Siirry sisältöön

16.1.2024

Valion Haapaveden tehdas siirtyy sähköllä tuotettuun lämpöön Advenin sähkökattilatoteutuksen myötä

BrandPhoto Valio Haapavesi PREMIUM 7051. Haapavesi

Sähkökattiloiden käyttö teollisuuden energiantuotannossa on kasvattanut suosiotaan yritysten ilmasto-ohjelmien, energiatehokkuustavoitteiden ja sähkömarkkinoiden hintavaihteluiden myötä. Tähän mahdollisuuteen tartuttiin myös Valion Haapaveden tehtaalla. Uuden pitkäaikaisen sopimuksen myötä energiayhtiö Adven toteuttaa ja vastaa tulevaisuudessa yli 50 GWh:n vuosittaisesta energian tuotannosta Haapaveden tehtaan tarpeisiin nykyaikaisella sähkökattilatoteutuksella.  

Haapaveden tehdas on Valio Oltermanni® -juustojen koti. Haapaveden tehtaalla jalostetaan vuosittain noin 200 miljoonaa litraa raakamaitoa suomalaisten suosikkijuustoiksi sekä maito- ja herajauheeksi niin kotimaiseen käyttöön kuin vientiin.

Valion tavoitteena on nollata koko maidontuotantoketjun hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Energiantuotannon osalta tämä tarkoittaa energiatehokkuuden parantamista, sekä luopumista fossiilisista polttoaineista sekä lämpöpumpuilla ja sähkökattiloilla tuotettavan energian hyödyntämistä.

– Lämpöenergian saatavuuden turvaaminen oli keskeinen kriteeri, kun lähdimme pohtimaan Haapaveden energiatoteutuksen tulevaisuutta, kertoo Valion energiapäällikkö Peter Fabritius.

– Nykyinen kevyttä polttoöljyä hyödyntävä varaenergialaitos jatkaa tulevan sähkökattilalaitoksen rinnalla mahdollistaen joustavan energiantuotannon kahden eri vaihtoehdon välillä sähkön saatavuuden tai sähkön hinnan vaihdellessa. Näin kattila osallistuu myös sähköverkon tasapainon ylläpitämiseen. Adven tarjosi ennakkoluulottomasti nykyaikaista kokonaisuutta, jossa tarkalla optimoinnilla varmistetaan energian saatavuus tilanteessa kuin tilanteessa.

Prosessihöyry tuotetaan sähköisesti vuonna 2026  

Adven tarjosi Valiolle sähköhöyrykattilaratkaisun nykyisen biomassaa ja turvetta käyttävän energiantuotannon sijaan. Uusi tekninen toteutus kattaa 12 MW:n sähköhöyrykattilan liityntöineen. Kyseessä on jo toinen Advenin sähkökattilatoteutus Valiolle.

– Teollisuuden energiantuotannon haasteita ratkotaan tänä päivänä kiivaasti. Päätösten keskiössä ovat pyrkimys päästöttömyyteen, energiatehokkuuden kasvattaminen ja kuten Valion tapauksessa, energian saatavuuden turvaaminen. Heille ehdotimme Haapavedelle kokonaan uutta ratkaisua perinteisen biohöyrylaitoksen sijaan ja mikä hienointa, yhteinen tahtotila löytyi nopeasti, kertoo myyntipäällikkö Arto Liikanen Advenista.   

Tänä päivänä Valion Haapaveden tehtaan tarvitsema lämpö tuotetaan pääosin kiinteän polttoaineen voimalaitoksessa. Tulevaisuudessa lämpö tuotetaan pääosin sähkökattilalla, joka ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä.

Adven vastaamaan kokonaisenergiantuotannosta Haapavedellä

Valio ja Adven ovat pitkäaikaisia kumppaneita ja Adven tuottaa energiaa palveluna kahdeksalle Valion tehtaalle Suomessa. Haapavedelläkin yhteistyötä on tehty eri tavoin yli 30 vuotta ja viimeksi Adven on vastannut tehtaan varaenergiantuotannosta. Uuden sopimuksen myötä Adven vastaa jatkossa tehtaan kokonaisenergiantuotannosta energiaa palveluna -mallilla, joka kattaa uuden sähkökattilalaitoksen ja verkon suunnittelun, hankkeen projektoinnin ja rahoituksen sekä valmistuttuaan myös laitoksen operoinnin ja energian tuotannon. Myös varaenergiantuotanto säilyy Advenin vastuulla.

Projekti on käynnistynyt hankkeen suunnittelun osalta joulukuussa 2023 ja sähkökattilalla tuotetun energian on määrä startata maaliskuussa 2026.

Avaintietoja:

  • 12MW sähköhöyrykattilalaitos, joka tuottaa vuosittain 50 GWh lämpöenergiaa Valion Haapaveden tehtaan tuotannon tarpeisiin
  • Sähkökattilalla tuotettu energia ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä
  • Uuden energianratkaisun käyttöönotto tapahtuu maaliskuussa 2026
  • Valion Haapaveden tehtaalla jalostetaan 200 miljoonaa litraa raakamaitoa, jota vastaanotetaan keskimäärin 500 tilalta
  • Prosessihöyryä käytetään erilaisissa tuotannon kuumennusvaiheissa, maito- ja herajauheen kuivauksessa sekä juuston valmistuksessa juustokattiloissa.
  • Haapaveden tehtaan kokonaistuotantomäärä on 29 miljoonaa kiloa juustoja ja maitojauhetta, ja tehdas työllistää suoraan n. 125 ja välillisesti tuhansia ihmisiä.
  • Hankkeelle on myönnetty Euroopan Unionin NextGeneration EU-rahoitus.
Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon

Search