia parantavista toimenpiteistä, luonnon monimuotoisuutta tukevasta viljelystä, lehmien laiduntamisesta ja ulkoilusta sekä tilan hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävästä työstä. Valiolaisista maitotiloista 86 prosenttia sitoutui vapaaehtoiseen vastuullisuustyöhön.

Jatkossa Valion vastuullisuuslisä koostuu kaikkia maitotilayrittäjiä koskevasta perusosasta, josta maksetaan 1 sentti maitolitraa kohti, ja vapaaehtoisista toimenpiteistä, joista voi saada maitolitroilleen 2 lisäsenttiä. Perusosan edellytyksenä on esimerkiksi, että maitotilayrittäjä on liittynyt kansallisen nautojen terveydenhuoltojärjestelmään Nasevaan ja tehnyt terveydenhuoltosopimuksen nautojen terveydenhuoltotyötä tekevän eläinlääkärin kanssa.

Toukokuun alusta alkaen vastuullisuuslisän uudet vapaaehtoiset toimenpiteet koostuvat eläinten hyvinvointiin liittyvistä toimista, tilan päästövähennystoimista ja luonnon monimuotoisuutta lisäävästä viljelystä. Lisäksi maitotilalliset voivat saada vastuullisuuslisää toimittamansa maidon laatuun ja elintarviketurvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä kuten sähköisestä lääkekirjanpidosta.

”Vastuullisuusohjelmamme periaatteena on, että toimenpiteet ylittävät lain vaatimukset. Uusi eläinten hyvinvointilaki tuli voimaan 1.1.2024, ja tällä on ollut vaikutuksia myös vastuullisuusohjelmamme uudistukseen. Laki asettaa aina minimitason, jota kaikkien tilojen tulee noudattaa, joten Valion vastuullisuusohjelmassa maksamme lisäsenttejä ainoastaan lainsäädännön ylittävistä toimenpiteistä. Lisäksi korostuvat tilan päästövähennystyö ja maidon laatu”, kertoo Valion alkutuotantojohtaja Ulf Jahnsson.

”Valiolla seurataan aktiivisesti muun muassa kotieläinten hyvinvointitutkimusta, EU:ssa käytävää keskustelua eläinten hyvinvoinnista sekä yleistä eläinten hyvinvointiin liittyvää yhteiskunnallista keskustelua. Haluamme edistää ratkaisuja, joilla lisätään eläinten hyvinvointia, terveyttä ja kestävyyttä tiloilla. Yhden sairaan eläimen hoitamiseen kuluu tilalla yhtä kauan aikaa kuin 20 terveen hoitoon. Eläinten terveydellä on siis selkeä yhteys työn kuormittavuuteen tiloilla ja siten myös yrittäjien hyvinvointiin”, kehityspäällikkö Sanna Nokka Valiolta toteaa.

Maitotilat valitsevat vastuullisuusohjelman vapaaehtoiset toimet vuodeksi kerrallaan, jolloin valinta on yrittäjille joustavaa. Suosituimpia valintoja ovat olleet muun muassa Carbo®-ympäristölaskenta, hiiliviljelytoimenpiteet, monimuotoisuusala ja hiiliviljelijäkoulutus ja karjan terveyden tarkennettu seuranta. 

Hiiliviljelytoimenpiteiden tarkoituksena on vähentää maitotilojen kasvihuonekaasupäästöjä ja pienentää raakamaidon hiilijalanjälkeä. Maan kasvukunnon paranemisen myötä näillä toimenpiteillä on positiivinen vaikutus myös peltojen satotasoihin ja sitä kautta tilan kannattavuuteen. Ilmastotyön toimenpiteinä ovat hiiliviljelijäkoulutukseen osallistuminen, hiiltä sitovien viljelykäytäntöjen mukainen viljely ja tilan tuottaman raakamaidon hiilijalanjäljen laskenta Carbo®ympäristölaskurilla.

Hiiliviljelytoimet olivat vuonna 2023 käytössä noin 1 500 tilalla ja hiiliviljelyä toteutetaan miltei 130 000 peltohehtaarilla.

Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon

Search