Siirry sisältöön

10.10.2022

Valio ja St1 selvittivät: Ylä-Savon maanviljelijöillä laajaa kiinnostusta biokaasuntuotantoon osallistumiseen

10.10.2022

Valion ja energiayhtiö St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy suunnittelee Suomen suurinta biokaasulaitoskokonaisuutta Kiuruvedelle. Hanke etenee suunnitellusti ja mukaan haetaan nyt aiesopimuksilla maatalousyrityksiä, joiden lannasta ja peltobiomassoista biokaasua jalostettaisiin. Tuoreen kyselyn mukaan Ylä-Savon maatilat ovat erittäin kiinnostuneita osallistumaan biokaasun tuotantoon, ja alueella on riittävästi lantaa ja muita syötteitä teollisen mittakaavan biokaasulaitoksen käyttöön. Hanke on hakenut laitoskokonaisuudelle investointitukea, ja rakentamisen edellytyksenä on myönteinen tukipäätös. Valio ja St1 järjestävät Ylä-Savon maatiloille infotilaisuuden 14.10. Kiuruvedellä.

Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy selvitti kesällä verkkokyselyllä* alueen maatilojen halukkuutta biokaasuntuotantoon, ja onko lantaa ja muita biokaasun syötteitä riittävästi saatavilla. Vastaajista yli 90 prosenttia osoitti kiinnostusta osallistua biokaasuntuotantoon. Tilat näkevät biokaasussa paljon hyvää: tärkeimmäksi tekijäksi nousi positiivinen vaikutus tilan kannattavuuteen ja sen jälkeen maatilan ravinnekiertoa parantavat toimet sekä ilmastohyödyt.

”Kysely osoitti iloksemme, että Ylä-Savossa on paljon kiinnostusta ja potentiaalia teollisen mittakaavan biokaasuntuotannolle. Jotta hanke pääsee etenemään seuraavaan vaiheeseen, tarvitsemme nyt aiesopimuksilla mukaan mahdollisimman paljon tiloja”, biokaasuliiketoiminnan kehityksestä Valiolla vastaava johtaja Leena Helminen kertoo.

”Tämä on selkeä viesti, että meillä ja maatiloilla on halua hankkeen toteutukseen. Päätöstä biokaasulaitoksen toteuttamisesta ei ole vielä tehty, sillä laitoksen rakentamisen edellytyksenä on, että saamme hankkeelle investointituen”, Helminen jatkaa.

Infotilaisuus Ylä-Savon maatilayrityksille 14.10. Kiuruvedellä

Suomen Lantakaasu Oy järjestää maatilayrityksille infotilaisuuden perjantaina 14.10. klo 11–13.30 Kiuruveden Kulttuuritalon Kiurusalissa. Toivomme osallistujiksi maatiloja koko Ylä-Savon alueelta, koska pienempiä biokaasulaitoskokonaisuuksia ollaan suunnittelemassa useampaan kuntaan, ei vain Kiuruvedelle.

Mukaan infotilaisuuteen ovat tervetulleita eri tuotantosuuntien maatilat, olipa kyseessä maitotila, lihanautatila, sikatila tai kasvinviljelytila. Biokaasua voidaan lannan lisäksi jalostaa esimerkiksi ylijäämänurmesta ja muista peltobiomassoista.

Tilaisuudessa esitellään verkkokyselyn tuloksia ja hankkeen edistymistä. Tilaisuudessa maatilat voivat lisäksi solmia Suomen Lantakaasun kanssa aiesopimuksen lannan ja muiden syötteiden toimituksesta biokaasun raaka-aineeksi.

Kaikille kiinnostuneille järjestetään erillinen tilaisuus ja ympäristövaikutusten arvioinnin mukainen kuuleminen myöhemmin lokakuussa.

Ilmastohyötyjä ja energia- ja polttoaineomavaraisuutta

Lannasta tuotettu biokaasu luo merkittäviä ilmastohyötyjä ja vahvistaa Suomen energia- ja polttoaineomavaraisuutta.

Suomen Lantakaasun tavoitteena on yhteensä 1 TWh uusiutuvan liikennepolttoaineen tuotanto, mikä vastaisi neljäsosaa Suomen fossiilittoman liikenteen tiekartan biokaasutarpeesta. St1 tulee jakelemaan biokaasun oman maanlaajuisen asemaverkostonsa raskaan liikenteen tankkauspisteiden kautta.

Ensimmäisen biokaasulaitoskokonaisuuden vuosituotantokapasiteetiksi on suunniteltu 125 GWh ja tavoitteena on, että se aloittaa toimintansa vuoteen 2026 mennessä.

Biokaasun tuotanto on osa Valion ilmasto-ohjelmaa, jossa tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Biokaasulla on merkittävä osa myös St1:n energiatransitiossa ja yhtiö on investoinut viime vuosina voimakkaasti biokaasuliiketoimintaan Pohjoismaissa.

”St1 on jo Ruotsin johtava biokaasutoimija, jolla on noin 30 prosentin markkinaosuus tieliikennesegmentissä. Lisäksi St1:llä on biokaasuliiketoimintaa Norjassa. Biokaasun avulla voimme vähentää liikenteen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja siten kiihdyttää energiasiirtymää”, St1:n kaasuliiketoiminnan johtaja Matti Oksanen kertoo.

Suomen suurin biokaasulaitoskokonaisuus

Suomen Lantakaasun suunnitelmissa Ylä-Savoon on niin sanottu hybridilaitoskokonaisuus eli yksi teollisen kokoluokan keskitetty nesteytetyn biokaasun tuotantolaitos Kiuruvedellä sekä pienempiä useamman maatilan keskittymissä sijaitsevia satelliittibiokaasulaitoksia muualla Ylä-Savon alueella. Näin biokaasun syötteiden kuljetusmatka pysyy mahdollisimman lyhyenä. Suomen Lantakaasu noutaa lannan tiloilta ja palauttaa biokaasun tuotannossa syntyvän biolannoitteen tiloille. Maatilan typpilannoitelasku pienenee, sillä biolannoitteessa liukoisen typen määrä on jopa 10–20 prosenttia suurempi kuin lannassa. 

*Verkkokyselyä jaettiin MTK Pohjois-Savon, Osuuskunta Maitosuomen sekä Ylä-Savon alueen kuntien edustajien avustamana ja siihen vastasi 260 maatilayritystä.

Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon

Search