Valio Akatemia® – usein kysytyt kysymykset

Jos Valio Akatemia® on nimenä tuttu, mutta et tiedä sen taustaa tai toimintaa, kenelle se on suunnattu tai mitä stipendit ovat, löydät vastaukset täältä. Jos juuri sinun kysymyksesi uupuu listasta, ota yhteyttä Valion kuluttajapalveluun.

Mikä on Valio Akatemia®?

Valio perusti Valio Akatemia® ohjelman keväällä 2013. Se on uudenlainen ja entistä konkreettisempi tapa tukea lasten ja nuorten liikuntaa ja hyvinvointia. Valio Akatemia® jakaa raha- ja tuotestipendejä, tarjoaa ravitsemusstipendejä välipala- ja kokkikurssien sekä ravitsemusvalmennusten muodossa ja tekee tapahtumayhteistyötä alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten kanssa. Valio Akatemia® tarjoaa myös areenan keskustelulle lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Keskustelua käydään verkossa, erityisesti ohjelman omilla nettisivuilla www.valio.fi/akatemia ja Facebookissa, sekä paikallisissa tapahtumissa ympäri Suomen.

Milloin stipendejä voi hakea?

Hakukierros järjestetään kerran vuodessa. Stipendien haku vuodelle 2019 alkaa 16.4.2018 ja päättyy 29.7.2018. 

Kuka voi hakea stipendiä?

Stipendiä voivat hakea kaikki alle 18-vuotiaat liikuntaa harrastavat ja siitä kiinnostuneet lapset ja nuoret ympäri Suomen. Hakija voi olla yksilöurheilija, joukkue, koululainen tai koululuokka. Vanhemmat, valmentajat ja opettajat voivat hakea tukea lapsen tai nuoren puolesta, mutta tuki tulee käyttää kokonaan lasten ja nuorten liikuntaharrastusten edistämiseen.

Miten stipendiä haetaan?

Stipendiä haetaan verkkolomakkeella osoitteessa www.valio.fi/akatemia hakuajan ollessa käynnissä. Hakemuksessa tärkeintä ovat hyvät perustelut: miksi juuri minun tai meidän joukkueen tai koululuokan tulisi saada stipendi ja miten aiomme sen käyttää. Hakemusta kannattaa värittää myös kuvilla ja videoilla.

Mihin tarkoituksiin stipendirahaa voi käyttää?

Stipendi tulee käyttää suoraan lasten liikunta- ja urheiluharrastusta edistäviin tarkoituksiin, kuten leiri- ja harjoitusmaksuihin, matkakuluihin, tilavuokriin ja varusteiden hankintaan.

Millaisiin ravitsemusta edistäviin hankkeisiin tukea voi hakea?

Valio Akatemia® tarjoaa välipala- ja kokkauskursseja sekä ravitsemusvalmennuksia. Välipala- ja kokkauskurssit järjestetään yhteistyössä Marttaliiton ja ravitsemusvalmennukset yhdessä Urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkoston kanssa.  Ravitsemusvalmennus voi olla henkilökohtaista tai ryhmälle tarkoitettua. Stipendiä voi myös hakea omien ravitsemushankkeiden tukemiseen. Hakemuksessa tulee kertoa tarkemmin ravitsemuksen edistämisen suunnitelmista ja kohteista.

Mitä tapahtumayhteistyö tarkoittaa?

Tapahtumayhteistyötä voidaan toteuttaa eri tavoin. Valio voi esimerkiksi sponsoroida Valion tuotteita tilaisuuksissa tarjottavaksi. Hakemuksessa tulee kertoa tarkemmin tapahtumasta ja miten Valio voisi siihen osallistua.

Kuinka suuria stipendit ovat?

Stipendien rahallinen arvo arvioidaan tapauskohtaisesti ja sen perusteella, mihin stipendi aiotaan käyttää. Suuruus siis vaihtelee. Stipendien arvoon vaikuttaa myös kokonaisuus: kuinka paljon ja millaisia hakemuksia kullakin hakukerralla saadaan.  Valion myöntämä stipendi voi poiketa arvoltaan haetusta. Vuodelle 2018 myönnetyt stipendit olivat pääosin 250-750 euron arvoisia.

Kuinka suuren summan Valio kaikkineen jakaa?

Kokonaissumma riippuu saamiemme hakemusten määrästä ja sisällöstä.

Estääkö muilta tahoilta saatava tuki tuen saamisen Valiolta?

Muualta saatu tuki ei ole este tuen hakemiselle ja saamiselle. Stipendien ja tuen saamisen ratkaisee kokonaisuus.

Milloin stipendien saajat julkaistaan ja ilmoitetaanko kaikille hakijoille valinnoista?

Stipendien saajat vuodelle 2019 julkaistaan Valio Akatemia® ohjelman nettisivuilla lokakuun 2018 loppuun mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista.

Kuka stipendin voi saada?

Stipendi voidaan myöntää kaikille alle 18-vuotiaille liikuntaa harrastaville ja siitä kiinnostuneille lapsille ja nuorille ympäri Suomen. Valio myöntää stipendejä niin yksilöurheilijoille, joukkueille kuin koululaisillekin. Stipendin saajia valitessa arvioidaan tarkasti perustelut ja se, viekö stipendi saajaansa aidosti harrastuksessa eteenpäin. Näytä siis hakemuksessasi oma motivaatiosi ja tuo omat tai ryhmäsi vahvuudet esille selkeästi ja luovalla tavalla. Kerro meille lyhyesti vaikka esikuvistasi, saavutuksistasi tai haaveistasi. Voit myös lisätä videon, jolla perustelet valintaasi. Valio arvostaa tekemisen meininkiä, yhteisöllisyyttä ja ravitsemuksellista näkökulmaa. Hakemuksen kokonaisuus ratkaisee.

Milloin stipendit maksetaan?

Stipendit on tarkoitettu käytettäväksi aina hakemisvuotta seuraavana vuonna. Eli vuonna 2018 haettavat ja myönnettävät stipendit maksetaan vuoden 2018 loppuun mennessä ja stipendit tulee käyttää vuoden 2019 aikana.

Voiko stipendiä hakea useamman kerran?

Hakija voi hakea yhtä stipendiä kullakin hakukierroksella. Sama hakija voi hakea tukea peräkkäisillä hakukierroksilla. Etusijalla ovat kuitenkin ne hakijat, jotka eivät aiemmin ole saaneet Valio Akatemia® stipendiä.

Miten stipendituki maksetaan?

Tuki maksetaan seuran, koulun tai yksilöurheilijan/hakijan tilille.

Keneen Valiolla voin olla yhteydessä, jos minulla on kysyttävää stipendin hakemiseen liittyen?

Valio Akatemia® ohjelmasta on kattavasti tietoa osoitteessa www.valio.fi/akatemia. Jos et löydä vastausta nettisivuiltamme, otathan yhteyttä Valion kuluttajapalveluun.

Ketkä ovat Valio Akatemia® ohjelman kummeja?

Valio Akatemia® ohjelman kummeja vuonna 2018 ovat Joel Pohjanpalo, Kerttu Niskanen, Topi Raitanen ja Roope Hintz. Kummit kannustavat lapsia ja nuoria liikunnan ja terveellisten elämäntapojen pariin. 

Siirry Valio Akatemia® sivulle


Energiatarpeesi