Siirry sisältöön

4.12.2023

Tahaton virhe Valio Aimon yrityskauppaehdon noudattamisessa

Talvi

Valio osti Heinon Tukun vuonna 2021, ja uusi tukku sai nimekseen Valio Aimo®. Valion ja Heinon Tukun väliseen yrityskauppaan liittyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) asettama ehto, joka vaatii Valio Aimoa suojaamaan sensitiivisen tiedon eli Valion kilpailijoiden tuotteiden ostohintatiedon niin, ettei kyseinen tieto pääse kulkemaan Aimon hankinnan ja myynnin tai Valion tuoteryhmien välillä. Yrityskauppaehdon noudattamista valvoo riippumaton asiantuntija, joka suorittaa vuosittain määräaikaistarkastuksen.

Ehto otettiin Valiolla hyvin vakavasti ja sensitiivisten ostohintatietojen suojaamiseen tehtiin alusta asti paljon töitä. Valio havaitsi omavalvonnassaan, että Valiolla käytössä olleessa SAP-järjestelmässä on ollut löydettävissä Valion kilpailijoiden tuotteiden ostohinta rajatulle joukolle järjestelmän käyttäjiä, joiden ei ehdon mukaan olisi kuulunut päästä siihen käsiksi. Kyseessä on Heinon Tukun SAP-järjestelmä, joka tuli Valion käyttöön yrityskaupan myötä. Tapahtunut virhe oli tahaton ja inhimillinen, ja Valio ilmoitti siitä oma-aloitteisesti KKV:lle ja riippumattomalle asiantuntijalle. Valio myös korjasi virheen välittömästi.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on tutustunut riippumattoman asiantuntijan raporttiin sekä Valion omaan vastineeseen, ja on tehnyt markkinaoikeudelle esityksen seuraamusmaksusta, joka on suuruudeltaan 900 000 euroa. Seuraamusmaksun suuruus perustuu KKV:n kokonaisharkintaan ja siihen, että teko on ollut luonteeltaan huolimattomuusvirhe.

”Tässä on kyse valitettavasta virheestä. Vastuullisena yrityksenä hoidamme tapauksen yhteistyössä, avoimesti ja mahdollisemman nopeasti KKV:n kanssa. Yhteistyö KKV:n kanssa on ollut tapauksen selvittelyn kaikissa vaiheissa hyvää ja rakentavaa”, Valio Aimon liiketoimintajohtaja Jussi Mattsson sanoo.

Ehdon toteutumisesta on huolehdittu Valio Aimossa ja Valiolla monin eri keinoin yrityskaupan toteutumisesta lähtien. Tietojärjestelmärajausten ja -luvitusten lisäksi luottamuksellista tietoa suojataan salassapitosopimuksilla, organisaatioiden rajauksilla, jatkuvalla koulutuksella, työohjeilla ja uusien työntekijöiden perehdytysohjelmalla sekä sisäisillä auditoinneilla. Keinot ovat päällekkäisiä ja tukevat toisiaan. Ehdon toteutumista valvoo riippumattoman, ulkoisen asiantuntijan lisäksi Valion sisäinen ohjausryhmä. Valion selvityksen perusteella sensitiivistä tietoa ei ole käytetty yrityskauppaehdon vastaisesti.

KKV:n seuraamusmaksuesityksen vireilläolo markkinaoikeudessa ei aiheuta muutoksia Valion tai Valio Aimon toimintaan, eikä asialla ole vaikutusta osuuskunnille maksettavaan maidon tilityshintaan.

Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon

Search