Siirry sisältöön

2.11.2018

Ammattiliitto Pron tasa-arvopalkinto Valiolle

Ylitalo

(Ammattiliitto Pron tiedote, julkaistu 2.11.2018) Ammattiliitto Pro myönsi tasa-arvopalkinnon tänä vuonna Valio Oy:lle luottamusmiesten tiedonsaantioikeuksien toteutumisesta. Luottamusmiesten tiedonsaantioikeus ja palkkauksen läpinäkyvyys ovat keskeisiä keinoja, joilla työpaikan palkkatasa-arvoa voidaan parantaa. Pron tasa-arvopalkinto myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Tänään vietetään STTK:n Naisten palkkapäivää, joka on myös Ammattiliitto Pron Puhutaan palkasta -teemapäivä. Ammattiliitto Pro palkitsee teemapäivän kunniaksi tasa-arvopalkinnolla ensisijaisesti prolaisen työpaikan, jäsenen tai luottamushenkilön.

Pron työmarkkinatutkimuksen mukaan palkinnon voittaneen Valio Oy:n palkkaukseen ja palkkausjärjestelmään liittyvät mittaustulokset ovat suhteellisesti Pron parhaimmistoa suuremmissa yrityksissä. Valiolla yhteistyötä tehdään hyvässä hengessä. Luottamusmiehet saavat palkkatietoja muun muassa palkkausjärjestelmätyöryhmässä ja tasa-arvosuunnitelman palkkakartoitusta tehtäessä. Palkoissa olevia hajontoja käsitellään säännöllisesti ja lisäselvityksiä tehdään tarvittaessa.

”Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä – sukupuolesta riippumatta”

Valiolla tuotantosihteerinä työskentelevä luottamusmies Maarit Takala kertoo yllättyneensä iloisesti palkinnosta. Luottamusmies kuuluu Valion ELPA- eli elintarviketeollisuuden palkkausjärjestelmätyöryhmään kahden muun toimihenkilöiden edustajan ja kolmen työnantajan edustajan kanssa. Työryhmän tehtävänä on valvoa, että alan palkkausjärjestelmää noudatetaan ja kaikki toimii kuten yhdessä on sovittu. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja on muutenkin yhteydessä säännöllisesti.

Takala on ollut mukana palkkausjärjestelmätyöryhmässä alusta asti. Vuosien mittaan toimipaikkakohtaiset työryhmät ovat muuttuneet yhdeksi valtakunnalliseksi. Työryhmän yhteistyö on toiminut hyvin.

– Luottamusmies saa palkkatiedot neljä kertaa vuodessa. Tiedoista löytyy säännöllisen työajan keskiarvoansiot lajiteltuna palkkaryhmittäin sekä sukupuolittain. Tilastosta löytyy palkkaryhmiin jaoteltuina tietoina henkilömäärä iän, palvelusvuosien ja sukupuolen mukaan. Tiedot saadaan kaikilta henkilöstöryhmiltä, kertoo Takala.

Työryhmä tarkastelee myös sitä, että toimihenkilön tehtävän vaativuusluokitus, pisteytys ja toimenkuvat vastaavat toisiaan. Palkoissa olevia hajontoja käsitellään säännöllisesti kerran vuodessa. Jos toimihenkilön tehtävä tai toimenkuva muuttuu, sen pisteytys arvioidaan uudelleen.

– Kun toimenkuva pisteytetään, siitä menee tieto esimiehelle. Hän käy sitten tehdyn pisteytyksen läpi toimihenkilön kanssa.

Kaikilla työpaikoilla tietojen saanti ja yhteistyö eivät toimi yhtä hyvin kuin Valiolla. Takalan neuvo on, että silloin on hyvä palata perusasioiden ääreen.

– Kannattaa rauhassa istua alas ja avata palkkaukseen liittyviä termejä yhdessä. Silloin saadaan yhteinen kuva siitä, missä mennään. Tämä rakentaa myös yhteistyötä, jonka pohjalta löytyy yhteinen näkemys sekä taso ja toimenkuvien pisteytys on jatkossa helpompaa.

”Tasa-arvo on sitä, että jokainen tuntee itsensä tärkeäksi ja arvostetuksi”

Valion hillotehtaalla Suonenjoella prosessiasiantuntija työskentelevä luottamusmies Mikko Huuskonen kertoo, että uutinen palkinnosta otettiin vastaan hyvin mielin.

– Hyvät ovat fiilikset. Mukavaa, että ollaan tällä tavalla edelläkävijäfirmassa töissä, Huuskonen toteaa.

Huuskonen on ollut mukana tekemässä yrityksen tasa-arvosuunnitelmaa ja palkkakartoitusta, jotka kattavat Valio Oy:n eri toimipaikat. Palkkakartoituksen avulla selvitetään, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja.

Suunnitelma ja palkkakartoitus tarkistetaan Valiolla vuosittain. Luottamusmiehet pääsevät myös työpaikan HR-järjestelmään, josta palkkatiedot voi käydä katsomassa.

– Valiolla on hyvää tilastotietoa koottuna jo useamman vuoden ajan, joten voidaan tarkastella tilanteen kehittymistä, kertoo Huuskonen.

”Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti myös palkkauksen osalta”

Valion henkilöstöjohtaja Lasse Lintilä kertoo tunnelmien olevan hyvät, kun tieto palkinnosta tuli.

– Hienoa, että Ammattiliitto Pro on huomioinut Valion näin. Luottamus on meillä kunnossa ja tieto välittyy.

ELPA-työryhmässä työnantajan ja toimihenkilöiden edustajilla on pitkään ollut pysyvä ja avoin keskusteluyhteys. Ryhmä saa palkkatiedot yrityksen omista tietokannoista, joten tieto tulee kaikille samanlaisena.

– Ennen kaikkea pysyvä keskusteluyhteys ja yhteisymmärrys ovat luoneet luottamuksen kulttuurin. Jos toimihenkilön palkkauksessa on ilmennyt virheellisyys tai muu seikka, se selvitetään ja korjataan. Asian niin vaatiessa myös takautuvasti, Lintilä kertoo.

Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon

Search