Siirry sisältöön

4.12.2023

ValioHackathonin voittaja ratkoo maitomäärien kausittaisen vaihtelun syitä datan avulla

Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestämässä ValioHackathonissa etsittiin Valiolle ratkaisuja maidontuotannon kuukausittaisen maitomäärän vaihtelun tasaamiseen tilatasolla. Voittajaksi valittiin ruotsalaisen Elveniten tarjoama ratkaisu, jossa hyödynnetään alkutuotannosta saatavaa dataa. 

Kausivaihtelulla tarkoitetaan kuukausittaista maitomäärän vaihtelua. Maitotiloilla tavoitellaan mahdollisimman tasaista maidontuotannon määrää määrä ympäri vuoden.  

”Valion asiakkaat ostavat maitotuotteita tasaisesti ympäri vuoden, mutta tuotantoon tulevan maidon määrä vaihtelee vuoden aikana. Siksi Valion tuotannon kannalta olisi optimaalista, että maitoa on mahdollisimman tasainen määrä käytössä ympäri vuoden. Kesäkuukausina maitoa tulee paljon, kun taas talvikuukausina määrä on alhaisempi. Tästä koituu tehottomuutta niin maitotiloille kuin Valion tehtaillekin”, sanoo Valion alkutuotantojohtaja Ulf Jahnsson

Ruotsalaisen Elveniten tarjoama ratkaisu voitti ValioHackathonin 28.11.2023. Elveniten ratkaisu maidontuotannon kausivaihtelun tasaamiseksi on datamalli, jonka tavoitteena on ymmärtää kausivaihteluun vaikuttavia tekijöitä. Datamallin pilotointiin hyödynnetään dataa korkean ja matalan kausivaihtelun maitotiloilta. 

“Olemme jo aloittaneet keskustelun Elveniten kanssa seuraavista askeleista”, Ulf Jahnsson kertoo. 

“Elvenite tarjosi meille kattavan lähestymistavan maitotuotannon kausivaihtelun ratkaisemiseen. Hackathon-prosessin aikana tiedostimme, ettei meillä ole perusteellista ymmärrystä kausivaihteluun vaikuttavista tekijöistä ja eroista tilojen välillä. Kattavalla datan analysoinnilla sekä vertailemalla alhaisen ja korkean kausivaihtelun maitotiloja keskenään, voimme päästä haasteen ytimeen ja löytää myös tehokkaimmat ratkaisut. Tämän jälkeen voimme priorisoida toimenpiteet tiloilla ja vastata haasteeseen tehokkaasti”, kertoo kehityspäällikkö Hanna Castro Valiolta. 

Maidontuotannon kausivaihtelun tasoittaminen mahdollistaisi tuotanto- ja kuljetuskapasiteetin optimoinnin ja tehokkaammat toiminnot koko tuotantoketjussa. Tämä parantaisi kustannusten hallintaa ja edistäisi myös Valion tavoitetta tuottaa hiilineutraalia maitoa vuoteen 2035 mennessä. 

“ValioHackathon oli hieno kokemus meille. Erityisesti erilaisia taustoja ja näkökulmia edustavien mentoreiden tapaaminen oli erittäin arvokasta. Vuorovaikutus kaikkien osallistujien kanssa oli inspiroivaa ja antoi paljon oivalluksia haasteeseen”, iloitsevat Agnes Lindell ja Niclas Lovsjö Elvenitesta. 

Jamkin BioBoosters -yrityskiihdyttämö järjesti ValioHackathonin yhdessä Viron maatalousyliopiston ja Kasvu Openin kanssa. Tiimejä mentoroimassa oli mukana myös Faba Oy:n, Emovet Oy:n ja ProAgrian edustajia. Yrityksille, tutkijoille ja innovaattoreille suunnattu avoin haku houkutteli ennätykselliset 18 hakemusta Itämeren alueelta. Innovaatiokilpailun loppuvaiheessa kilpaili kuusi tiimiä kolmesta maasta. Hackathoniin osallistuneet kuusi tiimiä olivat Anicare Oy, Elvenite AS, Quanturi Oy, Condensed milk, SimHerd AB ja HAMK Smart Data and Business Analytics -tiimi. 

“Olimme iloisia nähdessämme laajan valikoiman hakemuksia ja suuren kiinnostuksen ValioHackathonia kohtaan. Hakemukset antoivat hyvän yleiskuvan erilaisista lähestymistavoista maidontuotannon kausivaihtelun haasteen ratkaisemiseen. Tiimien valinnassa priorisoimme uusia, innovatiivisia dataan perustuvia sovelluksia, jotka tukevat maitotilojen tiedolla johtamista ja toiminnan suunnittelua”, toteaa kehityspäällikkö Sanna Nokka Valiolta. 

“Olemme kannustaneet kaikkia osallistuvia tiimejä jatkamaan ideansa työstämistä ja vuoropuhelua Valion kanssa. Lähdemme liikkeelle yhteistyöllä Elveniten kanssa, jotta saavutetaan parempi ymmärrys kausivaihteluun vaikuttavista tekijöistä. Sen jälkeen voimme priorisoida tarvittavat toimet ja ratkaisut. Siinä vaiheessa tiimien esittämät ratkaisut voivat tulla käyttöön”, arvioi Hanna Castro. 

ValioHackathon on osa kansainvälistä BioBoosters-hanketta, jota johtaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja jota rahoittaa Interreg Itämeren alueen ohjelma. Hankkeessa on mukana yhdeksän bio- ja kiertotalouden alalla toimivaa innovaatioverkostoa Itämeren maista: Suomi, Ruotsi, Baltian maat, Puola ja Saksa. Hanke järjestää 18 Hackathonia, jotka tukevat vastuullisen liiketoiminnan ja kiertotalouden mallien kehittämistä biotalouden veturiyrityksissä. ValioHackathon oli hankkeen ensimmäinen hackathon-toteutus.   

Lisätietoa ValioHackathonista: 
https://www.jamk.fi/fi/projekti/biopaavo/biopaavo-hackathon/valiohackathon

Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon

Search