Siirry sisältöön

27.4.2023

Valion vuosi 2022: hyvä tulos haastavassa tilanteessa

20211124 Valio Ruoanvalmistus 0340 1

Vuonna 2022 Valion toimintaympäristössä myllersi: Pitkän koronapandemian akuuteimman vaiheen hellitettyä Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan. Syksyllä epävarmuus liittyi energian hintoihin ja saatavuuteen. Vuotta 2022 leimasivat tuotantokustannusten ennennäkemätön nousu niin maatiloilla kuin elintarviketeollisuudessa sekä yleinen inflaatio. Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Valio jatkoi strategiansa määrätietoista toteutusta. Valio-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 2 236 miljoonaa euroa eli kasvua tuli 15,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna (1 934 milj. euroa). Liiketoiminnan onnistumisten myötä Valio pystyi nostamaan osuuskunnille maksetun maidon tilityshintaa vuoden aikana 36 prosenttia.  

Kotimaan liikevaihto kasvoi 17,6 prosenttia ja ulkomaan liikevaihto 12,4 prosenttia. Osan kasvusta selittää Heinon Tukun osto kesällä 2021. Heinon Tukku oli mukana vuoden 2021 vertailuluvuissa vasta toiselta vuosipuoliskolta alkaen.  

Tilanne maitotiloilla äärimmäisen tiukka 

Noin 3 700 suomalaista maitotilaa omistaa Valion osuuskuntien kautta. Valion päätehtävänä on maksaa parasta mahdollista tuottoa omistajille eli osuuskuntien kautta maitotiloille.  

Tilanne maitotiloilla oli vuoden aikana äärimmäisen tiukka, koska lannoitteiden, energian ja rehun hinnat paikoin jopa moninkertaistuivat ja tuotantokustannukset tiloilla kasvoivat merkittävästi. Joidenkin tuotantopanosten kohdalla oli myös saatavuusongelmia. Samaan aikaan Valion teollisen toiminnan kustannukset kasvoivat rajusti esimerkiksi energian hinnan nousun myötä.  

Valion taloudellista onnistumista mitataan maitokatteella* ja -tuotolla**.  Maitokatetta kertyi 1 008 miljoonaa euroa (862 milj. euroa), ja maitotuotto oli 52,5 senttiä litralta (43,7 snt/l). Keskimääräiseksi osuuskunnille maksetuksi maitolitran tilityshinnaksi tuli 52,1 senttiä (42,3 snt/l). Hinta sisältää osuuskunnille vuodelta 2022 maksetun jälkitilin.  

”Vaikeassa tilanteessa Valio pystyi tehostamaan toimintojaan, tekemään kustannussäästöjä ja viemään kohonneita kustannuksia hintoihin. Myös maailmanmarkkinahinnat olivat suotuisat. Näistä syistä teimme ennätysmaitotuoton ja pystyimme nostamaan osuuskunnille maksettavaa maidon tilityshintaa yhteensä noin 36 prosenttia. Se on iso onnistuminen erittäin haastavassa markkinatilanteessa. Kaikki tehtaat toimivat koko vuoden normaalisti, ja toimitusvarmuus asiakkaille pysyi hyvällä tasolla”, Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme kuvaa vuotta. 

Vuoden 2022 lopussa valiolaisia tiloja oli noin 3 700 eli noin 300 vähemmän kuin vuonna 2021. Kotimaisen ruoantuotannon turvaamisen kannalta maitotilojen elinvoimaisuus ja kyky jatkaa toimintaansa eri tilanteissa on tärkeää. 

”Tavoitteemme on turvata valiolaisten maitotilojen tulevaisuus niin keskipitkällä kuin pitkällä aikavälillä ja varmistaa, että suomalaisiin luonnonolosuhteisiin erityisen hyvin sopiva maidontuotanto säilyy Suomessa”, Hurme jatkaa.  

Kiinnostavat uutuudet ja innovatiiviset tuotteet siivittivät Valion onnistumisia 

Valion visiona on olla edelläkävijä maito- ja elintarvikealan innovatiivisissa ratkaisuissa ja brändeissä. Maitoon keskittyvä liiketoiminta kotimarkkinoilla on vahvin alueemme, ja sitä kehitämme edelleen. Toinen strateginen painopistealue ovat lisäarvoa tuovat raaka-aineet ja ratkaisut teollisuusasiakkaillemme. Niillä haemme kansainvälistä kasvua esimerkiksi Aasiasta. Tähtäämme maailmalle myös kasvipohjaisilla tuotteilla.  

Suomessa kasvatimme markkinaosuuksiamme esimerkiksi välipaloissa, juustoissa ja kasvipohjaisissa tuotteissa. Laajensimme muun muassa Valio Herkku -jogurttien ja Valio PROfeel® -välipalojen tuoteperheitä ja toimme lisää juustoviipaleita hyllyyn.  

Kehitimme uusia, innovatiivisia leivonta- ja ruoanlaittotuotteita niin maidosta kuin kasvipohjaisista raaka-aineista helpottamaan kuluttajien arkea. Oddlygood® gurtit ja Oddlygood® Barista saivat uusia makuja ja toimme markkinoille Oddlygood® Dreamy Dessert -vegejälkiruoat. 

Valion vienti on noin 25 prosenttia Suomen elintarvikeviennistä 

Valion ulkomaantoiminnan liikevaihto oli 832 miljoonaa euroa (740 milj. euroa). Suomesta vietiin tuotteita noin 553 miljoonalla eurolla noin 50 maahan. Valion vienti on noin 25 prosenttia Suomen koko elintarvikeviennistä. 

Kansainvälisten teollisuustuotteiden kuten teollisuusvoin ja rasvattoman maitojauheen maailmanmarkkinahinnat jatkoivat alkuvuonna nousuaan saavuttaen poikkeuksellisen korkean hintatason. Maailmanmarkkinahintojen hintapiikki nähtiin keväällä ja sen jälkeen maailmanmarkkinahinnat kääntyivät laskusuuntaan. Maailmantalouden ja erityisesti Kiinan epävarmuudet sekä inflaatio heikensivät voin ja maitojauheen yleistä kysyntää globaalisti. 

Valion panostukset lisäarvojauheisiin jatkuivat. Niin laktoosittomien Valio Eila® kuin luomumaitojauheiden myynti kasvoi.  

Kiinassa euromääräinen liikevaihto kasvoi 28 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Kasvu tuli pääosin perustuotteiden kuten rasvattoman maitojauheen ja herajauheen hintojen noususta.  

USA:ssa euromääräinen liikevaihto kasvoi 19 prosenttia. Ydinliiketoimintamme eli Finlandia-juustot ja -voi kehittyivät suotuisasti. Ruotsissa euromääräinen liikevaihto kasvoi 17 prosenttia. Kasvua toivat niin laktoosittomat maitojuomat, ruoanvalmistustuotteet ja jogurtit kuin Valio PROfeel® – ja Oddlygood®-tuotteet. Viron liikevaihto kasvoi 29 prosenttia ja kasvua oli kaikissa kategorioissa. 

Avauksia uusilla liiketoiminta-alueilla 

Osana strategiaa arviomme jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia.  

Valio osti Heinon Tukun kesällä 2021 ja tammikuussa 2022 uusi tukku sai nimekseen Valio Aimo®. Kesällä koronapandemia hellitti otettaan ja ravintoloissa syöminen vilkastui.  

Vuoden 2022 alussa Mandatum Asset Management tuli Oddlygood Global Oy:öön vähemmistöosakkaaksi. Kasvurahoituksella vauhditamme kansainvälistymistä. Oddlygoodin liikevaihto kasvoi 21 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ruotsissa, Suomessa ja Baltiassa tehtiin markkinaosuusennätykset ja Puola avautui uutena markkinana. 

Perustimme helmikuussa energiayhtiö St1:n kanssa Suomen Lantakaasu Oy:n. Yhteisyritys on osa ilmasto-ohjelmamme käytännön toteutusta. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi joulukuussa 19,2 miljoonan euron rahoituksen Suomen suurimman biokaasu- ja nesteytyslaitoksen rakentamiseksi Kiuruvedelle. Ehdollinen tukipäätös edellyttää Euroopan komission hyväksyntää.  

Maaliskuussa kerroimme, että Valio ostaa Gold&Green-brändin ja Gold&Green Foodsin aineettoman omaisuuden sekä sen tutkimus- ja kehitystoiminnan elintarvikeyritys Pauligilta. Tavoittelemme entistäkin vahvempaa asemaa kasvavilla kasviproteiinimarkkinoilla. Syksyllä lanseerasimme uusia Gold&Green-tuotteita ja toimme takaisin hyllyyn Nyhtökauran.  

Vuonna 2022 käynnistimme uuden, vuoteen 2025 ulottuvan tulosparannusohjelman, jossa muun muassa etsimme kustannustietoisia toimintatapoja ja keskitymme esimerkiksi aikahävikin vähentämiseen.  

Valion toiminta Venäjällä päättyi huhtikuussa 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa teki Valion toiminnan jatkamisesta Venäjällä mahdotonta niin eettisesti kuin liiketoiminnan kannalta. Huhtikuun lopussa Valio sai päätökseen neuvottelut Venäjän toimintojen myymisestä Velkom Groupille. Kauppa toteutui välittömästi ja Valion toiminta Venäjällä loppui. Kauppa sisälsi Valion Venäjän toiminnot ja sulatejuustotehtaan Ershovossa. Venäjällä myytävä ja valmistettava Viola®-sulatejuustotuotemerkki kuului myös kauppaan.  

Venäjän liikevaihto muodosti noin viisi prosenttia Valion vuotuisesta liikevaihdosta. Valiolla on vientiä noin 50 maahan ympäri maailman, joten olemme jakaneet riskiä eri markkinoiden kesken. Venäjän merkitys Valion liiketoiminnan kokonaisuudessa ei siis ollut yhtä suuri kuin vuonna 2014, jolloin vienti Venäjälle katkesi Krimin valtauksen ja EU:n pakotteiden sekä Venäjän vastapakotteiden seurauksena.  

Ilmasto-ohjelma eteni 

Valion tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Valion Suomen toimintojen kokonaispäästöt (pl. tukkutoiminnot) ovat pienentyneet 10 prosenttia vuoden 2019 lähtötasosta vuoteen 2022. Valio noudattaa kansainvälistä päästölaskennan protokollaa (GHG Protocol) ja päästöraportti on ulkopuolisen toimijan varmentama. Raportointi kattaa scopet 1–3: Valion oman toiminnan päästöt, Valion ostaman sähkön ja lämmön päästöt sekä Valion toimipaikkojen ulkopuolelta tulevien muiden panosten päästöt. 

Päästövähennyksiä saavutettiin vuosien 2019–2022 aikana Valion omassa toiminnassa (scope 1) -42 % ja Valion ostaman sähkön ja lämmön päästöjen (scope 2) osalta -34 %. Päästöt muualla arvoketjussa (scope 3) laskivat yhteensä -8 %. Tästä vastaanotetun raakamaidon päästövähennys neljässä vuodessa oli -9 % ja logistiikan -20 %. 

Seuraamme maitotilojen kasvihuonekaasupäästöjen pienenemistä CARBO®-ympäristölaskurin avulla. Yli 1 900 maitotilaa on raportoinut Valiolle oman raakamaitonsa hiilijalanjäljen. Määrä kattaa vastaanottamastamme maidosta noin 60 prosenttia. Koulutamme maitotilayrittäjiä ilmastopäästöjä vähentävään hiiliviljelyyn. Vuoden 2022 lopussa olimme kouluttaneet noin 1 000 tilaa eli yli 25 prosenttia kaikista Valion tiloista. 

Vuonna 2022 Valion Lapinlahden tehtaalla saatiin valmiiksi Valion historian suurin energiatehokkuusinvestointi: uusi savukaasulauhdutin ottaa tehtaan piipusta lämmön talteen. Uusi savukaasulauhdutin pienentää energiankulutusta yli 10 prosenttia.  

Vuosi 2023 

Toimintaympäristö on edelleen epävakaa ja esimerkiksi teollisuustuotteiden maailmanmarkkinahintojen, kuluttajakysynnän sekä maatilojen ja teollisuuden kustannustason ennustamiseen liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Maitotiloilla tilanne jatkuu tiukkana.  

Vuosi 2023 jatkuu Valiolla strategian viitoittamana. Tavoitteemme on, että strategiset hankkeet tuovat Valiolle seuraavien vuosien aikana uutta kasvua ja parantavat toiminnan tehokkuutta sekä lisäävät kannattavuutta. Valion päätehtävänä on maksaa parasta mahdollista tuottoa omistajille eli osuuskuntien kautta maitotiloille. 

Suomen Lantakaasu Oy:n biokaasulaitoshankkeessa käynnistyy hankintakilpailutus laitoksen rakentamiseksi sekä laitoksen tarkempi suunnittelu. Tavoitteena on, että laitoskokonaisuus aloittaa toimintansa vuonna 2026.  

Valio uudistaa toukokuussa maitotilojen vastuullisuusohjelman. Jatkossa tilat voivat saada maitolitroilleen hintalisää lehmien laiduntamisesta ja ulkoilusta, luonnon monimuotoisuutta tukevasta viljelystä ja tilan hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävästä työstä. Uudistus on merkittävä myös maatalouden isossa kuvassa, sillä noin 80 prosenttia Suomessa tuotetusta maidosta on Valion vastuullisuusohjelman piirissä. 

Lue Valion vastuullisuusraportti sekä Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2022: https://www.valio.fi/vastuullisuus/raportit  

Valio-konsernin tunnusluvut vuonna 2022 

2022  2021  Muutos 
Liikevaihto, M€   2 236   1 934   16 % 
Maitokate, M€  1 008   862    17 % 
Maitotuotto, snt/l   52,5   43,7   20 % 
Maitomäärä, ML  1 682  1 723   -2 % 
Omavaraisuusaste   49 %   48 %    3 % 
Investoinnit, M€   55   56   -3 % 

 
*Maitokate, milj. eur =  

Liikevaihdosta vähennetään kaikki muut kulut paitsi osuuskunnille maksettu maidon tilityshinta, osakaslainojen korot, suunnitelman mukaiset poistot, eläkekassan lisäkannatusmaksut, eläkemaksupalautukset ja varsinaisesta liiketoiminnasta 

poikkeavat erät, kuten liiketoimintakauppojen myyntivoitot, pakolliset varaukset, kiinteistöjen myynneistä syntyneet myyntivoitot ja -tappiot, käyttöomaisuuden arvonalennukset, yritys- ja liiketoimintahankinnoista syntyneet kustannukset sekä tytäryhtiöiden vähemmistöosuudet tuloksesta. Maitokatteissa on huomioitu Valio Oy:n verot keskimääräisellä osakepääomasta lasketun osingonjakoprosentin mukaisen tuloksen vero-osuudella, tytäryhtiöiden verot sekä veroihin huomioidaan lisäksi poistovajeen aiheuttama välittömien verojen kuluvaikutus. 

**Maitotuotto, snt/l = 
Maitokatteesta vähennetään arvioitu investointien rahoitustarve ja saatu luku jaetaan Valio Oy:n omistajilta vastaanotetulla maitomäärällä. 

Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon

Search