Siirry sisältöön
Valiojengi

Varastolta asiantuntijaksi: Anna-Kaisa Henell luo työssään tehokkaita ja kestäviä toimintamalleja

Anna-Kaisa Henell

Anna-Kaisa Henell aloitti Valion Jyväskylän varastolla vuonna 2017. Matkan varrella hän on laajentanut osaamistaan toimien esimerkiksi tuotevalmistajana ja erilaisissa projektitöissä. Tällä hetkellä hän työskentelee Valion prosessien parissa asiantuntijana Jyväskylän tehtaalla.

Olet toiminut Valiolla jo monissa erilaisissa rooleissa ja työtehtävissä. Kerro hieman matkastasi?

Olen koulutukseltani bio- ja elintarviketekniikan insinööri ja tulin aikoinaan töihin Jyväskylän Valion varastolle. Sieltä pystyin hakemaan Valion sisäisesti avoinna olevia paikkoja ja pääsin tuotannonpuolelle tuotevalmistajaksi. Näiden hommien jälkeen olen toiminut tuotevalmistuksessa asiantuntijana sekä projektitöissä. Tällä hetkellä toimin prosessiasiantuntijana Jyväskylän tehtaalla. Työskennellessäni varasto- ja tuotantotehtävissä sain paljon kokemusta ja näkökulmaa Valion toiminnasta, joka on hyödyttänyt minua nykyisessä asiantuntijaroolissani. Valiolla on paljon mahdollisuuksia laajentaa omaa osaamista oman aktiivisuuden ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Itse toimin prosessiasiantuntijan roolin lisäksi myös ympäristövastaavana, johon päädyin toteuttamani jätevesikuormaprojektin myötä.

Mitä työsi prosessiasiantuntijana sisältää?

Vastaan Valion erilaisten prosessien kehittämisestä ja optimoinnista. Tehtävänäni on arvioida tuotantoon liittyviä prosesseja, niiden suorituskykyä ja tehokkuutta ja tehdä ehdotuksia parannuksista. Tällaisia prosesseja on esimerkiksi tuotantolaitteiston pesuprosessit. Tavoitteena on tehostaa tuotannon toimintaa ja varmistaa tuotteiden laatu, turvallisuus ja kannattavuus sekä vähentää hukkaa noudattaen standardeja ja säädöksiä. Ympäristöasiat ovat myös tärkeä osa prosessiasiantuntijan työtä. Pyrimme kehittämään prosesseja ja toimintatapoja, jotka vähentävät energiankulutusta, jätteiden määrää ja ympäristövaikutuksia.

Prosessiasiantuntija toimin Jyväskylän tehtaan kehitysorganisaatiossa ja teemme yhteistyötä koko tehtaan kanssa, tuotannosta kunnossapitoon. Ympäristövastaavana teen myös paljon yhteistyötä Valion eri toimipaikkojen kanssa valtakunnallisesti.

Miltä arki maistuu Valiolla?

Nautin työtehtävieni monipuolisuudesta ja vaihtelevuudesta. Työni vaatii elintarvikealan ymmärryksen ja osaamisen lisäksi paljon ongelmanratkaisu- ja ajanhallintakykyä. Prosessiasiantuntijan työssä on ymmärrettävä päätösten ja toimenpiteiden vaikutukset kokonaisuuteen. Onnistumisen tunnetta tulee erityisesti näistä oivalluksista.

Kuvailisin työtäni asiantuntijana jatkuvana oppimisena. Valiolla ympärilläni toimii mahtava joukko asiantuntevia ammattilaisia, ja kannustavan ja luottavan työympäristön tuki tekee myös omasta kehittymisestä helpompaa.

Profiili

  • Prosessiasiantuntija, Jyväskylä
  • Koulutukseltaan bio- ja elintarvikeinsinööri HAMK:ista
  • Arvostaa työssään/viihtyy työssään monipuolisten ja vaihtelevien työtehtävien ansioista
  • Palautuu perheen kanssa vietetyn ajan kautta, hyödyntää Valion tarjoamia valmennuksia
  • Valio Oivariini® on tuote, joka löytyy aina jääkaapista

Search