Siirry sisältöön

16.12.2022

Valiolle Hyvän mielen työpaikka® -merkki myös vuonna 2023

2022-hyvanmielentyopaikka 002

Valiolle on myönnetty Hyvän mielen työpaikka® -merkki, joka on MIELI Suomen Mielenterveys ry:n tunnustus ja kannustin paremman työelämän puolesta ponnisteleville työyhteisöille. Valio on vuodesta 2021 lähtien asettanut tavoitteekseen nolla työuupumusta.

Hyvän mielen työpaikka® -merkki kannustaa organisaatioita edistämään mielenterveyttä. Samalla se on työväline, joka tarjoaa tietoa ja suosituksia työyhteisöjen mielen hyvinvointia tukevan toimintakulttuurin ja rakenteiden kehittämiseen. Se on myös tunnustus mielenterveyden edistämiseen sitoutuneille organisaatioille.

”Mielen hyvinvointi on Valiolla tärkeä teema. Viime vuosina olemme kasvattaneet tietoisuutta mielen hyvinvoinnista sekä osaamistamme mielen hyvinvoinnin tukemisessa koko henkilöstön keskuudessa. Lisäksi Valiolla on kehitetty mielen hyvinvoinnin tuen palveluita. Hyvän mielen työpaikka® -merkki sitouttaa meidät tähän tavoitteeseen entistä vahvemmin. Jatkamme merkittävää panostustamme mielen hyvinvoinnin teemoihin myös tulevina vuosina, ” kertoo henkilöstöjohtaja Marianne Tammela.

Valiolla on kuluneen vuoden aikana tehty monia mielen hyvinvointia tukevia asioita esimerkiksi laajentamalla työterveyden ja -hyvinvoinnin tarjontaa. Tarjolla on esimerkiksi lyhytterapiaa, matalan kynnyksen työterveyspsykologipalveluja sekä erilaisia verkkopalveluita. Vuosittain järjestettävillä mielen hyvinvoinnin teemaviikoilla mielen hyvinvoinnin eri osa-alueita nostetaan esille henkilöstön keskuudessa ja tuodaan myös konkreettisia ratkaisuita arjen jaksamiseen. Jokainen valiolainen on omalta osaltaan rakentamassa Hyvän mielen työpaikkaamme sekä itselleen että omalle työyhteisölleen.

Marianne Tammelan mukaan on erityisen tärkeää, että mielen hyvinvointi on nostettu Valiolla myös ylimmän johdon agendalle, ja että mielen hyvinvointiin liittyvät tunnusluvut ovat osa johdon raportointia.

”Mielen hyvinvoinnin tukeminen lähtee (työ)elämän perusasioista: työtehtävien ja työmäärän hallinnasta, toimivasta työyhteisöstä sekä työn ja muun elämän hyvästä tasapainosta. Sitoutuneet ja osaavat valiolaiset ovat edelleen strategiamme keskiössä. Terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa, haluamme siirtyä entistä vahvemmin ennaltaehkäisevään suuntaan”, Marianne Tammela summaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) käynnistämä Hyvän mielen työpaikka -hankkeen tavoitteena on kehittää ja parantaa suomalaista työelämää sekä kansanterveyttä luomalla mielenterveyttä edistäviä ratkaisuja työpaikoille. Toimijana hankkeessa on MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Lue lisää Hyvän mielen työpaikka® -merkistä.

Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon

Search