Siirry sisältöön

25.4.2024

Valion vuosi 2023: Valio puolusti asemaansa haastavassa toimintaympäristössä

Tulostiedote netti

Vuonna 2023 toimintaympäristö oli haastava Valion ohella koko elintarvikealalla. Sota Ukrainassa ja yleinen taloudellinen epävarmuus jatkuivat. Kuluttajien ostovoiman heikentyminen sekä teollisuustuotteiden maailmanmarkkinahintojen raju lasku yhdessä kustannusinflaation kanssa heijastuivat Valion tulokseen. Myös maatilojen taloudellinen tilanne jatkui tiukkana: kustannukset olivat vuoden 2023 lopussa noin 30 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuoden 2021 alussa, vaikka nousu taittuikin vuoden aikana. Haastavassa toimintaympäristössä Valio jatkoi määrätietoisesti strategiansa toteuttamista. Valio-konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 2 278 miljoonaa euroa eli kasvua tuli noin 2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna (2 236 milj. euroa).

Liikevaihdon kasvu tuli pitkälti vuonna 2022 tehtyjen hinnankorotusten kautta. Kuluttajien ostovoiman heikentyminen sekä voin ja maitojauheen maailmanmarkkinahintojen raju lasku yhdessä kustannusinflaation kanssa johtivat Valion kannattavuutta mittaavan maitotuoton alentumiseen. Kotimaan liikevaihto kasvoi 6,8 prosenttia ja ulkomaan liikevaihto laski 6,5 prosenttia.

Tilanne maitotiloilla edelleen vaikea

Noin 3 400 suomalaista maitotilaa omistaa Valion osuuskuntien kautta. Valion päätehtävänä on maksaa parasta mahdollista tuottoa omistajille eli osuuskuntien kautta maitotiloille. Vuosi 2023 oli maitotilayrittäjille edelleen haastava. Korkeat korot, lannoitteiden korkeat hinnat ja energian hinnan epävarmuus haastoivat tiloilla edelleen, vaikka hintojen nousu taittui vuoden 2023 aikana. Tuottajien kriisi ei ole vielä ohi.

Valion taloudellista onnistumista mitataan maitokatteella* ja -tuotolla**.  Maitokatetta kertyi 983 miljoonaa euroa (1 008 milj. euroa), ja maitotuotto oli 51,6 senttiä litralta (52,5 snt/l) eli se laski hieman edellisvuodesta.  Vaikka Valion osuuskunnille maidosta maksama keskihinta vuodelta 2023 oli korkeampi (53,7 snt/l) kuin keskihinta 2022 (52,1 snt/l), vuoden lopun hintataso alitti selvästi vuoden alun hintatason.

”Vaikka tilanne markkinoilla ja toimintaympäristössä oli haastava, edistimme strategiaamme päättäväisesti. Kotimarkkinallamme Suomessa, Ruotsissa ja Virossa onnistuimme puolustamaan markkina-asemaamme kuluttajien heikentyneestä ostovoimasta huolimatta. Jatkoimme myös ammattikeittiöille suunnatun liiketoiminnan ja teollisuustuoteliiketoiminnan määrätietoista kehitystä”, kertoo Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme.

Kiinnostavat maito- ja kasvipohjaiset uutuudet vahvistivat Valion markkina-asemaa

Valion visiona on olla johtava maito- ja ruokatalo, joka tarjoaa rakastetut brändit ja innovatiiviset ratkaisut. Maitoon pohjautuva liiketoiminta Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa on vahvuutemme, jota kehitämme edelleen. Samalla panostamme kasvipohjaisiin brändeihin ja tuotteisiin ja tuomme kiinnostavia tuoteuutuuksia kauppojen hyllyihin.

Valio kasvatti markkinaosuuttaan Suomessa esimerkiksi välipalatuotteiden kategoriassa, raejuustoissa ja juustoissa. Suosittujen Valio Profeel® -välipalojen tuoteperhe kasvoi useilla uutuuksilla ja Valio leivontatuotteiden ja juustoraasteiden valikoima laajeni. Kasvipohjaisten tuotteiden ryhmä kasvoi syksyllä uudistuneen Gold&Green® -brändin sekä uusien, kasvipohjaisten Gold&Green®-tuotteiden lanseerauksien myötä. Gold&Green® nousi syksyn aikana markkinajohtajaksi Suomessa, ja vuoden lopulla kokonaismarkkina näissä tuotteissa kääntyi taas kasvuun.

Valion vienti on noin neljännes Suomen elintarvikeviennistä

Valion ulkomaantoiminnan liikevaihto oli 778 miljoonaa euroa (832 milj. euroa). Suomesta vietiin tuotteita noin 507 miljoonalla eurolla noin 50 maahan. Vientimarkkinoilla Valion kannattavuutta haastoivat teollisuustuotteiden maailmanmarkkinahintojen lasku sekä heikko globaali taloudellinen tilanne, joka näkyi kansainvälisille teollisuusasiakkaille suunnattujen lisäarvojauheiden ja -ratkaisujen kysynnässä. Valio jatkoi strategiansa mukaisesti panostuksia lisäarvojauheisiin.

Kansainvälisten teollisuustuotteiden eli teollisuusvoin ja maitojauheiden hintojen lasku loppui vuoden 2023 aikana. Teollisuusvoin kysyntä oli vahvaa vuoden lopussa hintatasojen parantuessa, mutta kuitenkin jäätyä selvästi vuoden 2022 tasosta.

Kiinassa Valio jatkoi panostusta lisäarvomaitojauheiden myyntiin ja markkinan kasvattamiseen. Kiinassa yleinen inflaation hidastuminen ja elintarvikkeiden hintojen alentuminen vuoden 2022 nopean nousun jälkeen laski perus- ja luomumaitojauheiden hintoja, ja myynnin arvo laski edellisvuodesta, vaikka kannattavuus parani. 

USA:ssa kannattavuus parani merkittävästi. Ruotsissa liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna pääasiassa hinnankorotusten ansiosta. Kehitys oli hyvää Oddlygood®-, ProFeel®- ja Gårdsgoda-tuotteissa. Baltiassa Valio onnistui puolustamaan markkinajohtajan asemaa korkeasta inflaatiosta ja kuluttajien heikentyneestä ostovoimasta huolimatta.

Valion ja Mandatum Asset Managementin omistama Oddlygood laajentui uusille markkinoille ja perusti tytäryhtiöt Iso-Britanniaan ja Alankomaihin. Lokakuussa Oddlygood osti pohjoismaisen Plantin. Yrityskaupan myötä Oddlygoodista tuli markkinajohtaja kasvipohjaisissa lusikoitavissa välipaloissa Ruotsissa ja kasvipohjaisissa ruoanlaittotuotteissa Suomessa.

Lantakaasuliiketoiminta edistyi

Valion ja energiayhtiö St1:n yhdessä omistaman Suomen Lantakaasu Oy:n liiketoiminnan kehittäminen edistyi suunnitellusti. Ylä-Savon biokaasulaitoskokonaisuuden ympäristövaikutusten arviointi valmistui ja ympäristölupahakemus jätettiin marraskuussa. Ylä-Savon hankkeessa kehitetään Kiuruveden keskuslaitoksen lisäksi kolmea satelliittilaitosta lähikunnissa.

Suomen Lantakaasu käynnisti kartoitusta uusista laitospaikoista Pohjanmaalla ja allekirjoitti osakekaupan rakenteilla olevan biokaasulaitoshankkeen Nurmon Bioenergia Oy:n enemmistöomistuksesta. Nurmoon valmisteilla oleva biokaasulaitos tuottaa alueen maatilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa kotimaista energiaa ja erityyppisiä biolannoitteita. Yhteensä nämä hankkeet mahdollistavat tuotannon jopa puoleen Suomen Lantakaasun 1 TWh:n tavoitteesta.

Ilmasto-ohjelma eteni

Valion Suomen toimintojen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2023 olivat noin 2,16 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (Mt CO2e). Vastaanotetun maidon osuus kokonaispäästöistä oli 80 prosenttia, tehtaiden energiankäytön 7 prosenttia ja logistiikan 2 prosenttia. Vuoden 2023 aikana Valion Suomen toimintojen kokonaispäästöt laskivat noin 8 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Tehtaidemme lämmöntuotannon ja kylmäaineiden käytön (scope 1) päästöt vähenivät 11 prosenttia. Päästövähenemien taustalla ovat siirtyminen yhä enemmän uusiutuviin lämmönlähteisiin sekä energiatehokkuustoimenpiteet ja -investoinnit.  Valion ilmasto-ohjelman tavoitteena on nettonolla maidon arvoketju vuoteen 2035 mennessä.

Seuraamme maitotilojen kasvihuonekaasupäästöjä Carbo®-ympäristölaskurin avulla. Yhteensä lähes 2 500 tilaa laski oman tuotantonsa hiilijalanjäljen, mikä vastaa noin lähes 80 prosenttia koko Valion vastaanottamasta maidosta. Laskurin pohjana toimivan mallin kehitystä jatkettiin yhteistyökonsortiossa Luonnonvarakeskuksen ja Atrian kanssa. Carbo®-ympäristölaskurista tulee nauta-alan hiilijalanjälkilaskennan kansallinen standardi Suomessa.

Valio jatkoi laajasti vuonna 2023 hiiliviljelykoulutuksia maidontuottajille. Koulutettuja tiloja on nyt noin 1 500 ja hiiliviljelytoimien piirissä on jo 130 000 hehtaaria peltoa.

Valio on pilotoinut onnistuneesti vuosina 2022 ja 2023 lehmien metaania vähentävän rehunlisäaineen käyttöä valiolaisilla maitotiloilla. Vuoden 2023 pilotissa oli mukana 40 maitotilaa ja yli 3 000 lehmää. Rehunlisäaine toimi hyvin käytännössä, ilman mitään ongelmia tuotannossa, maidon laadussa ja eläinten terveydessä. Vuonna 2024–2025 on tavoitteena laajentaa rehunlisäaineen käyttöä. Samalla tavoitteena on rakentaa vientiasiakkaille mahdollisuus osallistua yhteistyössä Valion kanssa metaanipäästöjen vähentämiseen.

Valio uudisti toukokuussa 2023 maitotilojen vastuullisuusohjelman. Tilat voivat nyt saada maitolitroilleen hintalisää eläinten hyvinvointiin liittyvien tekojen lisäksi lehmien laiduntamisesta ja ulkoilusta, luonnon monimuotoisuutta tukevasta viljelystä ja tilan hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävästä työstä. Uudistus on merkittävä myös maatalouden isossa kuvassa, sillä noin 80 prosenttia Suomessa tuotetusta maidosta on Valion vastuullisuusohjelman piirissä.

Vuosi 2024

”Vaikka toimintaympäristö on juuri nyt liiketoiminnan kannalta haastava, ruoka on pitkällä aikavälillä globaali kasvubisnes. Maitotuotteiden kulutus kasvaa kehittyvillä markkinoilla, esimerkiksi Aasiassa, ja kasvipohjaisten tuotteiden kulutus länsimaissa”, Annikka Hurme toteaa.

Vuosi 2024 jatkuu Valion strategian viitoittamana. Strategisten hankkeiden avulla Valio hakee tulevien vuosien aikana uutta kasvua ja toiminnan tehokkuutta ja parempaa kannattavuutta.

”Jatkamme määrätietoisesti muun muassa lisäarvojauhekyvykkyyksiemme kehitystä niin tuotekehityksessä, myynnissä kuin valmistuksessa. Valio Aimo® -tukkumme tähtää Suomen Food Service -markkinan edelläkävijäksi. Valion ja energiayhtiö St1:n yhteisyritys, Suomen Lantakaasu Oy, jatkaa toimintaansa vuonna 2024 liiketoimintasuunnitelmansa mukaan. Lopullinen investointipäätös Pohjois-Savon hybridikokonaisuudelle on tarkoitus tehdä syksyllä 2024, ja laitoksen toiminnan on tarkoitus alkaa 2026 mennessä”, Hurme kertoo.

Lisäksi Valiolla on käynnissä vuonna 2022 alkanut ja vuoteen 2025 ulottuva tulosparannusohjelma, jonka tavoitteena on parantaa tehokuutta, lisätä tuottavuutta ja välttää kustannusnousut. Tulosparannukseen pyritään sadoilla eri toimenpiteillä esimerkiksi kuluja pienentämällä, kustannustietoisilla toimintatavoilla sekä päivittäisiä toimintaprosesseja parantamalla.

Yksi alkuvuoden 2024 merkittävistä tapahtumista on laajan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeen, Food 2.0:n, käynnistäminen. Viisivuotisen hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen luontoviisas ruokajärjestelmä, jossa kasvua, kannattavuutta ja lisäarvoa rakennetaan kestävän tuotannon pohjalle.

Business Finland myönsi helmikuussa 2024 Valion Food 2.0 -hankkeelle 10 miljoonan euron rahoituksen Business Finlandin veturiyritysten haastekilpailussa. Lisäksi Business Finland varautuu rahoittamaan 20 miljoonalla eurolla Valion kumppaniverkoston TKI-hankkeita, jotka kuuluvat Food 2.0 -kokonaisuuteen. Ruokajärjestelmään kytkeytyy Suomessa satoja yrityksiä ja muita toimijoita, ja verkostoon tavoitellaan vähintään sataa kumppania. Valion ja yhteistyöverkoston tavoitteena on aikaansaada Suomessa yhteensä 100 miljoonan euron lisäsatsaus tutkimus- ja kehitystoimintaan viiden vuoden aikana, ja ruokajärjestelmään kytkeytyvän viennin kasvatus yli miljardilla eurolla hankkeen jälkeisinä vuosina.

Tammikuussa 2024 Valio käynnisti muutosneuvottelut, joiden piirissä oli 1 170 henkilöä. Muutosneuvottelujen taustalla ovat maailmanmarkkinahintojen ja kuluttajakysynnän heikentyminen ja kustannusten kasvun aiheuttama sopeuttamistarve. Henkilöstövähennykset kohdistuivat 89 henkilöön, ja suunnitellut työsuhteen ehtojen olennaiset muutokset 114 henkilöön. Muutosneuvottelujen tavoitteena on parantaa Valion kannattavuutta ja varmistaa tilityskykyä osuuskunnille.

Suomessa on alkuvuodesta 2024 ollut useita poliittisia lakkoja. Osa Valion toimipaikoista on ollut lakkojen piirissä muutamia päiviä. Tuotanto ja toimitukset on kuitenkin saatu pääosin hoitumaan. Maalis-huhtikuussa merikonttien liikenne pysähtyi noin kuukaudeksi kokonaan, joten toimitukset kansainvälisille asiakkaille myöhästyivät merkittävästi. Toimitukset EU-alueelle onnistuivat pääsääntöisesti, vaikka niissäkin oli haasteita. Toimituskatkot aiheuttivat myös merkittäviä varastointihaasteita ja -kustannuksia. Hyvin todennäköisesti kevätkuukausina satamat ruuhkautuvat, konttien saatavuus heikkenee ja rahtilaivojen kapasiteetti on täynnä, mikä aiheuttaa lisää viivästyksiä. Lopulliset kustannukset ja liiketoimintavaikutukset voidaan arvioida vasta myöhemmin keväällä.

Lue lisää: Valion vastuullisuusraportti sekä Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 

Valio-konsernin tunnusluvut vuonna 2023 

2023 2022  Muutos 
Liikevaihto, M€  2 278 2 236 1,9 %
Maitokate, M€  983 1 008 -2,5 %
Maitotuotto, snt/l  51,6 52,5 -1,7 %
Maitomäärä, ML  1 664 1 682 -1,1 %
Omavaraisuusaste  53 % 50 % +3 %-yksikköä
Investoinnit, M€  79 55 43,3 %

*Maitokate, milj. eur =  
Liikevaihdosta vähennetään kaikki muut kulut paitsi osuuskunnille maksettu maidon tilityshinta, osakaslainojen korot, suunnitelman mukaiset poistot, eläkekassan lisäkannatusmaksut, eläkemaksupalautukset ja varsinaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät, kuten liiketoimintakauppojen myyntivoitot, pakolliset varaukset, kiinteistöjen myynneistä syntyneet myyntivoitot ja -tappiot, käyttöomaisuuden arvonalennukset, yritys- ja liiketoimintahankinnoista syntyneet kustannukset sekä tytäryhtiöiden vähemmistöosuudet tuloksesta. Maitokatteissa on huomioitu Valio Oy:n verot keskimääräisellä osakepääomasta lasketun osingonjakoprosentin mukaisen tuloksen vero-osuudella, tytäryhtiöiden verot sekä veroihin huomioidaan lisäksi poistovajeen aiheuttama välittömien verojen kuluvaikutus. 

**Maitotuotto, snt/l = 
Maitokatteesta vähennetään arvioitu investointien rahoitustarve ja saatu luku jaetaan Valio Oy:n omistajilta vastaanotetulla maitomäärällä. 

Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon

Search