Usein kysyttyä vapaan lehmän maidosta

Syyskuun puolivälistä alkaen Valion tutut rasvaton maito, ykkösmaito, kevytmaito ja täysmaito ovat vapaan lehmän maitoa. Maito tulee siis pihattonavetoista, joissa lehmät voivat liikkua vapaasti ja viettää aikaa laumassa.

Tältä sivulta löydät vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Laitathan meille viestiä, jos et löytänyt etsimääsi vastausta.

Miksi Valio tuo kauppoihin vapaan lehmän maidon?

Vastuullisuus on yksi Valion arvoista ja ohjaa toimintaamme. Eettiset tekijät tulevat koko ajan tärkeämmiksi myös kuluttajille. Halusimme tuoda kauppoihin tuotteen niille, jotka haluavat juoda vapaana pihattonavetassa asuvien lehmien maitoa. Valiolla on toki jo aiemminkin ollut pihattonavettoja, ja lehmistä on pidetty hyvää huolta. Nyt kaupassakävijän on entistä helpompi tehdä vastuullinen valinta.

Onko Valiolla käytössä eläinten hyvinvoinnin sertifikaatti?

Maailmalla on käytössä lukuisia erilaisia sertifikaatteja ja tapoja parantaa eläinten hyvinvointia ja viestiä siitä. Valiolla on käytössä oma vastuullisuusohjelma, jonka perusteella maksamme tuottajille maidosta vastuullisuuslisää 2 senttiä per maitolitra. Vapaan lehmän maitoa tuottavista tiloista kaikki täyttävät luonnollisesti vastuullisuuslisän kriteerit ja saavat vastuullisuuslisää.

Mitä vastuullisuuslisää saavalla tilalla tehdään eläinten hyvinvoinnin eteen?

Vastuullisuuslisää saavat maitotilat sitoutuvat tiettyihin eläinten hyvinvointia ja terveyttä parantaviin tekoihin. Vaatimuksena on esimerkiksi karjan terveystarkastus, jonka eläinlääkäri tekee vähintään kerran vuodessa. Lisäksi maitotiloilla hoidetaan lehmien sorkkia ja käytetään puudutusta, kivunlievitystä ja rauhoitusta nupoutuksessa eli vasikan sarvenaiheiden poistossa.

Miksi tuotteen nimi on vapaan lehmän maito?

Vapaan lehmän maito on valittu tuotteen nimeksi siksi, että se on kuluttajien tuntema, vakiintunut termi. Lehmät liikkuvat vapaana pihattonavetassa, eivätkä siis ole parteen kytkettynä. Uskomme että erilaiset vapaan eläimen tuotteet tulevat kasvattamaan suosiotaan tulevaisuudessa. Esimerkiksi vapaan kanan munat alkavat olla valtavirtaa. Nautoja ei Suomessa elä luonnonvaraisesti, joten siinä mielessä täysin vapaita lehmät eivät koskaan ole.

Laiduntavatko pihattotilojen lehmät?

Noin 60 prosenttia Valion pihattotiloista on järjestänyt lehmille laiduntamis- tai muun ulkoilumahdollisuuden, esimerkiksi ulkoilutarhan. Ohjeistamme tiloja ottamaan huomioon laidunnusmahdollisuuden jo navetan suunnitteluvaiheessa. Kannustamme maitotilayrittäjiämme lehmien ympärivuotiseen ulkoiluun. Eläinsuojelulaki ei edellytä pihattotiloilta lehmien ulkoilua, koska lehmät liikkuvat vapaina pihatossa vuoden ympäri.

Vapaan lehmän maito videolla

  • Lehmän elämää pihattonavetassa

    Maidontuottaja Johanna Vakkamäki kertoo, miten lehmät elävät heidän tilallaan.

  • Faktoja vapaan lehmän maidosta

    Vapaan lehmän maitoa tuottavien tilojen lehmät elävät pihattonavetassa, jossa ne saavat liikkua vapaasti.

Tuleeko kaikki Valion maito tästä eteenpäin vain pihattotiloilta?

Valion eri tuotteiden raaka-aineena käytetystä maidosta yli kaksi kolmasosaa tulee pihattotiloilta. Osa tästä maidosta laitetaan vapaan lehmän maitopurkkiin. Loput käytämme muiden tuotteiden valmistukseen. Esimerkiksi jogurteissamme, voissa, rahkoissa ja juustoissa on sekä pihatto- että parsinavettatilojen maitoa. Koska valtaosa Valion kaikesta maidosta tulee pihattotiloilta, näissäkin tuotteissa suurin osa maitoraaka-aineesta on pihattotiloilta. Pihattonavettojen määrä kasvaa tasaisesti, sillä Valion vaatimuksena on, että uuden navetan on oltava pihatto.

Kuinka iso osa navetoista on pihattoja?

Navetoista lähes puolet on pihattoja. Koska pihattonavetat ovat tyypillisesti suurempia kuin parsinavetat, yli kaksi kolmasosaa kaikista lehmistä asuu pihatoissa ja sama osuus kaikesta maidosta tulee pihatoista. Pihattonavettojen määrä kasvaa koko ajan, sillä Valion vaatimuksena on, että uusien navettojen on oltava pihattoja.

Vastuullisuus
Vapaan lehmän maito on vastuullinen valinta
Vastuullisuus
Naapurit voivat parantaa lehmien hyvinvointia yhdessä
Vastuullisuus
Eläinten hyvinvointi
Ilmasto
Kestävä maidontuotanto