Työturvallisuus ja -hyvinvointi

Toimintaamme ohjaavat Valion globaali turvallisuuspolitiikka ja ISO 45001 -standardivaatimusten mukaiset turvallisuushallintajärjestelmän menettelyt. Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa ja onnettomuutta.

Jatkuvaa parantamista koko Valion voimin

Työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistäminen on työntekijöiden ja työnantajan yhteinen ponnistus. Valiolla henkilöstö voi osallistua turvallisuuden ja työhyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen monella tavalla. Esimerkkeihin kuuluvat toimipaikkojen työsuojelutoimikunnat ja luottamushenkilöyhteistyö sekä konsernitasoinen henkilöstön yhteistyöryhmä. Lisäksi Valio Voice -henkilöstökyselyssä on yhtenä ylätason aiheena terveys ja hyvinvointi.

Arvioimme ja parannamme toimintatapojamme jatkuvasti sen tiedon perusteella, jota saamme esimerkiksi riskinarvioinneista, työpaikkaselvityksistä, vaaratilanneilmoituksista, tapaturmatutkinnoista ja työterveyden tilastoista. Jatkuvan parantamisen keskeisiä foorumeita ovat lisäksi muun muassa työterveyden paikalliset ja konsernitasoiset ohjausryhmät, työsuojelupäälliköiden ja tehtaanjohtajien verkostot sekä toimintojen johtoryhmät.

Kaikki lähtee perehdytyksestä

Henkilöstön perehdytyksessä ja esihenkilöiden koulutuksessa turvallisuus on keskeisimpiä teemoja. Jokainen uusi valiolainen saa koulutusta turvallisuusaiheista työt aloittaessaan ja turvallisuusohjeet ovat saatavilla työntekijän ymmärtämällä kielellä. Tuotannon ja varaston tehtävissä toimivalle henkilöstölle tarjoamme koulutusta ja kertausta vuosittain. Huolehdimme myös siitä, että erilaiset lakisääteiset pätevyydet ja koulutukset esimerkiksi sähkö- ja tulitöihin ovat voimassa. Mieti hetki -toimintamallimme ohjaa vahvasti siihen, että mitään työtä ei aloiteta ennen kuin sen turvallisuudesta on varmistuttu.

Kannustamme henkilöstöä ilmoittamaan kaikista havaitsemistaan vaaratilanteista välittömästi ja kirjaamaan ne yhteiseen havainto-ohjelmaan. Kirjauksen jälkeen esihenkilö on vastuussa havainnon asianmukaisesta käsittelystä ja korjaavien toimenpiteiden määrittelystä. Kirjaamme ja tutkimme globaalisti kaikki työtapaturmat. Suomessa työtapaturmiksi luetaan myös kodin ja työpaikan välisillä matkoilla sattuneet tapaturmat. Kaikki työntekijät Suomessa voivat seurata tapaturmaraportteja.

Kehitämme toimintaa jatkuvasti uusien tietojen ja havaintojen perusteella.

Valion toimipaikoilla työskentelee myös ulkopuolisia toimijoita sekä vakituisesti että satunnaisesti. Varsinainen työnjohto, valvonta ja ulkopuolisen toimijan henkilöstön hallinta kuuluu jokaiselle yritykselle itselleen, mutta koulutamme kaikki yhteisellä työpaikalla toimivat ulkopuoliset toimijat erityisellä urakoitsijakoulutuksella ja huolehdimme jatkuvasta yhteydenpidosta turvallisuuden varmistamiseksi.

Töitä paremman elämän palveluksessa

Valiolla on töissä yli 4 000 eri alojen ammattilaista ympäri maailmaa, meijeristeistä insinööreihin ja myynnin osaajiin. Tarjoamme ison talon eväät, meillä on tilaa kasvaa ja kehittyä osana arvostettujen ammattilaisten yhteisöä.

Ura Valiojengissä
Vastuullisuus
Elintarviketurvallisuus ja laatu