Siirry sisältöön

26.3.2020

Valio siirtyy maidonhankinnassa sopimustuotantoon

Lehmä

Maidontuottajien omistama Valio on tehnyt hankintaosuuskuntiensa kanssa sopimukset Valion vastaanottaman raakamaidon määristä lähivuosille. Tavoitteena on tehostaa maidonhankintaprosessia Valion ja sille maitoa toimittavien osuuskuntien välillä. Maitomäärien parempi ennustettavuus on tärkeää kannattavan maidonjalostuksen ja Valion omistajien eli maitotilayrittäjien tulevaisuuden turvaamiseksi.

Valio maksaa kaikki tuotot maitotiloille

Noin 4 700 suomalaista maitotilaa omistaa Valion alueellisten osuuskuntien kautta. Valion liiketoiminnan menestystä ei voi mitata liikevoiton määrällä, sillä Valio ei maksimoi voittoa, vaan osuuskunnille maksamaansa maidon tilityshintaa. Myös uudessa sopimustuotantomallissa kaikki Valion tuotot menevät maidontuottajille eli Valion omistajille.

Tavoitteena valmistaa enemmän lisäarvojauheita

Valio näkee kasvupotentiaalia erityisesti lisäarvojauheissa eli elintarviketeollisuuden erikoisraaka-aineissa. Ne tuovat Valion teollisuusasiakkaille erilaisia etuja: esimerkiksi leipomo tai makeisvalmistaja voi vähentää sokeria tai urheiluvälipalojen valmistaja voi lisätä tuotteisiin proteiinia. 

– Viime vuonna kasvatimme lisäarvojauheiden myyntiä 30 prosenttia. Kasvun esteenä on kuitenkin valmistuskapasiteetti. Lisäarvojauheiden valmistus vie enemmän kuivatuskapasiteettia kuin tavallisen maitojauheen. Uusimme ja lisäämme lisäarvojauheiden valmistuskapasiteettia tulevien vuosien aikana, mutta tällä hetkellä meillä on haasteita maitomäärän läpimenossa ja joudumme rajoittamaan lisäarvojauheiden tuotantoa, Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme sanoo.

– Valion omistavat maitotilayrittäjät osuuskuntien kautta. Maitotilayrittäjien etu on, että Valio toimii tehokkaasti. Mitä paremmin maitomäärä ja tuotantokapasiteetti vastaavat kotimaan ja viennin markkinakysyntää sitä paremmat edellytykset sekä Valiolla että maitotilayrittäjillä on menestyä tulevaisuudessa. Sopimustuotantomalli mahdollistaa sekä määrien hallitun vähentämisen että lisäämisen, mutta tällä hetkellä jalostettavan maitomäärän maltillinen vähentäminen on tarpeellista, Valion hallintoneuvoston puheenjohtaja Esa Kotala korostaa.

Maidontuotanto turvaa Suomen huoltovarmuutta

Koronavirus koettelee tällä hetkellä koko yhteiskuntaa Suomessa ja maailmalla ja nostaa kotimaisen ruoantuotannon ja omavaraisuuden tärkeään rooliin. Samaan aikaan muutokset toimintaympäristössä nopeutuvat.

– Sopimustuotantomallilla pystymme varmistamaan suomalaisen ruoantuotannon jatkuvuuden myös kriisitilanteessa, aivan niin kuin tähänkin asti. Maitotuotteita riittää suomalaisille ja vientiin maailmalle myös jatkossa, Hurme jatkaa.

– Valio toimii globaalilla markkinalla. Isoja muutoksia ovat viime vuosien aikana aiheuttaneet Venäjän vastapakotteet, kiintiöjärjestelmän päättyminen, juotavan maidon kulutuksen lasku Suomessa, ja nyt parhaillaan koronavirus sekä epävarmuudet kansainvälisissä kauppasuhteissa. Valion vastaanottaman maitomäärän hallinta on jatkossa entistä tärkeämpää, ja siksi siirrymme Valiolla sopimustuotantoon, Valion hallituksen puheenjohtaja Vesa Kaunisto sanoo.

Valio vastaanottaa myös jatkossa kaiken omistajiensa tuottaman maidon. Sopimustuotantoon siirtyminen voi tarkoittaa maidontuottajan näkökulmasta muun muassa sitä, että maidon tuottajahinta voi vaihdella osuuskunnittain. Osuuskunnat päättävät sopimustuotannon toteutuksesta omalla alueellaan itsenäisesti, ja määrittelevät itsenäisesti myös tilakohtaiset maidon sopimusmäärät ja osuuskunnan maksaman tuottajahinnan. Osuuskunnat tiedottavat erikseen maitotilayrittäjäjäseniään.

Taustatietoa

Miten maidon tuottajahinta muodostuu?

Maitotilat omistavat Valion alueellisten osuuskuntien kautta, ja maksamme toimintamme kaikki tuotot suomalaisille tiloille. Myös uudessa sopimustuotantomallissa kaikki Valion tuotot menevät maidontuottajille.

Valio on osakeyhtiö, jonka omistaa maidontuottajien 14 osuuskuntaa. Valiolla on näistä viiden osuuskunnan kanssa hankintasopimus. Se tarkoittaa, että osuuskuntaan kuuluvat tilat toimittavat maidon Valiolle. 

Maksamme osuuskunnille ns. tilityshintaa vastaanotetusta maidosta. Valion maitotilayrittäjistä muodostuva hallitus arvioi, kuinka paljon Valiolla on kulloinkin varaa maksaa maidosta. Se riippuu siitä, kuinka hyvin eri tuotteet jogurtista ja juustosta maitojauheeseen ovat menneet kaupaksi, ja kuinka kannattavaa myynti on ollut. Osuuskunnat maksavat tuottajille tuottajahinnan ja tekevät päätöksen hinnoittelumallista itsenäisesti.

Valio on osakeyhtiö, jonka omistaa maidontuottajien 14 osuuskuntaa. Valiolla on näistä viiden osuuskunnan kanssa hankintasopimus. Se tarkoittaa, että osuuskuntaan kuuluvat tilat toimittavat maidon Valiolle. 

Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon

Search